Marína obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 03.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 284 slov
Počet zobrazení: 2 540
Tlačení: 139
Uložení: 128

MARÍNA

  • básnická skladba
  • časť – Básnik vyslovuje svoj ideál krásy, ktorého stelesnením je Marína – jej havranie vlasy, ľaliové hrdlo, hviezdne oči – je opojený láskou, nebojí sa ničoho na svete, iba jej odmietnutia. Predstavuje štúrovcom Marínu ako anjela, bohyňu, ktorej čistotu, krásu žiadna predstava nevystihuje. Nad láskou sa začínajú sťahovať mraky, prilieta motýľ – symbolizuje zvodcu, ktorý lieta z kvetu na kvet. Potom sa objavuje skutočný zvodca – had, ktorý ju vystríha pred životom. Lyrický hrdina sa však utvrdzuje v jej vernosti a vyznáva jej lásku.
  • časť – lyrická časť – reflexívna (úvahová) báseň: láska naráža na neprekonateľné spoločenské prekážky (rodičia donútili Máriu vydať sa za medovnikára). Ona sa mení na pohronskú vílu, ktorá ho vábi do vĺn Hrona a do večnosti. Odoláva jej volaniu a pokúša sa nájsť iný zmysel života. Pokračovaním lásky k Maríne sa stáva láska k vlasti. „Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine, a obe v jedno objímať!“

Sládkovič napísal lyrickoepickú básnickú skladbu DETVAN

skladá sa z 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka

Martin zabije sokola, ktorý sa vrhol na bezbranného zajaca. Dozvie sa, že sokol patril kráľovi Matiášovi (Matej Korvín). Oslobodí svoju milú – Elenu z rúk zbojníkov, jedného z nich zabije. Na jarmoku sa stretáva s kráľom, prizná sa, že mu zabil sokola. Správa sa prirodzene a smelo, čo zapôsobí na kráľa. Keď vyjde najavo, že zabil aj zbojníka, kráľ mu daruje koňa.

Elenu básnik zobrazuje ako ideál Slovenky. Preoblečený kráľ sa jej zalieča, ale ona ho odmietne, lebo ľúbi Martina. Kráľ, očarený jej krásou, jej daruje prsteň.

V piatom speve je opis verbovania do vojska. Zverbujú aj Martina, no ten si dá podmienku, že si nechá svoj kroj, valašku, fujaru a Elenu. Kráľ mu to dovolil, tešiac sa, že bude mať v pluku statného mládenca.

Martin aj Elena sú stelesnením sily a krásy slovenského ľudu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.126