Organizácia živých sústav

Prírodné vedy » Biológia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 7 474
Tlačení: 564
Uložení: 596
Organizácia živých sústav
- jednotlivé organizmy sa od seba odlišujú stupňom organizácie
- vyjadruje štruktúru, vnútorné zloženie, hierarchiu, tvar, veľkosť...
- podľa organizácie organizmov je založený systém (ríša rastlín, ríša živočíchov...) od najjednoduchších
  po najzložitejšie
 
1. Nebunkové organizmy – VÍRUSY
- z hľadiska organizácie sú najjednoduchšie
- sú organizáciou malého počtu molekúl (NK a bielk.) - sú zložené z 1 molekuly bielkoviny a 1
  molekuly nukleovej kyseliny- DNA
  -  RNA
- nemajú vlastný metabolizmus
- zložené z NK a bielkovín
- sú to parazitické organizmy (vnútrobunkové parazity)
- rozmnožujú sa len v živých bunkách- lebo nemajú vlastný metabolizmus
 
2. Jednobunkové organizmy
- sú organizáciou väčšieho počtu molekúl (zlúčenín)
- delia sa na - prokaryotické - baktérie, archeóny, sinice
  - nevytvárajú mnohobunkové organizmy
  - eukaryotické – rastliny, živočíchy, huby (riasy, prvoky, kvasinky)
- majú zložitejšiu vnútornú štruktúru ako vírusy
- telo sa skladá z 1 bunky (prokaryotickej alebo eukaryotickej)
 
3. Bunkové kolónie
- prechodný stupeň medzi jednobunkovými a mnohobunkovými organizmami
- zoskupenie viacerých buniek
- samostatné bunky nie sú schopné existencie
- delia sa na prokaryotické a eukaryotické (Váľač gúľavý)
- materská bunka sa rozdelí na 2 dcérske- ostávajú spojené ale každá žije ako individuálny organizmus
  (funkčne od seba nezávisia)
 
4. Mnohobunkové organizmy
- telo je tvorené z viacerých buniek – len eukaryotické !
- organizácia väčšieho počtu buniek
- majú vnútorné hierarchické (stupňovité) usporiadanie
 
viac buniek- pletivá (R,H)  - orgány - sústavy - jedinec /organizmus
  - tkanivá (Ž)
 
viac buniek- krycie, vodivé, vylučovacie pletivá VS,NS,DS,OS,TS
-  svalové tkanivá, tukové tkanivo,  - orgány -  RS,TT,HS,SS,OS,  - jedinec
nervové tkanivo Zmyslové or.
 
- majú zložitejšiu štruktúru a stavbu
 
5. Indivíduá vyššieho rádu (= obligátne spoločenstvá)
- mnohobunkové eukarotické organizmy, no majú vyššiu organizovanosť
- došlo k anatomickej a k funkčnej diferenciácii jedincov
  (včela-rozmnožuje sa len kráľovná, mravce, termity)
včela- kráľovná - trúdy
- robotnice
- každý jedinec žije sám ale nemôže žiť izolovane od danej skupiny, lebo ich funkcie sa vzájomne dopĺňajú
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.010