Otec Goriot rozbor

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 637 slov
Počet zobrazení: 2 405
Tlačení: 82
Uložení: 82

Otec Goriot

 • autor v ňom zobrazil objektívny pohľad na skutočnosť, ide o kritiku spoločnosti
 • je príbehom ľudskej bezcitnosti, obrazom cinickosti buržoáznej spoločnosti, ktorý je načrtnutý cez rozklad citových vzťahov otca a detí
 • autor zobrazuje sebaobetujúcu lásku otca k dcéram, tragiku tejto lásky
 • poukazuje na všemocnosť peňazí, na stratu ideálov mladého človeka

DEJ:

 • starý bohatý obchodník s cestovinami Goriot, žije len pre svoje 2 dcéry Anastáziu a Delphinu, ktorým venuje celý svoj majetok aby sa mohli dobre vydať a dostať sa do vyšších kruhov
 • vychoval ich nerozumne ako šľachtičné, financuje ich márnivosť, zachraňuje pred škandálom, podporuje ich milencov
 • vždy ich vychovával tak, že ich záujmy boli nadradené nad jeho potreby
 • obe dcéry sú v prostredí, ktoré im neumožňuje prejaviť cit k otcovi
 • dobrovoľne prijímajú diktát svojej spoločenskej vrstvy, lebo pre ne je dôležitejšie aby ich videli v spoločnosti
 • Anastázia bola vydatá za baróna, bola krajšia a Delphina sa vydala za bankára
 • Goriot oslnení ich spoločenským postavením nevidí, že dcéram je osud otca žijúcom v špinavom penzióne ľahostajný, že sa za neho hanbia, zneužívajú ho
 • ich záujem o neho sa vyčerpal minutím peňazí
 • zomiera sám, namiesto lásky spoznáva skutočnosť
 • charakter Goriota je nemenný počas celého románu, avšak mení sa charakter chudobného študenta Eugena de Rastignac
 • jediný človek, ktorý s Goriotom súcití, Eugena v jeho počínaní sledoval bývalý galejník Vautren, ktorý sa pred ničím nezastavil a bol význačný svojou dravosťou za peniazmi
 • poschodia v penzióne symbolizujú spoločenský rebríček
 • dochádza k typizácii postáv
 • Anastázia a Delphine sú typické postavy spoločnosti, ich honba za majetkom
 • prevláda rozum nad citom

Základný konflikt a jeho tematické naplnenie:

 • spoločensko-morálny

2 svety: parížska smotánka a chudobný penzión pani Vauquerovej

obraz chudobnej spoločnosti i smotánky ® veľmi náročné prestúpiť s čistím charakterom, svedomím do vyššej vrstvy, tvrdé separovanie

peniaze « skutočná láska (túžba po majetku je mnohokrát silnejšia než čokoľvek iného, a tak človek dokáže urobiť všetko)

 • vnútorný

Rastignac: psychologicko-morálny

obeť spoločnosti (chce si zachovať čisté svedomie a zároveň získať postavenie vo vyššej spoločnosti ® prehodnocuje všetko

Charakteristika postáv:

otec Goriot

bohatý cestovinár – zneužíval situáciu, keď bolo obila málo, draho predával ® nečestný obchodník

obetavý, ochotný urobiť úplne všetko pre dcéry – i také extrémy, ako vzdať sa pohodlia, rozpredať majetok, byť ochotný až 10 hodín čakať v zime, aby mohol na sekundu zazrieť vlastnú dcéru, ... bozkával nohy dospelej dcére, toleroval ich vzťahy...

uzatvoril sa len na vzťah k dcéram, okolitý svet prestal vnímať a zaujímať sa oň

postava a vplyv Rastignaca odhaľuje v Goriotovi i sebectvo („zneužíval“ ho, aby sa dozvedel o svojich dcérach – ako žijú, bývajú...)

bol čitateľovi sympatický – ľutoval ho

stal sa chudobným, no vlastným rozhodnutím (pripustil si, že deti ho privedú k smrti)

Eugen Rastignac

lepšie rozpracovaný, hodnotnejší literárne (no pri jeho vykresľovaní je otec Goriot nevyhnutný)

vyvíjal sa pod vplyvom spoločnosti a osudu rodiny Goriotovcov (osud rodiny ho dotváral)

ohurovalo ho bohatstvo, lesk, peniaze...

videl, že Goriota zneužívajú dcéry, aj on sa tak zachoval voči matke a sestrám

začne hrať chamtivú hru (zatratili sme ho), no v tej chvíli sa otočí aby sa mohol nájsť

ovplyvnený Vautrenom – do vysokej spoločnosti sa dostane cez milenky, peniaze...

Goriotove dcéryDelphina de Nucingen a Anastasia de Restaud

ich charakter spoznávame počas deja, ale na rozdiel od Goriota a Rastignaca sa už nemení

pod silným tlakom spoločnosti (deformované spoločnosťou) – ľahostajné, egoistické, snobské, vypočítavé, dostali sa do vysokej spoločnosti, majú zdeformované charaktery, sú nešťastné, závislé od financovania mužov.

nevďačné vo vzťahu k otcovi – dostal ich do vyššej vrstvy, keď už nemal peniaze, tak sa naňho zanevreli, hanbili sa zaňho

Kompozícia:

presne uložené kompozičné celky - pravidelnosť Þ vzor klasického románu ® začína opisom (prostredia, postáv, menších predmetov) ® dej, ktorý je prerušovaný úvahami (reflexia, vykreslenie postáv)

opis:

statický – charakteristika postáv – vnútorná i vonkajšia, opis prostredia, postáv, menších predmetov, miestností, penziónu

dynamický – opis deja nie z hľadiska konfliktu ale autor posúva postavu prostredím (opis priebehu deja, pohyb postavy cez určitý priestor, postavu posúvame cez miestnosť, no to miesto nás z hľadiska deja nezaujíma)

opis je vždy na začiatku diela, pri vstupe postáv do deja, nových motívov, je súčasťou deja (nemôžeme ho vynechať)

úvaha

nemožno ich vynechať – vytvárajú kompaktný celok

dialóg sa zastaví – no úvaha je súčasťou rozhovoru, postava začne monologicky uvažovať ® prezrádza nám charakter postavy

autori úvah: Rastignac, Vautren, Goriot ® ich úvahy nie sú zrovnateľné s úvahami statických postáv (tie sa rozhodli už mimo knihy – postavy bez vývoja – nerozvíjajú sa)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#otec goriot #otec goriot obsah #otec #Úvaha - Otec Goriot #slohový postup otec goriot

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026