Božská komedie - Dante Alighieri

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 01.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 328 slov
Počet zobrazení: 6 059
Tlačení: 544
Uložení: 666
Praktické!
Dantova alegorická básnická skladba patří k vrcholným dílům evropské středověké literatury. Tvoří ji 100 zpěvů, jež jsou rozděleny do tří částí: Peklo, Očistec a Ráj. Děj začíná noci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek a končí půlnocí příštího pátku.

V prvním zpěvu zabloudí básník v temné lese a sněží se dostat na sluncem ozářenou horu. V jeho pouti mu brání pardál, lev a vlčice. Na pomoc mu přichází Virgilius, provází jej peklem a očistcem.

Peklo je tvořeno 9 stupňovitými kruhy, dole se trestají těžké hříchy, výše lehké. V prvním kruhu jsou duše nekřtěných, mudrců a básníků doby předkřesťanské, v druhém smilníci, v třemi požitkáři, ve čtvrtém lakomci, v pátém zuřivci a lenoši, v šestém kacíři a nevěřící, v sedmém násilníci, v osmém podvodníci, falešní proroci, v devátém zrádci a vrazi. Na dně Lucifer. Básník se během putování setkává s mnoha přáteli i odpůrci, vladaři i filozofy, diskutuje s nimi, soudí je, kritizuje.

Očistec má podobu ostrova s horou. Básník prochází nejprve předočistcem a poté sedmi pásmy očistce, která značí sedm hlavních hříchů. Pyšní lidé se sklánějí pod tíhou balvanů, závistiví mají sešity oči, hněviví musí zpívat oslavný hymnus na Boha, leniví projevují pokání nesmírnou horlivostí, v kruhu nestřídmých stojí strom s ovocem, ale větve jsou příliš vysoko, zhýralci musejí procházet plameny.

V rajském lese se Danta ujímá Beatrice, básníkova celoživotní láska. Vyčítá mu hříchy, Dante uznává svou vinu a je očištěn vodou z říčky Eunoé.

V dalších 33 zpěvech Ráje prochází básník 9 sférami blažených. Největší poctou je setkání s Bohem, které mu vnáší do duše pocit nejvyšší blaženosti. Do tajemství Trojice a Kristova vtělení jej v této sféře zasvěcuje sv. Bernard.

V tomto duchovním eposu najdeme postavy antické mytologie i křesťanské věrouky, křesťanské svaté, ale i mnoho Dantových současníků.

Dílo vyjadřuje touhu člověka po poznání, po pravdě a dobru, hovoří o cestě k Bohu, která znamená spásu duše. Vyslovuje se k nesmírnému množství otázek z mnoha oborů, proto je možno Božskou komedii považovat na jakousi sumu epochy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Dante Alighieri

Dante Alighieri

Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľov renesančného humanizmu, biely guelf.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.053