Smrť Jánošíkova obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 353 slov
Počet zobrazení: 3 549
Tlačení: 137
Uložení: 123

Smrť Jánošíkova

 • Vrcholným dielom je básnická skladba. Jánošíka zobrazil podľa ľudových tradícií. Nezameral sa celý jeho život, zobrazil len jeho zlapanie, väznenie a popravu. Básnická skladba sa skladá z úvodu ( predspevu ) a 9 spevov.
 • Úvod: tam použil obraz matky a jej detí = Slovensko a Slováci. Svoje verše posiela po Slovensku, ale sa bojí, že v tejto „zakliatej krajine“ nenájdu odozvu. Stretnú sa však s hôrnymi chlapcami a spolu idú „po zboji“, aby ukázali ľudu „cestu k slnku slobody“
 • spev: začína opisom 12 zbojníkov, ktorí sedia okolo vatry na Kráľovej holi. Všetko hýri pestrými farbami a radosťou, pretože Jánošík a jeho zbojníci sú na slobode a bojujú v mene ľudu proti pánom. V závere spevu sa družina dozvedá o zlapaní svojho kapitána – Jánošíka. Radosť sa stráca, nastupuje smútok a žiaľ. Vatra dohára, mení sa na plamienok a aj ten postupne zhasína.
 • spev: zobrazuje zlapanie Jánošíka, ktorého nepremohla presila, ale zrada. Jánošík však zostáva nezlomený.
 • spev: Jánošík je vo väzení v „čiernom meste“. Aj keď je v putách a prikovaný, páni sa ho boja. Mučia ho ako zbojníka, ale on nemá pocit viny, pretože všetko robil v záujme ľudu a slobody. Za Jánošíkom prichádza do väzenia víla a v mene ľudu sa lúči s ním prekrásnou ľudovou baladou.
 • spev: noc vo väzení. Jánošík spí zbičovaný v okovách, ale sníva sa mu sen o mladosti, slobode a voľnosti. Prichádza za ním diabol = symbol smrti.
 • spev: svitá nový deň, ale Jánošík vie, že jemu prinesie smrť. Verí, že po jeho smrti nadíde čas odplaty a spravodlivosti a že bude mať nasledovníkov.
 • spev: Jánošíka vedú k šibenici. Káže kňazovi, aby sa nemodlil za neho, ale za „biedny, nešťastný, utláčaný ľud“.
 • spev: Jánošíkova poprava. Smúti „celá krajina, nebo i zem“. Jánošík sa lúči s rodným krajom. Ľud je ustráchaný, „nemý a mĺkvy“.
 • spev: obraz Slovenska po Jánošíkovej smrti. Slovensko je ako „zakliata krajina“, v ktorej si ľud rozpráva potichu povesti o Jánošíkovi. Ľud verí, že Jánošíka oživili víly, že naozaj neumrel.
 • spev: má názov ZJAVENIE. Jánošík sa po smrti ožení s Kráľkou, ktorá je kráľovnou víl. Je symbolom slobody. Spev družičiek na svadbe je symbolom víťazstva.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031