Reprodukčné orgány muža a ženy

Prírodné vedy » Biológia

Autor: petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.10.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 010 slov
Počet zobrazení: 10 638
Tlačení: 441
Uložení: 445
Reprodukčné orgány muža a ženy

Úvod:
Pohlavné ústrojenstvo. Téma, ktorá sa týka nás všetkých a je neodmysliteľnou súčasťou života. V mojom projekte som sa zamerala na tému, o ktorej nemám problém rozprávať a zaujala ma najviac. Vie každý z nás ,čo sa nachádza v našom tele a ako to funguje? Telo je jeden veľký zázrak  a je dôležité, aby sme dbali na jeho zdravý chod. Tak ako sa staráme o zdravú stravu , tak by sme sa mali starať aj o hygienu našich pohlavných orgánov a veci s tým súvisiace. V dnešnej dobe už nie je problémom rozprávať o problémoch týkajúcich sa intímnych partií, a preto by sme nemali zabúdať na pravidelnú kontrolu u odborníkov, aby sme sa vyhli možným problémom. Čo všetko patrí k rozmnožovacím ústrojenstvám muža a ženy? Je to súbor orgánov, ktorý na seba naväzujú a slúžia k rozmnožovaniu- plodeniu nových generácií. V tejto práci by som sa snažila rozobrať konkrétne, z čoho sa skladajú jednotlivé orgány a na čo slúžia. Dúfam, že vás táto téma zaujme tak ako mňa, pretože nikomu z nás nie je  cudzia.
 
1.Rozmnožovacia sústava u človeka:
Tvoria ju párové pohlavné žľazy , v ktorých vznikajú pohlavné bunky  a tvoria sa tu pohlavné hormóny. K rozmnožovacej sústave patria aj odvodné pohlavné cesty (u muža semenovody; u ženy vajíčkovody, maternica a pošva) a vonkajšie pohlavné orgány (vonkajší genitál). Topograficky je pohlavná sústava delená na vonkajšie a vnútorné (uložené v panve) pohlavné orgány.
 
2.Ženské pohlavné orgány:
Vnútorný genitál: -veľké pysky ohanbia
-malé pysky ohanbia
-dráždec (klitoris)
Ženské gonády - vaječníky sú uložené pri bočnej stene malej panvy. Na pravej strane má vaječník blízky vzťah k červovitému prívesku slepého čreva. Začiatky vajíčkovodov obopínajú vaječníky. Vajíčkovody sú dlhé približne 15 cm a vyúsťujú do rohov maternice .Sliznica maternice prekonáva cyklické zmeny (pri menštruačnom cykle). Maternica má tvar hrušky, svojou užšou časťou vyúsťuje do pošvy . Hranicu medzi vonkajšími a vnútornými pohlavnými orgánmi tvorí panenská blana
Vonkajší genitál: -veľké pysky ohambia
-malé pysky ohambia
  -dráždec
 Vonkajšia, viditeľná časť pohlavných orgánov sa nazýva vulva. Zvonku ju uzatvárajú ochlpené veľké pysky, pod nimi sú tenšie – malé pysky, medzi ktorými sa nachádza dráždec (klitoris). Dráždec popretkávaný citlivými nervovými zakončeniami je hlavnou erotogénnou zónou ženy (podrobnejšie v 4. téme). Pod ním je ústie močovej rúry a vchod do pošvy, ktorý prekrýva panenská blana (hymen). Pošva, maternica, vajíčkovody a vaječníky patria medzi vnútorné pohlavné orgány. Pošva je pružná trubica, dlhá približne 8 cm. Pri sexuálnom styku do pošvy vniká mužský penis. Pri pôrode tadiaľ vychádza dieťa von z matkinho tela. Do pošvy ústi maternica, presnejšie kŕčok maternice. V brušnej dutine má žena vaječníky, kde sa tvoria ženské pohlavné hormóny a v pravidelných cykloch dozrievajú pohlavné bunky – vajíčka.
 
2.1 Vaječníky:
Sú párové žlazy veľkosti slivky. Ich funkcia spočíva v produkcii vajíčok (ženských pohlavných buniek) a v produkcii ženských pohlavných hormónov estrogénov.
S nástupom puberty dozrievajú vajíčka približne v 28 dňových cykloch, čo nazývame ovulačný cyklus.
 
2.2 Vajíčkovod:
Je párový orgán, ktorý spája vaječníky s maternicou. Je to asi 13 cm dlhá rúra, ktorej steny tvorí hladká svalovina. Vajíčkovod začína lievikovito rozšíreným koncom, ktorý obklopuje vaječník a vyúsťuje v rohoch maternice. Jeho úloha je transportná, má dopraviť vajíčko pri ovulácii do maternice.
 
2.3 Maternica:
Je orgán hruškovitého tvaru, ktorý slúži na uhniezdenie - nidáciu - oplodneného vajíčka a na celý embryonálny vývin nového jedinca.
Maternicu tvoria:
telo maternice, dno maternice, krčok maternice

Stenu maternice tvoria tri vrstvy:
- vnútorná vrstva -sliznica, ktorá sa cyklicky pripravuje na prijatie oplodneného vajíčka
- stredná vrstva je tvorená hladkou svalovinou.
- vonkajšia vrstva  je väzivová.

Sliznica maternice prechádza pravidelnými zmenami, cieľom ktorých je pripraviť vhodné podmienky na prijatie odplodneného vajíčka. Tieto cyklické zmeny nazývame menštruačný cyklus.
 
3. Mužské pohlavné orgány:
Funkciou reprodukčnej sústavy muža je zabezpečiť tvorbu mužských pohlavných hormónov, spermatogenézu (tvorbu spermií) a umožniť oplodnenie t.j. realizáciu pohlavného spojenia. Podobne ako aj ženské pohlavné orgány tak aj mužské pohlavné orgány rozdeľujeme na dve skupiny:
Vnútorný genitál:  -semenníky
  -nadsemenníky
  -semenovody
Vonkajší genitál: -miešok
  -pohlavný úd
 Mužské pohlavné orgány sú párové mužské pohlavné žľazy semenníky ,uložené v miešku. Na semenníky ako čiapočka nasadajú nadsemenníky, ktoré ústia do semenovodov. Semenovod so semenným vačkom a predstojnou žľazou vyúsťuje do močovej rúry, ktorá je uložená v pohlavnom úde (penis).

3.1. Semenníky:
Semenníky sú párový orgán, uložený mimo tela, v miešku. Vo vnútri semenníkov sú stočené semenotvorné kanáliky, v ktorých prebieha spermatogenéza. Spermatogenéza začína v puberte a končí až v starobe. Výživu dozrievajúcich spermií v semenotvorných kanálikoch zabezpečujú zvláštne bunky v stenách kanálikov - Sertoliho bunky. Jednotlivé semenotvorné kanáliky sa pri zadnom okraji semenníkov spájajú a vyúsťujú do kanálikov nadsemenníka.V semenníkoch sa tvorí mužský pohlavný hormón testosterón. Na organizmus muža má podobné účinky ako estrogény na organizmus ženy. Je nevyhnutný pri vývine mužských pohlavných znakov (predstojnice, semenných vačkov, pohlavného údu a pod.) a sekundárnych pohlavných znakov v puberte.

3.2 Nadsemenník:
Nadsemenník produkuje hlienovitú látku, ktorá sa zmiešava so spermiami. Z nadsemenníka sú spermie pri ejakulačnom reflexe vypudené do semenovodov.

3.3 Semenovod:
Semenovod je kanálik, ktorý prechádza od nadsemenníka cez brušnú dutinu a vyúsťuje do močovej rúry. Jeho dĺžka je asi 40 cm.
 
3.4 Predstojnica:
Predstojnica (prostata) je uložená pod močovým mechúrom. Produkuje riedky, mliečne zakalený sekrét, ktorý sa zmiešava so spermiami a hlienovitou látkou vytvorenou v nadsemenníku, čím vzniká tekutina - ejakulát (semeno).
 
Záver:
Vo svojej práci som sa zamerala na podrobný popis ľudských reprodukčných orgánov. Táto téma ma zaujala, pretože si myslím, že každý z nás by mal podrobne poznať z čoho sa naše telo skladá a na čo slúžia jednotlivé orgány v našom tele. Orgánmi reprodukčnej sústavy ženy sú dva vaječníky , maternica , vajíčkovody  a pošva (vagína), ktorá spája vnútorné orgány s vonkajšími pohlavnými ústrojmi. Každý mesiac sa uvoľňuje z vaječníka do vajíčkovodu vajíčko. Ak sa vo vajíčkovode oplodní, zahniezdi sa v maternici; to znamená, že žena je tehotná. Ak sa vajíčko neoplodní, vyplaví sa spolu s menštruačnou krvou cez pošvu von. Mužské pohlavné orgány sú vyrobené tak, aby mohli vyrábať, uskladňovať a prenášať mužské pohlavné bunky – spermie. Po splynutí mužskej a ženskej pohlavnej bunky za splnení istých podmienok vzniká v maternici ženy plod,ktorý sa vyvija deväť mesiacov, pričom rastie nový jedinec. Snáď vás moja téma zaujala minimálne tak, ako mňa a dozvedeli  ste sa aj niečo nové. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036