Vita Caroli - Karel IV.

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 13.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 391 slov
Počet zobrazení: 5 197
Tlačení: 552
Uložení: 607
Vlastní životopis Karla IV. se dochoval v jazyce latinském, staročeském a středohornoněmeckém. Toto dílo psal Karel IV. se záměrem vytvořit jakýsi návod k jednání pro své nástupce. Chtěl ukázat, jakými cestami by se měl ubírat úspěšný politik, který chce dosáhnou více, než se podařil jeho předchůdcům. Panovník by však měl ctít dědický odkaz předků a stát se jeho pokračovatelem. Pro svůj životopis vybíral proto takové životní příběhy, jež byly nejdůležitějšími událostmi jeho života a které vyjadřovaly jeho představy světonázorové, představy, jak účelně a funkčně řídit organizaci panovnické moci a státu.

Karlův životopis je rozdělen na dvacet kapitol.

1. – 2. kapitola

Jedná se o jakési moralizující kázání, kde panovník vyzdvihuje víru v Boha, poté varuje své nástupce před všemi špatnými lidskými vlastnostmi.

3. kapitola
Po zdůraznění lásky ke studiím popisuje zážitku ze svého dětství a mládí, tedy pobyt na francouzském královském dvoře. Zmiňuje se o Jindřichovi VII., podrobuje kritice Filipa VI., obdivuje opata Pierra Rosieres, který se mu záhy stal politickým rádcem. Zajímavé je, že zde Karel IV. nehovoří o svých rodičích ani o svém vězení v dětství na Lokti a Křivoklátě.

4. – 7. kapitola
Autor nás seznamuje s událostmi v hornoitalské lucemburské signorii, kam byl svým otcem Janem Lucemburským povolán, aby spravoval několik italských městských republik. Působivé je vyprávění o Karlově snu, který měl ve vsi Terenzo a který se zabývá mravní obrodou mladého panovníka.

8. kapitola
Karel IV. přichází do Čech. Temnými barvami je zde vylíčen ekonomický a politický úpadek země. Panovník ostře útočí na část šlechty, která krále nejen nerespektuje, ale staví se navíc odbojně proti němu. Popisuje vojenský zásah proti Bolkovi Minsterberskému. Pouze útržkovitě se zmiňuje i o smrti své matky.

9. – 10. kapitola
Zde jsou zachyceny dobrodružné zážitky po útěku z Čech před hněvem krále Jan a účast v bojích v severní Itálii.

11. – 13. kapitola
Karel IV. navazuje ideologickými úvahami na úvod svého spisu.

14. kapitola

Hovoří o událostech let 1339 – 1340, tedy o opětovném návratu Karla IV. do Čech, o jeho ujímají se vlády nad zemí.

Pokračování v dalších šesti kapitolách má zcela odlišný charakter. Není již psáno v první osobě, ale v osobě třetí, vykazuje i podstatnou změnu koncepce, zaznamenávány jsou pouze některé události, které však neodpovídají Karlovu původnímu záměru. Ke změně dochází i po stránce stylistické, vyjadřování je mnohem více rétorické. Je velmi pravděpodobné, že posledních šesti kapitol bylo napsáno někým jiným, než Karlem IV.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#alexander sergejevič puškin životopis


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015