Dom v stráni – postavy charakteristika

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 255 slov
Počet zobrazení: 5 615
Tlačení: 251
Uložení: 243

Dom v stráni – postavy charakteristika

 • Autor bol istý čas lekárom na ostrove Brač

· Téma

 • Problémy sedliactva (težaci) a statkárov (šor, šora) a nastupujúcej vrstvy buržoázie (obchodník Zandome)

· Idea

 • Nemožnosť spojenia dvoch svetov (sedliackeho a statkárskeho)
 • Vyjadruje zároveň vlastné názory na spoločenské pomery na Slovensku (pristupuje k nim kriticky – nie len opisne, ako bolo zvykom v 1.vlne realizmus)
 • Námet, rozdelený do dvoch častí

o obraz rodiny Mateho Beraca

 • Život v dome šory Anzuly
 • Stoja proti sebe dva odlišné, vyhranené svety
 • Vyniká osobitosť, krása prostredia, čo vplýva na jazyk
 • Na vykreslenie postáv využíva psychologické činitele
 • Dej sa točí okolo lásky Nika Dubčiča, syna zo statkárskej rodiny, sedliackemu dievčaťu Katici Beracovej. Ich láska rozvíri hladinu života oboch rodín, ale aj otázky týkajúce sa vzťahu oboch spoločenských tried: Nikovej matky, šory Anzula a Katicinho otca, težaka Mateho Beraca. Obaja vplývajú na lásku mladých, sú jednoznačne proti nej. Napokon sa Niko s Katicou rozchádza kvôli nepreklenuteľnosti rozporov medzi sedliakmi a statkármi. Katica zostáva s Pačkom Bobicom a Niko s Doricou

· Postavy:

 • Mate Berac
  • Pracovitý
  • Múdry
  • Sedliak
  • Chráni vlastnú rodinu
  • Svedomitý

o Šora Anzula

 • Pracovitá
 • Liečila ľudí
 • Nikova matka
 • Energická
 • Múdra
 • Rozvážna

o Katica Beracová

 • Mladá dceŕa Mateho Beraca
 • Chce sa dostať do pánskej rodiny
 • Všetko pochopí, až keď jej otec umiera

o Niko Dubčić

 • Syn šory Anzuly
 • Zaľúbi sa do Katice
 • Má rád matku a Zandomeho
 • Stále má na pamäti rozdiely medzi tešakmi a statkármi
 • Zostáva s Doricou Zorkovičovou

o Zandome

 • Snaží sa pomáhať mladým
 • Nikov priateľ, múdre rady
 • Chce sa stať podnikateľom (moderný kapirtalista)

o Paško Bobica

 • Usilovný sedliak
 • Žiarli na Nika
 • Ľúbi Katicu
 • Pracuje v meste, aby zarobil na ich (vysnenú) spoločnú budúcnosť (Katica ale chce Nika, až na konci, po Mateho smrti dochádza k zvratu)

o Dorica Zorkovičová

 • Šora Anzula ju vychovávala pre Nika
 • Milá, spravodlivá
 • Aj do koča aj do voza
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025