Vianočné piesne

Slovenský jazyk » Básne

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 24.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 404 slov
Počet zobrazení: 11 339
Tlačení: 458
Uložení: 452
Vianočné piesne

1.Čas radosti, veselosti
svetu nastal nyní, porodila Spasiteľa Mária bez viny. /: V jasliach v Betleheme, na slame, na zime leží malé dieťa milé, Pán zeme, Pán zeme.:/
2. Aké veci ľudia všetci od dávna čakali, to anjeli dnes veselí nám už zvestovali. /: A preto plesajme a Bohu ďakujme Pacholiatku, nemluvniatku spievajme, spievajme.:/
3. Dieťa krásne, svetlo jasné,  Ježiš náš milý, z čistej Panny svetu daný, poklad roztomilý. /: Kráľu náš, Pane náš, skloň  sa k nám jak náš Pán s milosťami, s radosťami prídi sám, prídi sám.:/
 
2.Vstavajte pastieri, berte sa hor´ aká to novina, dajte pozor. Aké to zázraky javia sa na nebi! Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysokom takej žiary.
2. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodil Mesiáš v Betleme: Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali.
3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov, Ježiška malého, Pána pánov, v mestečku Betleme v jasličkách na slame, leží náš Spasiteľ narodený, v chudobných plienočkách položený.
4. Bratkovia rýchle sa pozbierajme, Ježiška navštíviť nemeškajme, k nemu sa dostavme, pekne ho vítajme, čo ktorý môžeme a čo máme, najlepšie dary mu odovzdáme.
5.Vitaj, o Ježiško, Spasiteľ náš, v maštali zrodený náš Mesiáš, by si nás požehnal, do svojej slávi vzal, prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán, milosti svojej, vždy udeľuj nám.
 
3. kúpil otec rybu dnes na svitaní, už si pekne pláva doma vo vani /: sem tam hodí chvostom, sem tam spraví čľup, len sa milý kaprík, len sa pekne kúp.:/
2.Kúpil otec rybu veľkú ako hrom, rybinou a sviatkom vonia celý dom /: od rána sa v izbe stromček ligoce, kúpil otec rybu, veď sú Vianoce.:/
 
4. /:Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme:/ /: Ježiškovi malému v jasliach uloženému: Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.:/
2. /: Krásna Panna prečistá porodila nám Krista.:/ /: V jasličky ho vložila, plienkami obložila. Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.:/
3. /: Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje :/ /: Spi synáčku premilý, ty kvet krásny, spanilý! Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.:/
 
5.jak si krásne, Jezuliatko, vprostred biedy pacholiatko. Pred Tebou padáme, dary Ti skladáme.
2. Ja ti nesiem dve kozičky, by Ti zahriali nožičky. Ja zas mliečka málo, by sa líčko smialo.
3. ja Ti nesiem veselého baránka zo stáda svojho. S ním sa môžeš hrávať, veselo zabávať.
4. A my biedni, čo Ti dáme? Darovať Ti nič nemáme. My Ti tu zahráme, pieseň zaspievame.
 
6. Povedzte nám pastierovia čo ste videli, keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli ? /: Videli Dieťatko, krásne Pacholiatko, narodené v betleme.:/
2. Ktože vám čo o Dieťati tomto povedal? Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal. /: Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil :/
3. V chladnej noci jak obstojí Dieťa prekrásne, keď v stajni nieto ničoho, len biedne jasle, /: Vôl, osol dýchajú a tak zohrievajú to prekrásne Dieťatko.:/
 
7. Hľa zástup zboru anjelského prichodí z neba vysokého, budí zo sna sladkého strážcov stáda ovčieho spievaním, spievaním, spievaním.
2. Sláva buď Bohu najvyššiemu a pokoj človeku hriešnemu , lebo prišiel Spasiteľ, hriešnikov Vykupiteľ, na ten svet, na ten svet , na ten svet.
3. V jasličky Matka ho vložila, zima ho ukrutne mrazila, ale hneď vôl a osol jeho biede pomohol, dýchaním, dýchaním, dýchaním.
 
8. Do hory ,do lesa, valasi, či horí v tom našom salaši; radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Kračajte ,  bratkovia, k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám.
2.Počkajte nás, milí bratkovia, nebeski lietajú duchovia. Sláva Bohu! Prespevujú , pokoj ľuďom ohlasujú; vtáčkovia  prekrásne spievajú a do Betlehéma volajú.
3.Zrodila Panenka Dieťa nám ,v jasličkách vložené leží tam.Mesiáša čakaného,Boha na svet vteleného;poďme a vítajme vznešené Dieťatko,ležiace na sene.
 
9. Vyrástol nám stromček v izbe pod oknom, ihličím a sviatkom vonia celý dom, stribro hviezdičiek sa na ňom ligoce, aby každý vedel, že sú Vianoce.
2. Aké sú to zväzky, aké noviny, roztrhli sa mraky, biele periny. Keď nám hlávky nocka spánkom omoce, bude sa nám snívať, že sú Vianoce.
 
10.Narodil sa Kristus Pán! Veseľme sa! Z ruže kvietok skvitol nám; Radujme sa ! /: Z života čistého, z rodu kráľovského Kristus Pán narodil sa.:/
2. Prorokmi nám hlásaný:Veseľme sa! Na svet nám je poslaný: Radujme sa! /: Z života čistého, z rodu kráľovského K ristus Pán narodil sa.:/
3. Človek je učinený: Veseľme sa! By bol večne spasený: Radujme sa! /: Z života čistého, z rodu kráľovského Kristus Pán narodil sa.:/
 
11. Do mesta Betlema pospiechajme, pri jasliach kolená zohýbajme. /: Kristu v Sviatosti, v poníženosti.:/ sa klaňajme.
2. Z neba k nám zostúpil, nás miloval, aby nás vykúpil, telo si vzal. /: Mnohé úzkosti v ľudskej bytosti:/ okusoval.
3. V jasliach si vložený,narodený, by hriešnik stratený bol spasený. /: V tejto Sviatosti si nám z milosti:/sprítomnený.

12. Dobrý pastier sa narodil ,
by , ovečky vyslobodil pri betlémskom salaši , radujme sa , veseľme sa , valasi.
2.Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plápolajte, že nám Boh dal takého žiadaného nám Pastiera dobrého.
3.Jak sa jedna ovca stratí on sa hľadať ju navráti, nebojí sa zanechať pre tú deväťdesiat aj deväť.
4. O dieťatko utešené z čistej Panny narodené , daj nám svojej milosti, nech sa s Tebou uvidíme v radosti.

13. Poďme  , bratia , do Betléma,
dudlaj, dudlaj,dudlaj da .
Ref.:Ježišku , miláčku, ja Ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja Ťa budem kolembať.
2. Poďme ,bratia, poďme spolu, dudlaj, dudlaj, dudlaj, da.
3.Hojné dary prinášame, dudlaj , dudlaj, dudlaj ,da.
4.V maštalôčke tíško drieme, dudlaj , dudlaj, dudlaj ,da.
5.My Ježiška  nevzbudíme , dudlaj , dudlaj, dudlaj ,da.
6. Hajaj , buvaj, dieťa krásne, dudlaj , dudlaj, dudlaj ,da.
 
16. Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle, búvaj, búvaj pachoľa milostivé Jezuľa! Budeme ťa kolísať, abys mohol Ježišku náš milí, aby sa ti snili veľmi krásne sny , veľmi krásne sny.
2. Drozdy a hrdličky , chystajte pesničky, nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši. Spev škovránka, slávika k tomu pekná muzika. My budeme s vami spievať za jasľami Synu milému, Synu milému.
3.Hory tíško buďte, Dieťa nezobuďte, nech si ono podrieme na slame a na sene. Aj vy, milé fialky zaváňajte do diaľky, zavejte mu vône, Pánovi na tróne, ticho,  sladúčko, ticho, sladúčko.

17. Vianočná rozprávka
je ako živá všetko v tej rozprávke ozajstné býva /: oplátky, koláče, sviatočné šaty, ozajstná mamička i otecko zlatý.:/
2.Ozajstný Ježiško v jasličkách leží a zvony  vianočné zvonia nám z veží. /:Keď znejú koledy, spiežovce saní od šťastia zaspávam až na svitaní.:/

18. Pastiery, patiery, hore vstaňte,
do Betlehema  sa ponáhľajte. /:Aby ste Ježiška privítali, pred ním na kolená pokľakali.:/
2. Anjeli pastierov zo sna budia, nech spev ich počujú všetci ľudia, /:Sláva buď Otcovi na výsosti a pokoj buď ľuďom živým v čnosti.:/
3. Buď od nás, Ježiško, privítaný, ktorý si zrodil sa z čistej Panny. /: Nech tebe slúži vždy celý náš svet, veď tys nám doniesol útechy kvet.:/

19. Narodil sa Ježiško
veseľme sa všetci, v tejto noci v Betleheme poďme k nemu všetci.
Ref.: Ježiško náš maličký my Ťa radi máme, naše malé srdiečka do daru Ti dáme.

20. Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám, najprv Pánu gazičkovi a potom aj Vám. /: Z ďaleka my ideme,  novinu Vám nesieme ,  čo sa stal, prihodilo v meste Betleme.:/
2. Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám, všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam . /: Z ďaleka my ideme,  novinu Vám nesieme ,že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme.:/
3. A to dieťa betlehemské poslalo nás k Vám, aby ste mu prinášali dary k jasličkám. /: Netreba mu mliečka brať, bo ho nasýtila mať. Krásne vinše a nič inšie máte mu poslať.:/

21. Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej. Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň. Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
2. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
3. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. Nech sa samo nezahubí všetci prosíme. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

22. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebeský tíško spí, sní.
2. Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť. Kristus spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu!
3. Tichá noc, svätá noc! Nežná tvár, lásky žiar božský rozsieva v jasličkách tam, bije záchranná hodina nám, v Tvojom zrodení Boh, Syn, Ježiško, Láska, Boh, Syn!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020