Svätopluk - Ján Hollý

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Mravec
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 586 slov
Počet zobrazení: 25 241
Tlačení: 988
Uložení: 979
Autor diela: Ján Hollý
Názov diela: Svätopluk
Literárny druh diela: epické dielo
Lit.žáner diela(útvar): epos, bohatiersky epos
Lit.obdobie: Klasicizmus, prvá fáza SNO(slov. národného obrodenia)
Téma: Boj slovenského národa za slobodu
Idea: Slobodný slovenský národ


Dôležité postavy:
Svätopluk- slovenský kráľ
Rastislav- strýko Svätopluka
Karolman- Nemecký kráľ
Černobog – pohanský boh, vykresľuje diabla
Britwald- najlepší nemecký rytier, neskôr nemecký veliteľ
Slavomír-panovník hradu Devín
Ľubomír-zved

Dôležitá citácia:
Umko milá, jestliž mne si v mých kedy prispela
pesňách,
včil najvác prispej na pomoc; tebe všecky ti dobre
známí sú bojové, poneváč sama buďto na Bílých
nekde v Horách, buď nad Kobylu, v tvém bydle sedícá,
aj na Devín, aj na hrozné mohla vojska si patriť.

Hl.hrdina: nie je udaný ako jedinec ale ako skupina ľudí,Slováci,na čele s vodcom S.

Hodnotenie diela: Dielo má črty antiky.Autor začal tým,že uviedol svoj zámer a oboznámil nás s témou jeho diela to je tkz.prepozícia.V diele je prítomná vyžšia moc vyvolavanie boha,múzy Umky,uctievanie kultu, Božie zásahy a pod. Zovšeobecnene invokácia.Zrazu sa dielo ocitne v strede myšlienky poddejstva (spevu) tkz. In medias res.Vďaka tomu má dielo veľmi rýchli priebeh a autor použil spomaľovače napr.6.spev kde S rozpráva o …..čim odbočuje od hl. deju.

Dej:
Pozostáva s 12 spevov ,kt. Nemajú svoj názov.Začiatok spevov obsahuje stručný obsah ,kt. uvádza dej daného spevu.

1. spev
1.spev obozmanuje situáciu.S sa aj napriek tomu že vidal svojho strýka R nemcom dostáva do zajatia,kde prosí boha aby sa nejakým spôsobom dostal z väzenia.Boh sa na ním zmiluje a zjaví svojho posla K,nemeckému kráľovi. Ten ho prepustí po porade so snemom.Následne dostáva R krajinu a dcéru nemeckého kráľa za svoju manželku ,avšak s podmienkami spolupráce s Nemeckom. S ponuku prijíma.

2. spev
S zorganizuje K kvôli jeho zajatiu ryt.hry ,počas kt. S vykladá pôvod Slovanov.Stretáva sa s vynikajúcim rytierom B.

3. spev
Mystická postava Č (vykresľuje diabla) sa chce pomstiť S.Navádza ľud kt. ho poníži a vysmeje.Č vymyslí plán ako sa pomstiť.

4. spev
Č v R podobe zvestuje na hrade Devín Sl. pomocou sna ,že S sa spojil s nemcami aby sa dostal na trón.V sne vidí spustošenú krajinu nemcami.Sl. hneď po sne posiela zveda k nemeckým vojskám.

5. spev
Po zvedovej zvesti Sl. zvolá snem kt. sa pýta vojna alebo otroctvo. Každý odhlasuje vojnu a začnú burcovať národ aby bojoval.

6. spev

Hist. Báj o pôvode, príchode ......... Slovanov.

7. spev
S vedie nemecké vojsko na Devín.

8. spev
Stretnú sa vojska Nemcov a slovákov kt. kruto bojujú. S s polovicou vojska obkľúči Slovákov zozadu.Slováci sa stiahnu do hradu.

9. spev
S prichádza za Sl. ,aby ho vyhlásil za kráľa.Slovenský národ odmieta.Radśej padnú v boji.V tom S vysvetľuje svoje postavenie v tomto boji a tak ho vyhlásia za kráľa a on sa vracia späť k Slovanom.

10. spev
Ján Hollý opisuje boje na devínskom hrade. Nemecké vojsko pomaly ubúda a tak sa stiahnu späť spolu s nahnevaným B .

11. spev
Konštantín prosí Boha, aby zastavil Č ako sa aj stane. S pošle svojích zvedov za nemeckými vojskami .Dozvedá sa ,že sú pripravený na boj .

12. spev
Hneď z rána sa bojuje S vojsko má prevahu a tak B urobí riskantný krok.
S presvedčením ,že je najlepší rytier sveta vyzíva S na boj muža vs.muž.
Po namáhavom boji S porazí B a neskôr zakladá VEĽKĚ KRÁĽOVSTVO SLOVÁKOV.

Požitá lit.:
Ján Hollý-Svätopluk, Odborné výňatky z internetu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Hollý (spisovateľ)

Ján Hollý (spisovateľ)

Ján Hollý bol slovenský katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037