Detvan obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 347 slov
Počet zobrazení: 3 868
Tlačení: 140
Uložení: 132

Detvan:

 • lyricko-epická skladba
 • 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka
 • vznikol ako reakcia na neprestávajúce maďarské útoky, preto autor vyzdvihuje Slovenský národ
 • vlastnosti národa – vyzdvihuje ich prostredníctvom hlavného hrdinu Martina Hudcovie
 • zmysel pre spravodlivosť – nedovolí aby silnejší ublížil slabšiemu – keď chce sokol zabiť zajaca
 • odvaha a smelosť – keď sa dáva zverbovať do čierneho pluku
 • úprimnosť, pravdovravnosť, čestnosť – keď sa ide priznať kráľovi Matiášovi, že mu zabil sokola
 • láska k vlasti, rodnému kraju – keď sa dáva zverbovať pod podmienkou, že si môže nechať detvianske vrkoče, opasok, krpce...
 • krásy Slovenska – poukazuje na to, že Slováci sú rovnocenný národ s hociktorým iným, teda aj Maďarmi – príbeh je situovaný do prostredia detvianskej prírody, autor verne opisuje toto prostredie
 • kultúru národa – autor ju vyzdvihuje tým, že upozorňuje na dávne tradície a zvyky, zvlášť

vyzdvihuje remeslá, v ktorých sa prejavuje nielen šikovnosť, ale aj tradičnosť

 • dostali sa tu do popredia národná a sociálna problematika
 • s jednotlivými spevmi sa rozvíja charakter Martin, dedinského mládenca sa stáva bojovník proti zlu a zástanca utláčaných

1.spev Martin

 • ťažisko je v oslave krásnej podpolianskej prírody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je ľud
 • autor uvádza na scénu Martina Hudcovie ako urasteného a švárneho šuhaja, syna prírody
 1. spev Družina
 • dozvedáme sa podrobnejšie o kolektíve, v ktorom sa pohybuje Martin – pastier oviec
 • tu sa už prejavia jeho niektoré dobré vlastnosti – cit pre spravodlivosť a nebojácnosť – zabije sokola, ktorý sa vrhol na zajaca a zajaca oslobodí
 • cestou stretne zbojníkov, ktorí majú v moci Elenu, premôže ich, jedného z nich zabije a Elenu zachráni
 • v tomto speve sú veľmi významné úvahy o ľudovom umení, o šikovnosti ľudu, ktorá je zárukou veľkej budúcnosti
 1. spev Slatinský jarmok
 • stretnutie Martina s kráľom Matejom, rozhovor, ktorý sa tu uskutoční, umožňuje básnikovi ukázať Martina v novom prostredí, kde sa správa rovnako prirodzene a smelo, keď oznámi kráľovi zabitie sokola na druhej strane kráľovo služobníctvo vykresľuje ako panovačné a povýšenecké
 1. spev Vohľady 
 • stretávame sa s Elenou a jej úprimnou láskou k Martinovi, ktorá je v protiklade so

záletníctvom Mateja

 1. spev Lapačka 
 • Martin sa predstavuje ako uvedomelý, hrdý vlastenec, ktorý je ochotný vstúpiť do

kráľovho Čierneho pluku, ale len ak si bude môcť ponechať to, čo tvorí jeho ľudový a národný svojráz – opasok, valašku, kroj

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.043