Vianočné a novoročné vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 24.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 708 slov
Počet zobrazení: 87 784
Tlačení: 485
Uložení: 487

Vianočné a novoročné vinše

* Aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode, samotné Vianočné sviatky v radosti a pokoji a do nového roka všetko naj naj prajú...

* Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac čo v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas, tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! Prajú ...

* Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky v Novom roku praje ...

* Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný Nový rok prajú ...

*Kapor je v mrazáku, kaša sa varí, všetko mám na háku, všetko sa darí, stromček je v plameňoch, prekrásne svieti a všetky salónky požrali deti, šťastné a veselé praje...

* Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú voľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku, nech Vám stojí popri boku.

* Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a rodinnej pohody praje...

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku veľa šťastia, lásky a porozumenia želajú...

* Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo Ti treba. Šťastie, pokoj, láska, neha Ježiško má rád aj Teba. Každú slzu - kvapôčku, premení on na vločku. Ježiškovi pošepnem, nech ti na vianočný deň, splní ten najtajnejší sen a na Silvestrovskú noc, nech má takú moc, že vykúzli ti hoc, šťastie a lásku na celučičký rok.

* Mrazivé Vianoce, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce, prajeme zo srdca prekrásne Vianoce.

* Na Vianoce a v novom roku, lásku, šťastie na každom kroku úspechov a zdravia veľa z úprimného srdca želá...

* Na Vianoce a v roku novom vinšujem Vám nastokrát, teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.

* Nech čerti od Vás smolu odnesú a choroby stratia Vašu adresu. Veľké príjmy, nízke dane a sexu tak primerane počas celého roku praje ...

* Nech tichá hudba Vám počas Vianoc znie, nech ten ďalší rok Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie, prajú...

* Nešťastným šťastíčko, chorým zdravíčko, chudobným konto mastné, rodičom deti šťastné, slepým svetlo, zamrznutým teplo a teplým aby to v hlave preplo...

* Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky, radostný a pokojný nový rok Vám prajú...

* Prajem Vám do nového roku to, čo človek najviac potrebuje - zdravie, to, čo márne hľadá - lásku a to, čo mu najviac chýba - peniaze. Všetko naj v roku...

* Príjemné prežitie Vianoc a v novom roku veľa zdravia a pohody želajú...

* Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, do nového roka veľa zdravia a šťastia Vám prajú...

* Príjemné Vianoce a šťastný Nový rok plný zdravia a pokoja prajú...

* Sane sa mi rozpadli, darčeky mi ukradli, anjeli sa niekde chúlia, čerti zase trávu húlia. Je to všetko na potvoru asi pôjdem na podporu. Tvoj Ježiško.

* Šťastie, lásku, radosť, nehu, nech prinesie Vám vianočný sen. Pozdrav Vám posielam po vločke snehu, chyťte ju do dlane v ten krásny deň. Všetkým praje...

* Šťastné a pokojné Vianoce, veľa lásky, úsmevu a porozumenia v novom roku a splnenie túžob a očakávaní praje...

* Šťastné sviatky Vianočné, krásne čaro polnočné, na Silvestra istý krok a s ním šťastný Nový rok praje ...

* V novom roku kvapku smoly, lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more šťastia, oceán lásky a celý vesmír zdravia želá...

* Veselé sviatky vianočné, pekné cesty polnočné, na Vianoce veľký darček, na 
Veselé Vianoce a všetko dobré, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v novom roku prajú...

* Veselé Vianoce, bohatého Ježiška a všetko naj naj do nového roka Vám všetkým prajú...

* Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine len pokoj a smiech, dobrú silvestrovskú náladu, šťastie, zdravie a pohodu prajú...

* Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih, aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje, nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.

* Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, atmosféra vianočná liek na každý bôľ. Zabudnite na starosti, buďte stále šťastí, nech je pre Vás Nový rok krajší ako krásny! Prajú ...

* Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria.

* Všetko najlepšie do nového roku. Veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov v práci aj doma želá...

* Za oknom vločka padá a zvonček cinká, zapáľte sviečku zľahka, zľahulinka, v tú chvíľu láska a šťastie blikoce a my Vám prajeme šťastné Vianoce. 
 
* Vianoce sviatky pokoja nech každú bolesť zahoja. S Ježiškom malým tešme sa spolu keď zasadneme k vianočnému stolu. Veľa zdravia a šťastia do Nového roku želá …
 
* Na Vianoce darov dosti, kapra čo má málo kostí. Na Silvestra fľašku stocku, k tomu všetko najlepšie v Novom roku želá…
 
* Nech Ti radosť žiari z očí celučičký rok a nech šťastie sprevádza každý deň Tvoj krok.  Želám veselé Vianoce a šťastný Nový rok.
 
* Krásne a radostné Vianoce, nech lásky radosti i pohody je vždy dosť a v tom ďalšom roku nech úspech, šťastie a zdravie stáli vždy po Tvojom boku.
 
* Cingi lingi, bum, zaznel zlatý zvon. Čo Ježiško nadelí, šepkajú si anjeli. Všetko najlepšie  k prežitiu vianočných sviatkov želá
 
* Oheň v krbe tíško praská, v našich srdciach je kľud a láska. Z oblohy sa sype sneh, vločky tančia v závejoch. Idú sviatky vznešené preto všetko dobré prajeme. Príjemné prežitie vianočných sviatkov praje …
 
*Tak ako za okienkom sniežik padá, nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá. Zabudni na bolesť a starosti a preži Nový rok v radosti. PF XXXX
 
* Želáme príjemnú a veselú Silvestrovskú zábavičku, nech nestonáte na hlavičku veľa zdravia, šťastia a lásky nielen na Nový rok a nech úspech a pohoda drží s Vami krok.
 
 * Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši, čo bolelo nech sa zhojí čo tešilo nech sa zdvojí, aby boli v Novom roku iba slzy šťastia v Tvojom oku.
 
 * Prajeme Vám šťastný Nový rok, nech máte vždy istý krok. Zdravia, šťastia akurát  aj lásku Vám chceme priať. Všetko najlepšie v roku XXXX želajú…
 
* Želám Ti kvapku smoly, lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí  more šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky. Šťastný Nový rok.
 
* Aby bolo šťastie neodbytné, láska nekonečná, zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá nielen v roku XXXX Tebe aj celej rodinke želá…
 
* V Novom roku vinšujem Vám stokrát teplé slnko nad domom, zdravia, šťastia a lásky akurát a aby Vás mal každý rád.
 
* Z príležitosti slávenia narodenia Božieho syna Vám prajem aby Vaše srdcia naplnila vianočná radosť a pokoj, aby sme okoliu preukazovali lásku a dobrotu Betlehemského dieťaťa.
 
* Znie zvon večerným šerom, ligot hviezd už kraj objíma. Radosť sa šíri svätým večerom  každý na blízkych spomína. Spomienku a prianie krásnych Vianoc a šťastlivý Nový rok praje XXXX
 
* Ježiškove ručičky nech Vás žehnajú, Ježiškova Matička nech Vám pomáha.  Anjeli z neba nech Vám spievajú a požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok nech Vám zaželajú.
 
* V izbičke za oknom sa niečo chystá, stromček už svieti, radosť je istá. Do tichej noci anjeli spievajú, požehnané Vianoce celému svetu želajú a ja sa k nim svojim pozdravom pripájam.
 
* V tento krásny čas vianočný Ti želám aby boli všetky Tvoje dni požehnané láskou  pokojom, zdravím a rodinnou harmóniou. Šťastný krok do Nového roku želá XXX
 
* Sviatok narodenia Ježiša Krista nech je podnetom k oslave Boha aby ste našli pokoj  duše. Prajem Vám aby ste s pomocou Božej milosti a pod ochranou Nebeskej Patrónky prežívali pokoj a radosť aj v tom nastávajúcom roku.
 
* Kristus náš Pán, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím príchodom, nech aj Váš život osvetlí svetlom radosti, lásky a pokoja, to Vám zo srdca želá v tento sviatočný čas XXX
 
* Nech Vám Vianoce prinesú radosť duše a nech je pre Vás posolstvo nebeského pokoja šťastím v nasledujúcom roku XXXX
 
* Túžim vianočný pokoj v sebe mať a všetkým ho rozdávať, lebo nám ho Ježiško prišiel dať.  Zo všetkých darov volím vianočný pokoj. Požehnané vianočné sviatky Vám želá XXX
 
* Je čas šťastia, veselosti, každý pieseň spieva. Nech vo Vašej domácnosti sa radosť rozlieva.
 
* Nech tichá hudba melódie Vám po celý čas vianočný znie, nech ten rok nasledujúci Vám lásku, šťastie a zdravie prinesie.
 
* Nech vianočný stromček svieti naozaj pre všetkých ľudí, nech žiari starým aj mladým.  Nádherné Vianoce a krásny Nový rok praje XXX
 
* Všetko sa všade ligoce, veď sú tu Vianoce. Ku šťastiu chýba už len krok a tak Vám želám Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok.
 
* Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, pevné zdravie, šťastie a veľa rodinnej pohody v novom roku Vám želá XXX
 
* Radosť ktorú pocítili skromní pastieri, keď prišli pozdraviť Božie dieťa nech je aj Vašou radosťou a nevýslovným šťastím Vám praje XXX
 
* Veselé Vianoce a šťastný Nový rok prichádzam priať, aby človek človeka mal vždy rád, aby jeden druhému viac šťastia prial a aby ten Nový rok XXXX za niečo stál.
 
* Prišiel som dnes medzi Vás ako dieťa, jeden z Vás. Príďte ku mne, volám Vás, som Váš  priateľ, som Vás brat. Hlboké prežitie Ježišovej blízkosti a z toho plynúcu vianočnú radosť a pokoj praje …
 
* Nech Vás dary Božej milosti po celý rok chránia, nech Vám dá Boh šťastia a hojnosti  v tento čas vianočný.
 
* Kde udrie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc zabudnite na starosti a celý nasledujúci rok prežite v radosti.
 
* Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu Vašej rodiny. Nech nastávajúci rok prinesie Vám veľa zdravia, šťastia a splnenie aj tých najtajnejších želaní Vám praje…
 
* Šťastie nech sa na Teba znesie ako vločky snehu, Nový rok nech Ti prinesie zdravie lásku, šťastie a nehu.
 
* Nech sú Tvoje tohoročné Vianoce plne lásky, radosti a priateľstva.
 
* Keď tíško padá sneh a ku šťastiu chýba iba krok, vtedy si na Teba spomeniem a  zaprajem Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok.
 
* Na Vianoce krásny stromček, pod ním nech je veľký darček. Jedla, pitia nech je dosť všetkým doma pre radosť. V Novom roku všetko dobré, šťastia, zdravia a lásky hodne.
 
* Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, šťastie a smiech. Silvestrovskú náladu a dobrú pohodu po celý rok želám. 
 
* Tak ako sa v piesni spieva: Narodil sa Kristus Pán, radujme sa, v srdci majme čistotu na  pamiatku tohto zrodu, sme tiež potomkami kráľovského rodu. Prajem krásne prežitie týchto Vianočných sviatkov.
 
* Na Vianoce a v roku novom, vinšujem Vám na stokrát teplé slnko nad domovom, dobré  skutky s dobrým slovom. Zdravia, šťastia a lásky akurát aby Vás mal každý rád.
 
* Blaha, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny. Užite si spoločne krásne sviatky vianočné.
 
* Nech nový rok splní Tvoje tajné priania, anjeli nech Tvoje cesty chránia a problémy  nech sa Ťa stránia po celý rok. Všetko dobré do Nového roku.
 
* Krásny a šťastný Nový rok, nech Vám trvá cely rok.
 
* Šťastný Nový rok …, veľa zdravia, lásky, splnených snov a pracovných úspechov želá...
 
* V novom roku Ti 53 týždňov pohody, 365 dní šťastia, 8.760 hodín bez starostí  525.600 minút zdravia a 31.536.000 sekúnd lásky praje...
 
* Na stole ovocie, stromček sa trbliece, kapor vo vani sa trepoce a ja Vám prajem  prekrásne Vianoce.
 
* Až Vás studený pot po tele zamrazí, či petarda Vám okno rozrazí a budete počuť svätých hrať, tak Vám bude šťastie neskoro priať. Preto zavčasu PF ´XXXX
 
* Veselé Vianoce a šťastný Nový Rok, nech Vám z pece neodpadne bok a z hrnca rúčka  a nechytí Vás horúčka.
 
*  Prajem Vám aby kapor nebol na čierno, manželka na mäkko a Vy na mol. Pekné Vianoce.
 
* Padá sniežik padá, oj ako som rada. Bude dobrá lyžovačka, bude dobrá sánkovačka  bude dobrá guľovačka, na to všetko sa teším. Dúfam že aj Ty, tak Ti prajem nádherné Vianoce a šťastlivý Nový Rok.
 
* Takto na diaľku hádžem pod Tvoj stromček všetko zdravie, šťastie a lásku sveta tak si to váž a ničím nepokaz. Pekné prežitie Vianočných sviatkov prajem.
 
* To nie je sen, to sa ti nezdá, z neba naozaj padá strieborná hviezda. niečo si praj! Vianoce biele. Konečne sme sa už dočkali tej čarovnej chvíle.
 
* Všade znie ozvena Vianočného ticha, odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha. sviečka i prskavka v našich očiach žiari. prišiel čas obrátiť list v starom kalendári. krásne Vianoce a šťastný Nový Rok!
 
* Kde sa vzal tu sa vzal, snehuliak tu ráno stál. priniesol nám balíčky, pre veľkých aj maličkých. stromček sa už ligoce,
prajem ti šťastné Vianoce.
 
* Nech zvony zvonia a srdcia plesajú, nech sviece horia a čaše štrngajú. teraz keď ku šťastiu chýba len krok, prajem ti Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok.
 
* Keď raz príde za tebou ujo s veľkou bielou bradou a natlačí ťa do vreca, neboj sa, to som napísala Ježiškovi, že ťa chcem pod stromček.
 
* Aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode , samotné Vianočné sviatky v radosti a pokoji a do nového roka všetko naj naj prajú...
 
* Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila. Ak dá človek viac čo v sebe skrýva. Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz. Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. Tak prišla doba , keď každý pre každého má pár prívetivých viet , pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! Prajú ...
 
* Fujavicu šťastia , víchricu pohody , závej radosti , len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky v Novom roku praje ...
 
* Letí k Tebe darček z neba je v ňom všetko, čo Ti treba Šťastie, pokoj, láska neha Ježiško má rád aj Teba. Každú slzu - kvapôčku premení on na vločku. Ježiškovi pošepnem nech ti na vianočný deň splní ten najtajnejší sen a na Silvestrovskú noc nech má takú moc že vykúzli ti hoc šťastie a lásku na celučičký rok
 
* Na Vianoce a v roku novom vinšujem Vám nastokrát , teplé slnko nad domovom , dobré skutky s dobrým slovom , zdravia šťastia akurát , aby Vás mal každý rád. Nech čerti od Vás smolu odnesú a choroby stratia Vašu adresu. Veľké príjmy , nízke dane a sexu tak primerane počas celého roku praje ...
 
* Nešťastným šťastíčko , chorým zdravíčko , chudobným konto mastné , rodičom deti šťastné , slepým svetlo , zamrznutým teplo a teplým aby to v hlave preplo... Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky , radostný a pokojný nový rok Vám prajú...
 
* Prajem Vám do nového roku to , čo človek najviac potrebuje - zdravie , to , čo márne hľadá - lásku a to , čo mu najviac chýba - lásku. Všetko naj v roku... Príjemné prežitie Vianoc a v novom roku veľa zdravia a pohody želajú...
 
* Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih , aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje , nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje Vôňa medu , ihličia , dobrôt plný stôl , atmosféra vianočná liek na každý bôľ. Zabudnite na starosti buďte stále šťastí , nech je pre Vás Nový rok krajší ako krásny! Prajú ...
 
* Za oknom vločka padá a zvonček cinká , zapáľte sviečku zľahka zľahulinka , v tú chvíľu láska a šťastie blikoce a my Vám prajeme šťastné Vianoce
 
* Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Šťastné a Veselé Vianoce!
 
* Nech dnes najkrajší zaznie zvonu hlas, v deň ktorý rozveselil Ježiško v kazom z nás. Nech láska nás vždy krásne hreje a zdravie nech sa z lásky skveje. Taktiež pokoj v duši a v rodine o polnočnej hodine ti praje ...... Šťastné a Veselé. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035