Jan Cimbura - Jindřich Šimon Baar

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 06.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 250 slov
Počet zobrazení: 2 967
Tlačení: 441
Uložení: 551
Děj románu s odehrává na jihočeském venkově, který J. Š. Baar velmi důvěrně znal. Vytvořil zde postavu poctivého, čestného sedláka, člověka srostlého s přírodou, milovníka lidí i němé tváře.

V dřívějších dobách nebylo zvykem, aby se děti dělily o svůj rodný statek. Zůstal pouze jednomu z nich a ostatní sourozenci se svým podílem odcházeli do světa za řemeslem nebo do služby.

Tak tomu bylo i s Janem Cimburou. Když si odsloužil osm let vojny, vrátil se domů a začal sloužit u starosty Kovandy. Své práci opravdu rozuměl, statek pod jeho rukama jen vzkvétal. Starosta mu dokonce nabídl, aby hospodařili společně. Cimbura se však dozvěděl, že v sousední vesnici umírá jeho kamarád z vojny. Pospíchal za ním, ale příteli již nebylo pomoci. Cimbura se ujal celého hospodářství, později se stal vdově manželem, dětem dobrým otcem. Byl ke všem laskavý, svou moudrostí si získal vážnost v celém okolí. Vážil se ho i sám kníže, rozmlouval s ním jako se sobě rovným.

Velká byla také Cimburova láska ke zvířatům. Byl velmi smutný, když musel svého koně Běláčka odevzdat vojenským pánům. Vděčil mu za mnohé, na něm zachránil děti z hořícího lesa. Po dlouhém čase se s ním opět setkal, zubožený kůň táhl vůz vápeníka. Cimbura ho koupil a Běláček mohl dožít svůj život na statku. Po smrti byl pochován na zahradě.

Léty děti dorůstaly a Cimbura odešel na výměnek. Radoval se z vnoučat, užíval zaslouženého odpočinku. Často se oddával vnitřnímu rozjímání, ze světa odešel s vyrovnanou životní moudrostí, klidný a šťastný, věrný Bohu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Z


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016