Na západe nič nové kompozícia

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 393 slov
Počet zobrazení: 1 279
Tlačení: 46
Uložení: 50

Literatúra v období 1. sv. vojny – Na západe nič nové

 1. sv. vojna spôsobila v celej Európe spoločenský i duchovný otras. Najväčšiu ťarchu utrpenia niesli európske národy a čiastočne USA. Spisovatelia zobrazujúci vojnovú tematiku si kládli za cieľ opísať vojnové hrôzy a varovať pred nimi. Po vojne nastal rozmach vedy a techniky. V Taliansku a Nemecku získali do svojich rúk vládnucu moc diktátorské a totalitné režimy. Literatúra smeruje k väčšej snahe zachytiť skutočnosť vo všetkých možných aspektoch. Významné sú diela so sociálnou problematikou, ich autori často inklinujú k socializmu a komunizmu. Objavujú sa pokusy o modernizáciu prózy a románu.

Erich Maria Remarque 

 • nemecko-švajčiarsky spisovateľ bol odvedený na front ako dobrovoľník
 • po vojne vystriedal viacero povolaní
 • jeho literárny úspech je založený na vlastnej skúsenosti, napínavom a dynamickom deji
 • protagonisti žijú v provizóriu, vytrhnutí zo spoločnosti, nemajú stále zamestnanie, hľadajú zmysl života, túžia po láske a šťastí
 • autor vykresľuje ch pocity dezilúzie a skepsy, svojich hrdinov stavia do opozície voči násiliu, lebo majú silný zmysel pre humanizmus, lásku, priateľstvo a úctu k človeku
 • zaujal nekompromisný, humanistický antimilitaristický a antifašistický postoj
 • napísal: Na západe nič nové, Cesta späť, Traja kamaráti, Nebo nepozná obľúbencov, Víťazný oblúk, Iskra života… 

Na západe nič nové 

 • román, prvá svetová vojna, priamy rozprávač a protagonista – Paul Baumer retrospektívne, chronologicky uvádza množstvo epizód z vojenského výcviku, budovania zákopov na západnom fronte, bojových stretnutí, v ktorých sú opísané moderné zbrane a vojenské postupy,
 • dielo zobrazuje kontrast, fron-zázemie, dej dokresľujú opisy prírody, humorné scény, drastické a surové expresívne opisy
 • v závere knihy preberá slovo autor a opisuje Paulovu smrť niekoľko dní pred skončením vojny, čím potvrdil absurditu vojny, lebo oficiálny správy z frontu oznamovali „na západe nič nov0!
 • román získal svetovú slávu dokumentárnosťou a autentickosťou osobnej výpovede mladého človeka, kombinovanou s jeho reflexiami

Obsah:

Hlavným hrdinom je dvadsaťročný Paul Baumer, ktorý sa na podnet triedneho profesora spoločne so svojimi spolužiakmi dobrovoľne prihlási na front. Rozprávanie začína v okamihu, keď Baumerova jednotka odpočíva neďaleko frontu. Paul v retrospektívnych epizódach opisuje skúsenosti z výcvikového tábora, drastické podmienky vojakov na fronte pri budovaní zákopov i dramatické zážitky z útokov a priamych bojov. Kamaráti zo školy jednej po druhom umierajú a v lete 1918 padne aj Katczinsky, ktorý vojakov do tvrdého vojenského života zaúčal. Posledný kto zo siedmych spolužiakov v jednotke zostane nažive je Paul Baumer. V závere ja rozprávanie vystrieda on rozprávanie. Tvorí ho oznámenie, že Paul padol v jeden pokojný deň v októbri 1918. V ten deň zaznela správa z frontu „na západe nič nové“. Ideály, s ktorými prišli chlapci na front sa menia. Namiesto začiatočného vlasteneckého nadšenia sa na prvé miesto dostávajú základné ľudské potreby – starosť, kde sa vyspať, ako sa najesť, ako prežiť. Jedinou istotou uprostred vojnového šialenstva je kamarátstvo.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#na západe nič nové #remarque nebo nepozna oblubencov obsah


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019