80. Dedičnosť s neúplnou dominanciou a kodominancia

Prírodné vedy » Biológia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 136 slov
Počet zobrazení: 3 127
Tlačení: 261
Uložení: 195

80. Dedičnosť s neúplnou dominanciou a kodominancia

•    Vysvetlite podstatu dedičnosti s neúplnou dominanciou a kodominanciu
•    Vysvetlite podstatu dedičnosti krvných skupín človeka v systéme A, B, 0
•    Vyriešte teoretickú úlohu

Dedičnosť s neúplnou dominanciou

•    2 rôzne alely sa nepotláčajú, ale sú rovnocenné
•    U heterozyhota sa prejaví dominantná aj recesívna alela (má vlastný fenotyp)

Kodominancia

•    Neúplná dominancia, kde sa pri heterozygotovi fenotypovo prejavujú obe alely (krvná skupina AB)

Dedičnosť krvných skupín v systéme AB0

•    Gén, ktorý zodpobeedá za tvorbu aglutinogénov má 3 alely, nachádza sa na autozómoch
o    IA – dominantná alela, zodpovedajúca za tvorbu aglutinogénu A
o    IB  - dominantná alela, zodpovedajúca za tvorbu aglutinogénu B
o     i – recesívna alela
•    Medzi IA a IB je vzťah intermediarity (rovnocennosti) – prejavia sa obe, obé sú dominantné k recesívnej alele i
•    Krvné skupiny: A (IAIA alebo IAi), B (IBIB alebo IBi), AB (IAIB), 0 (ii)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy a otázky z biológieOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024