Dalimilova Kronika

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 01.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 236 slov
Počet zobrazení: 4 916
Tlačení: 530
Uložení: 658
Nejstarší česká veršovaná kronika, která byla sepsána nejspíše v letech 1308 – 1318. V 17 století Tomáš Pešina z Čechorodu ztotožnil toto dílo s boleslavským kanovníkem Dalimilem Meziříčským. I když bylo později vědecky prokázáno, že jejím autorem není, označení Dalimilova již zůstalo.

Kronika obsahuje 106 kapitol. Zaznamenává události, od stavby věže babylonské, zmatení jazyků a příchodu praotce Čecha až po rok 1314, tedy po období vlády Jana Lucemburského.

V úvodu autor vypočítává a hodnotí kroniky, které mu při psaní sloužily jako prameny. Nejvýše hodnotí „prastarou kroniku z Boleslavi“. Patrně se jednalo o dnes neznámý opis. Kosmovy kronik, z níž přejal mnoho pověstí, např. o kněžce Libuši, o Přemyslovi. Autor děle čerpal ze středověkých latinských legend (o sv. Václavu, o sv. Ludmile) a ústního vypravování kmenových, místních a erbovních pověstí. Děje ze sklonku 13 a počátku 14 století líčí autor už podle vlastních zážitků.

Kronika má charakter politického pamfletu, je namířena proti cizácké vládě v Čechách, proti rozpínavosti cizí dvorské šlechty a německého patriciátu. „Dalimil“ zdůrazňuje odpovědnost panovníka za osud své země. Celou kroniku prostupuje silné vlastenecké cítění, autor chce svými příběhy posílit pozici české literatury a omezit vyprávění cizích rytířských osudů. Brojí proti cizím zvykům a módám, odmítá sňatky českých feudálů s cizinkami. Jeho postoj vede dokonce k překonáni stavovských rozdílů.

Dalimilova kronika je psána bezrozměrným veršem, který ji přibližuje mluvenému projevu. Autor promlouvá prostě, často využívá různá přirovnání a rčení, nevyhýbá se ani lidovým výrazům.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034