:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

74. Oplodnenie a vnútromaternicový vývin jedinca

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 272 slov
Počet zobrazení: 635
Tlačení: 53
Uložení: 57

74. Oplodnenie a vnútromaternicový vývin jedinca

•    Opíšte proces oplodnenia, brázdenie vajíčka a jeho nidáciu
•    Opíšte vnútromaternicový vývin a vysvetlite význam placenty
•    Opíšte pôrod a jeho jednotlivé fázy

Oplodnenie

•    Nastáva vo vajíčkovode
•    Spermie vo veľkom množstve obklopia vajíčko, jedna z nich doň vnikne, následne obal vajíčka stuhne a zabráni vstupu ďalších spermii
•    Po niekoľkých hodinách sa vo vajíčkovode začne proces brázdenia

Brázdenie vajíčka

•    Činnosťou vajíčkovodov a ich sliznice sa brázdiace vajíčko posúva smerom do maternice, kam sa dostane v štádiu blatocysty
•    Sliznica maternice je v tomto období silne zhrubnutá a prekrvená

Uhniezdenie/nidácia vajíčka

•    Blatocysta sa zachytí na sliznici maternice a nastane proces nazývaný uhniezdenie/nidácia
•    V mieste uhniezdenia sa vytvára placenta (vyvíja sa do tretieho mesiaca)
Vnútromaternicový vývin
•    Trvá priemerne 280 dní a končí sa pôrodom a tým sa končí obdobie prenatálneho vývinu

Význam placenty

•    Sprostredkováva spojenie tela plodu s telom matky
•    Diskovitý orgán s priemerom 15 cm a hmotnosťou pol kila
•    So stenou maternice je zrastená choriovými klkmi
•    Krv matky a plodu sa nemieša, výmena látok prebieha difúziou cez klky

Fázy pôrodu

•    Prvá pôrodná doba (otváracia) – zčína pravidelnými stehmi maternice (ovplyvnené hormónom oxytocínom) a končí sa úplným roztvorením maternicovej bránky
- praskajú plodové obaly a odtečie plodová voda
- u prvorodičiek 12 hodín, u žien, ktoré rodili, 8 hodín
•    Druhá pôrodná doba (vypudzovacia) – vlastný pôrod plodu, pri prvom vdychu novorodenca začnú fungovať pľúca, pupočná šnúra sa na 2 miestach podviaže a prestrihne
- trvá približne hodinu
•    Tretia pôrodná doba (placentárna) – slabšími sťahmi sa odlúpi placenta a s ňou sa porodia aj plodové obaly (1-10 minút), tým je pôrod ukončený a nasleduje obdobie šestonedelia v priebehu ktorého regeneruje sliznica maternica a upravujú sa tehotenské zmeny na materskom organizme
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Oplodnenie - sexuálna výchova Ťahák 23 slov 0

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#oplodnenie cloveka

Vypracované maturitné témy a otázky z biológie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina 1. Biológia ako veda 313 slov
Slovenčina 2. Chemické zloženie buniek 400 slov
Slovenčina 3. Všeobecná štruktúra bunky 291 slov
Slovenčina 4. Prokaryotická a eukaryotická bunka 408 slov
Slovenčina 5. Rozdiely v stavbe buniek 106 slov
Slovenčina 6. Príjem a výdaj látok bunkou 334 slov
Slovenčina 7. Bunkový metabolizmus 244 slov
Slovenčina 8. ATP 91 slov
Slovenčina 9. Bunkový cyklus 230 slov
Slovenčina 10. Mitóza 168 slov
Slovenčina 11. Meióza 307 slov
Slovenčina 12. Crossing-over 228 slov
Slovenčina 13. Vírusy 95 slov
Slovenčina 14. Prokaryotické organizmy 263 slov
Slovenčina 15. Nižšie rastliny 628 slov
Slovenčina 16. Výtrusné cievnaté rastliny 228 slov
Slovenčina 17. Nahosemenné rastliny 228 slov
Slovenčina 18. Dvojklíčnolistové rastliny 319 slov
Slovenčina 19. Jednoklíčnolistové rastliny 176 slov
Slovenčina 20. Huby 192 slov
Slovenčina 21. Prehľad systému húb 246 slov
Slovenčina 22. Jednobunkovce 372 slov
Slovenčina 23. Dvojlistovce 258 slov
Slovenčina 24. Prvoústovce 305 slov
Slovenčina 25. Ploskavce, hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce 532 slov
Slovenčina 26. Článkonožce 489 slov
Slovenčina 27. Hmyz 859 slov
Slovenčina 28. Nižšie stavovce 751 slov
Slovenčina 29. Plazy, vtáky 617 slov
Slovenčina 30. Cicavce 577 slov
Slovenčina 31. Vegetatívne orgány rastliny 75 slov
Slovenčina 32. Reprodukčné orgány rastlín 303 slov
Slovenčina 33. Rastlinné pletivá 250 slov
Slovenčina 34. Hospodárenie rastliny s vodou 186 slov
Slovenčina 35. Fotosyntéza a dýchanie 502 slov
Slovenčina 36. Mixotrofia rastlín 134 slov
Slovenčina 37. Biogénne prvky 220 slov
Slovenčina 38. Rast a vývin rastlín 168 slov
Slovenčina 39. Rozmnožovanie rastlín 451 slov
Slovenčina 41. Oporné sústavy živočíchov 262 slov
Slovenčina 42. Pohyb živočíchov 295 slov
Slovenčina 43. Príjem a spracovanie potravy u živočíchov 166 slov
Slovenčina 44. Dýchacie sústavy živočíchov 126 slov
Slovenčina 45. Telové tekutiny živočíchov 408 slov
Slovenčina 46. Regulácia telesnej teploty u človeka a živočíchov 296 slov
Slovenčina 47. Rozmnožovanie živočíchov 144 slov
Slovenčina 48. Obranné procesy 211 slov
Slovenčina 49. Nervová bunka 317 slov
Slovenčina 50. Vývoj nervovej sústavy živočíchov 170 slov
Slovenčina 51. Hormonálna regulácia živočíchov 541 slov
Všetky práce z tejto sady (87) »
0.014