Na Větrné hůrce - Emily Brönteová

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Chlapec ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 05.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 826 slov
Počet zobrazení: 3 257
Tlačení: 382
Uložení: 409
Praktické!

Obsah: Děj knihy se odehrává na přelomu 18. a 19. století v nehostinné řídce osídlené hornaté krajině severního Yorkshiru, kde lidé žijí sami pro sebe a s okolním světem udržují jen minimální kontakty, konkrétně na statku s přiléhavým názvem "Na Větrné hůrce", na blízkém Drozdovském panství a okolních nekonečných slatinách a liduprázdných ladech.

Pan Earnshaw, majitel Větrné hůrky, s sebou jednoho dne přivede z návštěvy města cikánského sirotka a uzná jej za vlastního pod jménem Heathcliff, čímž si popudí zbytek rodiny, hlavně své vlastní děti, staršího Hindleyho a mladší Kateřinu, kteří s Heathcliffem soupeří o otcovu přízeň. Oč více je Haethcliff v rodině utiskován a týrán, tím sveřepěji se ho starý pán zastává a upřednostňuje jej před vlastní rodinou. Po smrti starého pána se stává hlavou rodiny Hindley a jeho manželka, a tak Haethcliffovi a Kateřině, která se sním velmi sblížila, nastanou kruté časy, protože Hindley se chlapci mstí za krádež otcovy lásky. Soutrpitelství Kateřinu a Heathcliffa ještě více sblíží a stanou se z nich přátelé na život a na smrt. Hindleyho manželka Frantina zemře při porodu a zanechá Hindleymu, který se uchýlí k pití, syny Haretona, kterého Hindley zanedbává a nechá jej zvlčet. Na jedné ze svých potulek po okolí dojdou Kateřina s Heathcliffem na panství Drozdov, patřící váženému sudímu, panu Lintonovi. Kateřina se sblíží s Lintonovými dětmi Izabelou a Edgarem a zanevře tak na přátelství s Hethciffem, ze kterého mají pro jeho zanedbalost a hrubost Lintonovi strach. Edgar požádá Kateřinu o ruku a ta ji vzhledem k jeho vzhledu, povaze a společenskému postavení přijme, čímž zavrhne zhrzeného milovaného Heathcloffa, a ten se na tři roky vytratí z okolí. Vrátí se jako bohatý a uznávaný pán, usídlí se na Větrné Hůrce, kde s ním Hindley v kartách prohraje celé své jmění i stavení, a navštěvuje Kateřinu na Drozdově. I když se změnil jeho vzhled, chování a postavení, jeho zákeřná povaha toužící po pomstě za příkoří z dětství se nezměnila, spíše se zatvrdila, a on zplodil ďábelský plán, kterým se chtěl pomstít jak Hindleymu, tak Edgarovi za to, že mu vzal milovanou Kateřinu.

Jako součást plánu si vezme za ženu zaslepenou Izabelu, kterou fyzicky i psychicky týrá, čímž se nepřímo mstí Edgarovi. Následkem nervového vypětí způsobeného nesváry mezi Edgarem a Heathclliffem Kateřina těžce onemocní a po porodu dcery Kateřiny zemře. Protože byli s Hethcliffem od dětství jedno tělo a jedna duše, zemřou spolu s ní i poslední známky lidskosti v Heathciffově duši a on věří, že nebude mít klid, dokud neodejde za Kateřinou. Za několik let umírá Izabela, která od manžela utekla i se synem Lintonem, a tak se neduživý a věčně nemocný Linton přes veškeré snahy pana Lintona dostane do opatrovnictví svého otce, který v něm vidí jen další nástroj své pomsty. Poté, co se Hindley upije k smrti, se Heathcliff konečně stane majitelem Větrné hůrky a poručníkem Haretona, jehož zaostalostí, chudobou a závislostí se Heathcliffovi dostane nevyššího zadostiučinění a odsune chlapce na kolej, na kterou jeho samotného kdysi odsunul Hindley. Tím ale jeho pomsta nekončí. Přes zákaz pana Lintona seznámí Kateřinu a Lintona a uměle mezi nimi vykřeše lásku a lstí donutí Kateřinu ke sňatku. Zanedlouho poté umírá pan Linton i Linton a Kateřina je odkázána na milost a nemilost pana Heathcliffa, který konečně získal všechen majetek obou rodin. Ten ji nenávidí stejně jako jejího otce a podle toho se k ní chová - vězní ji na Větrné hůrce. Z nedobrovolného soužití Kateřiny s bratrancem Haretonem, kterým dříve opovrhovala pro jeho hrubost a tupost, k níž jej úmyslně vychoval Heathcliff, se vyklube láska a tak jsou proti krutosti a zlomyslnosti Heathcliffa dva. Toho od dávné smrti jeho lásky Kateřiny neustále pronásledoval její přízrak a teď jeho halucinace začaly stagnovat a on přestal jíst a spát a toužil jen po jediném - odejít konečně po vykonání vší pomsty za svou milovanou, což se mu také vyplnilo. Kateřina se stala dědičkou všeho jeho majetku, který jí a Haretonovi podle práva patřil, a tak přišlo veškeré Heathcliffovo pozemské snažení na zmar. Zatímco se Kateřina s Haretonem vzali a žili spolu šťastným životem, bloudily po okolních vřesovištích přízraky Heathcliffa a jeho Kateřiny, kterým zřejmě nebylo za jejich pozemské skutky souzeno dojít vytouženého věčného klidu.

Celý příběh je odvyprávěn Kateřininou služebnou Nelly panu Lockwoodovi, nájemci Drozdova za Heathcliffova života, který se podivuje nad uzavřenými a nenávistnými povahami svých pronajimatelů. Když se Lockwood na Drozdov za půl roku vrátí, je už H. po smrti a Nelly mu dopoví konec příběhu. Román je tedy pojat retrospektivně se střídáním faktických objevů a postřehů pana Lockwooda v přítomnosti s vypravováním služebné, která byla svědkem takřka všech událostí a vypráví tedy vše zaujatě a neobjektivně z pohledu třetí osoby. Román je charakteristický perfektním promyšlením souvislostí a děje, na němž je založen, a napětí mezi hlavními postavami a mezi vypravěčkou a panem Lockwoodem podněcuje i napětí čtenářovo. Dílo je tedy založeno na ději, a i když jeho události skrývají hlubší význam, postrádá jakékoli filozofické úvahy či hlubší názory a závěry - ty si musí každý čtenář odvodit sám.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.4)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#na větrné hurce

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023