Bídníci - Victor Hugo

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 05.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 856 slov
Počet zobrazení: 4 171
Tlačení: 413
Uložení: 452
Obsah: Hlavním hrdinou je Jean Valjean, bývalý galejník, který ve vězení strávil téměř 20 let za krádež chleba. Po propuštění chce začít nový život, ale naráží na krutou realitu - jeho žlutý průvodní list trestance mu působí problémy všude, kam se pohne. Obrat v jeho životě způsobí nocleh u biskupa. Biskupova dobrota a laskavost zapůsobí na Jeana Valjeana natolik, že se rozhodne změnit od základů svůj život. Usadí se v Přímořském Montreuile, díky jeho pomoci při požáru po něm nikdo nechce průvodní list. Žije tam pod falešným jménem Madeleine a během pěti let se díky němu městečko stává významným centrem průmyslu. Je zvolen starostou a své předsevzetí konat dobro beze zbytku naplňuje.

Obrat nastává v okamžiku, kdy ho policejní direktor Javert - bývalý dozorce na galejích - pozná a udá. V té chvíli je ale zatčen jistý muž, který je považován za Jeana Valjeana. Skutečný Jean Valjean svádí boj sám se sebou - zda se přiznat a opustit vše, co za pět let vybudoval, a nebo se nepřiznat a nechat za sebe trpět někoho jiného. Po těžkém vnitřním boji se sám udá a je pronásledován a chycen. Po dlouhých letech se mu podaří uprchnout, když skočí z lodního stožáru a je prohlášen za mrtvého. Ihned se vydává pro Cosetu, dceru své někdejší chráněnky Fantiny. Tento sirotek žije, spíš přežívá, u Thénardierových, jimž Fantina kdysi děvčátko svěřila. Jean Valjean i s Cosetou putuje do Paříže, kde žije v ústraní. Shodou nešťastných náhod ho opět vypátrá Javert a Jean Valjean mu o vlásek uprchne do ženského kláštera. Tam je zaměstnán jako zahradník. Stráví tam několik klidných let, ale nechce jeptišky příliš využívat a vrací se do ulic Paříže. S Cosetkou (ze které se stala mimořádně přitažlivá dívka) se prochází po parcích, kde se občas setkávají s chudým studentem Mariem. Ten se zamiluje do Cosety a často dvojici stopuje. Znepokojený Jean Valjean se proto přestěhuje do jiné pařížské čtvrti. Finančně podporuje chudou rodinu Thénardierových, aniž by poznal, že to jsou bývalí Cosetini "opatrovatelé". Vedle povedené rodinky bydlí Marius, který v dobrodinci poznává "pana Bílého", jak si překřtil Cosetina opatrovatele. Starý Thénardier na Jeana Valjeana připraví past, aby z něj vylákal všechny peníze, ale tomu se podaří uprchnout. Coseta se mezitím poznává s Mariem, oba se do sebe zamilují.

Jean Valjean to zpozoruje a je z toho nešťastný. Bojí se, aby mu jediné štěstí jeho života nezmizelo. Zoufalý se vydává na barikádu, kde se střetává opět s Javertem, jehož zajali vzbouřenci. Má za úkol Javerta zlikvidovat, ale propouští ho na svobodu. Vrací se na barikádu, kde nachází zraněného Maria. Prchá s Mariem na zádech spletí pařížských kanálů. Je opět zatčen Javertem, ale ten ho nakonec propustí a spáchá sebevraždu. Jean Valjean se konečně nemusí skrývat. Svou pravou identitu bývalého galejníka prozrazuje Mariovi a ten ho za to zavrhuje. Odřízne Jeana Valjeana od Cosety a nebohý stařec chátrá. Těsně před Valjeanovou smrtí se Marius dovídá, kdo je jeho zachránce z barikády. Okamžitě se k němu i s Cosetou vypraví, ale pozdě - Jean Valjean umírá. Konečně je šťasten - alespoň v posledních okamžicích svého života.
Román má dva díly, které jsou rozděleny na pět knih. Proplétá se tu několik dějových linií - osudy Fantiny, Javerta, Thénardiérových, Maria, Cosety a samozřejmě Jeana Valjeana. Tyto linie do sebe postupně zapadají. Bídníci nejsou psáni chronologicky, časté jsou dějové skoky.

Jean Valjean je rozporuplná postava. Na počátku se v něm sváří dobro se zlem. Je zahořklý vůči lidem a životu, od nějž se nedočkal ničeho dobrého. Na druhou stranu doufá, že když se změní, bude mu odpuštěno. Jako starosta a majitel továrny pomáhá lidem, jak může. Stále věří, že není odsouzen k věčnému zavržení. Jeho sen se hroutí, když je odhalena jeho pravá totožnost. Má možnost se zapřít a zůstat do konce života v klidu. Jeho vnitřní boj, zda se přiznat nebo ne, je velmi strhující. Jean Valjean si neustále zdůvodňuje, proč zůstat otcem Madeleinem a na galeje poslat jiného, cizího člověka. Má přece továrnu, zodpovídá za své dělníky, chce dodržet slib, který dal zubožené Fantině... na druhé straně je tu nevinný člověk, který by musel pikat za Valjeanovi hříchy. Rozervaný se jede podívat na soud, kde nachází odvahu a přiznává se. Po dlouhém a těžkém vnitřním boji se rozhoduje pro pravdu, čisté svědomí. Chce obstát před sebou i před Bohem. Vidí, že se nebude nikdy moci očistit ze svých hříchů, že je mu navždy předurčeno trpět. Začíná chápat, že kdo byl galejníkem jednou, je jím navždy. Rázem jsou zapomenuty všechny dobré skutky (kterých bylo mnohem víc, než těch zlých), které kdy udělal. Je zavržen, zase se propadá mezi zločince.

Jeho vnitřní rozpor opět naplno propuká, když se setkává s Javertem. Může se ho zbavit, ale neudělá to. Ví, že by si tím nepomohl. Dávno se vžil do role zločince, který nikdy nemůže odčinit jím spáchané zlo. Neodpustila mu společnost, neodpustil ani sám sobě. Je o sobě přesvědčen, že je zlý. Tím, že Javerta nezabije, ho dožene k sebevraždě. Policejní direktor vidí, že zákon - jediná pravda, kterou fanaticky uctíval a jíž sloužil - není neomylný. Uvědomuje si, že selhal a je připraven nést za to zodpovědnost. Jak byl přísný k ostatním, tak je teď přísný k sobě. Jediným trestem (a vysvobozením) je smrt.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Victor Hugo

Victor Hugo

Victor Marie Hugo bol francúzsky básnik, prozaik, dramatik, románopisec, politik a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov francúzskeho romantizmu.

Literárne diela:
The Man Who Laughs
Les Misérables
Toilers of the Sea
Odes et Ballades
Ninety-Three
Bug-Jargal
Les Rayons et les Ombres
The Last Day of a Condemned Man

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#victor hugo čitateľský denník #bídníci


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019