Guilliverovy cesty - Jonathan Swift

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 05.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 758 slov
Počet zobrazení: 12 944
Tlačení: 861
Uložení: 824
Praktické!
Obsah: Hrdinou knihy je Lemuel Gulliver, lodní lékař, který jednoho dne opustil rodinu a děti a vydal se na cestu do Indie. Na lodi je však zastihla bouře a ztroskotali. Gulliver se jako jediný dokázal zachránit - ovšem na ostrov, kde žijí lidští tvorové vysocí necelých šest palců. Brzy se naučil jejich řeči, a protože Liliputáni (jak se místní obyvatelé jmenovali) nikdy nic tak velkého neviděli, drželi si ho ve velké vážnosti. Císař mu nechal ušít šaty podle jejich stylu, spal v jejich "obřím" chrámu a pravidelně ho krmili 20 vozíky masa a 10 hliněnými láhvemi lihovin.

Když ale jednoho dne hořel královnin pokoj a místní lidé ho svými kyblíčky nemohli uhasit, Gulliver se do pokoje vymočil a oheň uhasil. Jindy zase ve snaze zabránit válce přemlouval císaře, aby nechal druhému ostrovu svobodu - a to se příčilo místní radě, která tímto rozhodla, že podle zdejších zákonů mu musejí být prostříleny oční bulvy. To se zase nelíbilo Gulliverovi, a tak se přebrodil na sousední ostrov, kde po tři dny v přátelství setrval. Pak, když uviděl podél pořeží se plavící prázdný člun, vzal do kapes několik exemplářů místních krav a ovcí a vydal se na cestu zpět do Anglie. Doma pobyl jen dva měsíce a znovu se vydal cestovat na lodi - tentokrát do Suratu. Loď se cestou poškodila a byli tak nuceni přistavit u ostrova. Ostatní členové posádky však splašeně ujeli, když uviděli nebezpečně vypadajícího obra. Gulliver se ve snaze zachránit schoval do obilí, ale překvapivě milí obři ho našli. V zemi, která se jmenovala Brobdingnag a kde bylo vše dvanáctkrát větší, zůstal několik let.

Sedláci, kteří ho naučili jejich jazyku, Gullivera prodali pro potěšení královně. S jejím manželem strávil mnoho zajímavých chvil vyprávěním o své vlasti. Jednou ho ale sluha na vycházce odložil a i s klecí (domem - který mu královský truhlář vyrobil) ho odnesl orel, který Gullivera upustil do moře. Po několika dnech strádání ho v jeho obřím plovoucím domě objevili námořníci, jež ho dopravili zpět do Anglie. Jakoby mu to nestačilo, hned za pár měsíců se nechává přemluvit a opět vyráží na obchodní cestu. Jsou však přepadeni piráty - Gulliver byl zajat a nechán na pustém ostrově. Z něho přeplul k několika vzdálenějším ostrovům. Pak zpozoroval jakýsi Létající ostrov a lidé nahoře ho nabrali s sebou. Laputi byli velice přemýšliví národ - až tak moc, že měli speciální služebné, kteří je pleskačkami poklepávali, když měli na něco zareagovat nebo promluvit.

I když se pilně učil jejich řeči, mnoho si s nimi nerozuměl. Proto se po nějaké době vydal na sousední "pozemní"ostrov Glubbdubdrib, kde žijí výhradně čarodějové a kouzelníci. Nechal si vyvolat duchy Alexandra Velikého, Caesara, Hanibala i Aristotela a mnoho dalších. Odtamtud odjel do Luggnagu, kde musel před císařem lízat zem, a objevil tam také Struldbrugy, nesmrtelné lidi. V Japonsku se pak nalodil na holandskou loď a odplul zpět do vlasti. Za pět měsíců zanechal ženu znovu v požehnaném stavu a odjel do Kampešského zálivu. Opět je zahnala bouře, a protože přišel o mnoho posádky, přibral na Barbadosu další muže, ale jak se později ukázalo, byli to námořní lupiči. Vysadili ho na břehu nějakého ostrova a odpluli. Gulliver zpozoroval jakoby po čtyřech chodící lidi, ale chlupaté a se zvířecím chováním. Po chvíli, když se všichni rozutekli, uviděl dva koně, kteří si ho prohlíželi a jakoby si něco povídali. Posunky mu naznačili, aby je následoval.

Gulliver se dlouho nenechal přemlouvat a odešel s nimi do vesnice. Dověděl se, že je v zemi Hvajninimů, a že zde žijí inteligentní zruční koně, kteří chovají Jahuy, zvířata podobné lidem. Opět se naučil jejich řeči a vypravoval koníkům o Evropě. Ti neznají vůbec pojmy jako lež, podvod, válka a ve své řeči nemají označení pro něco zlého - odvozují je z vad a ze špatných vlastností Jahuů. Nejsou u nich státy, právníci a ani nic podobného. Žijí v přátelství, skromnosti a čistotě, jsou velice pohostinní a nezabývají se takovými "problémy" jako je smrt. Gulliver se zde cítil tak blaženě, že se tady rozhodl zůstat navždy, protože k lidské rase začal cítit odpor. Protože ale v jejich "shromáždění" (v jejich řeči doslova jen něco jako "domluva"- rada) došla řeč na to, že jeden místní koník chová "chytrého Jahua", kteří by se měli (protože nikoho u nich ani nenapadne ostatní k něčemu nutit - jen poradit, nebo domluvit) chovat jen v určitém množství a na určitou práci; byl "nucen" udělat si loď a odplout do Anglie. Velice nerad se rozloučil a po návratu domů trpěl depresemi. Při pohledu na lidi byl naplněn odporem a opovržením. Začal chovat koně a všichni si od něho raději drželi odstup - i vlastní rodina.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012