Don Quijote - Miguel de Cervantes Y Saavedra

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: hankaaa (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2016
Jazyk: Čeština
Rozsah: 484 slov
Počet zobrazení: 3 236
Tlačení: 184
Uložení: 191
Praktické!

Miguel de Cervantes Y Saavedra - Don Quijote

O autorovi
Miguel de Cervantes Y Saavedra byl španělský voják a spisovatel. Pocházel z rodiny zchudlého šlechtice. V mládí ztratil levou ruku v námořní bitvě. Pět let strávil v zajetí v Alžírsku, kam byl odvlečen piráty. Po návratu do rodné vlasti bojoval s tím, že nenašel dobré zaměstnání a tak se s bídou potýkal až do smrti. Až díky románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha byl na tom trochu lépe.

Zařazení
Španělská renesanční tvorba
RENESANCE = znovuzrození, 14. - 17.st. -snaha nově obrodit společnost, snaha o nápravu a obnovu -hlavní příčiny - zkorumpovaná církev, výsledky křížových výprav, změna chování lidí -do popředí se dostává zájem o člověka - nikoli Bůh, ale člověk určuje svým rozumem a činem svůj život -ve společnosti většinou nominalisté - podstatná je skutečnost, názvy jsou jen jména -renesance se rozvíjí v jiných oblastech, spíše estetické kritérium než jako morální reforma (móda, architektura, malířství, objevné cesty) malířství - perspektiva, tonalita (spektrum barev)

Dílo
Jazyk:
spisovný
 
> mnoho přímých řečí
> psáno prózou

Hlavní myšlenka: Hlavní myšlenkou příběhu je, že směšným se nejeví don Quijot ale celá egoistická, zkažená a hrabivá společnost.
 
Místo děje
Španělsko >> oblast osídlena běžnou populací zemědělců, pastevců, šlechty, vojáků aj.
 
Literární druh: epika
 
Literární žánr: satirický román
 
Doba děje: přelom 16. a 17. století
 
Kompozice: 2 díly, chronologické

Postavy

Don Quijote de la Mancha- velice domýšlivý, chudý,naivní, upřímný
 
Sancho Panza- dobrácký tlustý venkovan, slouží donu Quijotovi , vychytralý
 
Dulcinela - Děvečka ze sousední vesnice. Quijotova vysněná "princezna" je symbolem ctnosti a duchovní čistoty
 
Rocinanta - Starý sešlý kůň na které sem rytíř vydává na svá dobrodružství.
 

Děj knihy

Příběh je o zchudlém šlechtici, který je uchvácen čtením rytířských románů natolik, že se rozhodne vydat do světa a napravovat zde křivdy, kterých bylo dosaženo. Vezme si svou odloženou zbroj, vyčistí jí, osedlá starou herku, které dá jméno Rocinanta. Za jméno si přidá de la Mancha, a vyrazí na cestu. Vysní si dívku z okolní vesnice, jíž dá jméno Dulcinela del Toboso, Nechá se pasovat na rytíře od hospodského jež má za hradního kastelána. Poprvé však ve světě narazí, je zmlácen a je rád že se dokáže vrátit s pomocí domů, když přijde domů, zjistí že jsou jeho romány spálené. Přesto se svého snu nevzdává a vydává se do světa znovu, tentokrát se sedlákem povalečem jménem Sancho Panza, kterého považuje za svého zbrojnoše. Po cestě narazí na větrné mlýny a Don Quijot na ně začne útočit, ač mu Sancho vymlouvá že to nejsou obři, ale jen mlýny. Quijot si uvědomí svůj omyl a tak tedy jedou dál. Po dalších dobrodružstvích se dá do bivě s ovcemi, které považuje za nepřátelské vojsko. Poté osvobodí vězně pronásledované inkvizicí a strachem z trestu uprká do hor. Jeho přítel Carrasco ho donutí vrátit se do vesnice, kde Quijot steskem po dobrodružství onemocní, uvědomí si jaká je vlastně společnost a umírá.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014