Za koho ísť? – Božena Slančíková Timrava

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 08.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 671 slov
Počet zobrazení: 3 294
Tlačení: 190
Uložení: 197

BOŽENA SLANČÍKOVÁ – TIMRAVA 1867 - 1951

-narodila sa v dedine Polichno, potom sa presťahovala do Ábelovej, tu prežila celý život, bola len na tri mesiace v Dolnom Kubíne robiť spoločníčku vdove Pavle Orszáhgovej, príbuznej Pavla Országha Hviezdoslava

-vlastným menom Božena Slančíková

-narodila sa v rodine evanjelického farára Pavla Slančíka, mala 10 súrodencov, no dospelého veku sa dožili len šiesti, sama pochádzala z dvojičiek, dvojča brat sa volal Bohuslav, vieme o nej málo, jej život bol nezaujímavý – sama to o sebe hovorila, žila bežnými udalosťami

-bola iba farárskou dcérou, bez vyššieho vzdelania, nemali peniaze a tak ju otec učil sám doma, študovala len jeden rok na meštianskej škole v Banskej Bystrici, aby si osvojila mestské správanie a reč

-sama bola slobodná, nechcela sa vydať za každú cenu, odsúdila sa sama na starodievoctvo, čo si aj sama priznala v novele Bez hrdosti – zobrazila tu tento stav ťažkého zmierovania sa so životom osamelej ženy. Voľakedy bolo nemysliteľné, aby sa učiteľské alebo farárske dievča vydalo za sedliaka alebo dedinského remeselníka, a ak teda nenašli seberovného partnera, radšej dievky ostali slobodné.

Ako nevydatá mala celý život existenčné problémy, pretože honoráre za jej tvorbu boli len symbolické, pracovala 10 rokov ako učiteľka v materskej škole

Timrava vo svojich dielach spracovala výlučne to, čo videla, skúsila a osobne prežila, Timravine postavy: Anča – zmija, Iľa – kráľovná, to všetko boli jednoduchí skutoční ľudia, ktorých stretávala, poznala ich zvyky, obyčaje, spôsob života, mravné hodnoty a preto sa všetko odpozorované zo života usilovala realisticky zobraziť.

napísala asi 30 poviedok a noviel

-jej prvá poviedka je Za koho ísť (1893)

-román o 1. sv. vojne (1918) Hrdinovia

Timravine prózy sa dotýkajú dvoch spoločenských sfér. Jeden okruh tvoria poviedky a novely o jednoduchých dedinčanoch (Ťapákovci), hrdinami druhej skupiny sú vzdelanejší ľudia fár a škôl (Za koho ísť)

O vzniku pseudonymu povedala:

„Meno mám od studničky Timrava. Bola v nej čistučká hôrna voda, ktorá nikdy nevysychala. Vraj je to ruské slovo. Bola som veľká rusofilka. „Ti“ sa u nás vyslovuje mäkko. Toto meno som si zvolila preto, lebo som nechcela, aby ma poznali.“

ZA KOHO ÍSŤ (Z denníka dievčaťa)

-jej prvá uverejnená poviedka (niekde charakterizovaná ako novela)

-na vtedajšie pomery vyzývavo sústredila pozornosť na tému získanie „ dobrej partie“ do manželstva

Lit. druh: epika Lit. žáner: poviedka

Čas: koniec 19. stor. Priestor: slovenská dedina

Hl. postava: 25 ročná slečna Lujza, učiteľ Bút a Mišov

Rozprávač: rozprávačom príbehu je hlavná postava – mladá dievčina Lujza – ako keby sama autorka – 1. os. j.č.

Rovina deja:

Príbeh rozpráva mladé dievča Lujza, 25 ročná, ktorá žije v meste, ale nedarí sa jej tam vydať sa. V meste muži len obletujú ženy, dvoria im, ale ženiť sa nechcú. Slečna, ktorá predtým pohŕdala dedinou, zmení názor a ide si na dedinu k ujovi – farárovi hľadať ženícha. Dúfa, že dedinskí mládenci nedvoria, neobletujú, nezaľubujú sa, ale sa ženia. Zoznámi sa tu s dvomi učiteľmi, s Rudolfom Mišovom a Samuelom Bútom. Mišov hovoril málo, ale Bút stále drkotal.

Bút bol najskôr obuvník, ale nemali v dedine učiteľa a tak vybrali jeho za učiteľa. Teraz študuje, aby získal diplom. Bút je dobrý učiteľ a navyše opravuje obuv.

Mišov je syn učiteľa zo susednej dediny. Chcel sa stať lekárom, ale nemal peňazí na štúdium, a tak ho štát vychoval za učiteľa. V lete však stále zbiera liečivé byliny a vyrába mastičky. Prezývajú ho mastičkár.

Bút by jej aj dvoril, ale to nevie. Mišov by vedel dvoriť, ale nechce, je veľmi vážny, vraví málo, tvári sa ľahostajne a flegmaticky. Vidno na nich, že sú obidvaja zaľúbení, ale ani jeden jej ešte lásku nevyznal. Lujze sa tiež páčia obidvaja, ale nevie, koho si má vybrať. A tak sa rozhodne, že sa vydá za toho, ktorý ju má radšej. Zaumienila si, že v nich vyvolá žiarlivosť. Pri stretnutí s jedným vždy vychvaľuje toho druhého. Nakoniec žiarlili obaja a aj sa pobili. Preto vymyslela iný spôsob – urobila sa chorá a rozhodla sa, že sa vydá za toho, kto ju príde navštíviť prvý. Prišli obaja naraz, Mišov ju chytil za ruku a povedal jej, aby ho nenechala trpieť. Vtedy zistí, že toho má rada. O 6 týždňov sa za neho vydala.

Významová rovina: Nie vždy ilúzie, ktoré si človek robí, musia vyjsť podľa jeho predstáv.

Autorka využíva priamu charakteristiku: Rudolf je vysoký, štíhly, čiernovlasý, Samuel je tučný, bucľatý, nahrbený.

Lujza bojuje proti starodievoctvu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020