Na západní frontě klid - Erich Maria Remarque

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: hankaaa (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2016
Jazyk: Čeština
Rozsah: 826 slov
Počet zobrazení: 2 534
Tlačení: 163
Uložení: 168
Praktické!

Na západní frontě klid - Erich Maria Remarque

Literární dílo
Autor chtěl poukázat na to, jak je válka zbytečná. Při válce se lidí zabíjí, aniž by někdo z nich věděl, proč. Nikdo nemá důvod zabíjet druhého člověka, ale přesto musí. Generace E. M. Remarquea byla ztracená, neznala nic jiného než válku, měli potíže zařadit se do společnosti. Autor používá spisovný jazyk, převládá pásmo vypravěče, časté dialogy postav. Úvahy (ich-forma), závěrečná zpráva o Pavlově smrti (er-forma).Objevují se vulgární výrazy pro zvětšení napětí, místy text prokládán nespisovnými slovy, slangové výrazy z období 1. sv. války. Osobní výpověď mladého hrdiny. Znaky směru: zbytečné umírání mladých lidí, děj na válečné frontě, kamarádství dává sílu přežít ve válce.
 

Typické znaky

Většina děje se odehrává v přítomnosti, vyskytují si zde však i vzpomínky na minulosti, obavy z nejasné budoucnosti a problematika zařazení do společnosti, až bude po válce. Kompozice je tak částečně retrospektivní částečně chronologická. Objevují se autobiografické prvky.
 

Postavy

Pavel Bäumer (E. M. Remarque) – vypravěč a zároveň hlavní postava, pochází z velmi chudé rodiny. Válka ho naprosto změnila, stal se tvrdším, přátelé na frontě jsou mu rodinou. Musel se smířit se smrtí mnoha svých přátel, má silnou a dobrou povahu, pomáhá nováčkům na frontě.
Tjaden – největší jedlík, velmi snadno utíká z problémů
Deterding – sedlák, jenž myslí jen na svou usedlost a svou ženu
Stanislav Katczinsky – nejstarší, hlava jejich skupiny
Himmelstoss – desátník, v civilu listonoš, šikanuje ostatní, zbabělec a primitiv
Bývalí Pavlovi spolužáci – Albert Kropp, Müller, Leer, Kemmerich
 
Děj knihy
Kniha vypráví příběhy Prušáka Paula Bäumera za 1. světové války.
 
Spolu se svými kamarády Müllerem, Kroppem, Kemmerichem a Leerem je Pavel silným psychickým nátlakem okolí, zvláště třídního profesora, donucen ukončit studium na gymnáziu a dobrovolně se přihlásit k výcviku s tím, že bude brzy odvelen na frontu.
 
Paul popisuje vše od výcviku plného šikany, války, až po dovolenou a život v kasárnách. Postupem času se jeho nadšení na válku propadá a i jeho kamarádi jeden po druhém umírají. Všechny scény jsou líčeny z pohledu obyčejného bezvýznamného vojáka, a to do nejmenších detailů a velmi naturalisticky. Na začátku příběhu mu umírá jeho přítel Kemmerich, kterého zná už od dětství. Při takových situacích se Paul zabírá do myšlenek a vzpomíná na staré časy. Potom je zas povolán do zákopů a líčí průběh bitvy, své pocity a příběhy, které tam zažil. Jednoho dne ale dostane na dva týdny propustku a jede domů. Tam zjišťuje, že jeho maminka má rakovinu. Zároveň registruje úplné odtržení od běžného života a psychické důsledky války - je jí zcela deformován. Uvědomuje si také, že se změnil i on sám. Válku už bere jako samozřejmost, a proto už nedokáže komunikovat s lidmi a nebaví ho jeho dřívější zájmy. Postupně se začíná psychicky hroutit. Když jeho rota dostala za úkol vyklidit jednu vesnici, postřelili jeho i Kroppa. Díky tomu se dostali do nemocnice, kde zase vypráví svůj příběh. Kroppovi amputují nohu a Pavel je po chvíli zase povolán do zákopů. Uprostřed bitvy se setká s posledním žijícím kamarádem Katczinskym (čtyřicetiletý Polák, který ho doprovází téměř celou knihu). Toho ale postřelí a Pavel ho nese přes celé bojiště k polní nemocnici. Katczinsky nakonec umírá, protože dostal střepinou do hlavy. Pavla smrt Katczinského velice zasáhne. Na podzim roku 1918 dostává 14 dní volna, běhemnichž přemýšlí o válce a o návratu do normálního života. Kniha končí Pavlovou smrtí na frontě.
 
Citováno z českého překladu:
„Padl v říjnu 1918, v den, jenž byl na celém bojišti tak tichý, že se zpráva vrchního
velitelství omezila na větu: Na západní frontě byl klid.”
 

O autorovi

 
Německý spisovatel. Jeho život byl zasažen 1. světovou válkou, které se účastnil. Po návratu z války měl však velké problémy začlenit se zpět do normální společnosti. Byl nominován na Nobelovu cenu míru, tu však nedostal. Začínal s psaním povídek, velký úspěch mu přinesla až kniha Na západní frontě klid (1929). Tu rok po jejím vydání zfilmoval režisér LewisMileston.
 
Po nástupu nacismu (1933) se dostává na seznam zakázaných autorů a v roce 1938 byl zbaven německého občanství. Po válce žil v USA a ve Švýcarsku, kde v roce 1970 umírá na srdeční chorobu.
Další romány: Cesta zpátky, Tři kamarádi
 
Období autorovy tvorby
Moderní světová literatura 1. pol. 20. století, meziválečná literatura
 
-  Autoři jsou ovlivněni válkou, mnoho z nich se jí účastnilo – reportážní postupy, ukazují nesmyslnost války
-  Vzniká tzv. ztracená generace – skupina amerických autorů, kteří se zúčastnili války.
-  Vznikají protiválečné romány, autoři popisují válku z pohledu vojáků na frontě
 
Soudobí autoři: F. Kafka (povídka Proces), J. Hašek (Osudy dobrého vojáka Švejka), E. Hemingway (Stařec a moře),…
 
Literární začlenění
º  Literární druh: epika
º  Literární forma: próza
º  Literární žánr: válečný román
 

Charakteristika literární tvorby autora

Remarquova díla jsou velmi poznamenána jeho těžkým životem. Díla jsou ovlivněna válkami, jež obě autor zažil, první na vlastní kůži. Otevřeně popisoval hrůzy války z pohledu vojáků na frontě. Hlavními hrdiny jsou většinou mladí lidé, kteří se snaží zachránit svou nejvyšší hodnotu = obyčejný lidský život takový, jaký je.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#charakteristika zbabelec #erich maria remarque #charakteristika Paula Baumera #na západní frontě klid


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015