Ľudo Ondrejov - prehľad tvorby

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 14.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 537 slov
Počet zobrazení: 18 793
Tlačení: 1 050
Uložení: 991
Ľudo Ondrejov: filozofická skladba – Martin Nociar Jakubovie – v skladbe sa striedajú básne s básňami v próze. V tomto diele autor štylizovanou formou vyjadril svoju životnú filozofiu. Dej skladby sa zakladá na symboloch, alegóriách a vidinách. Martin Nociar Jakubovie opúšťa rodný dom medzi horami, lúči sa s matkou a vydáva sa do sveta. Chce nájsť spravodlivosť a pomôcť všetkým ľuďom. V meste sa však stretáva iba s biedou, s trápením a s nepochopením. Po rokoch sa so zranenou dušou vracia späť medzi hory, aby tu našiel liek na svoje bolesti i nový zmysel života. Dozvedá sa, že matka už zomrela, v jeho rodnom dome už býva cudzí človek. Martin prichádza k Hore Veľkých Vidín, ktorá mu zvestuje posolstvo o krajšom svete, v ktorom si ľudia konečne nájdu cestu k sebe a k prírode. (útek z civilizácie do prírody, uplatnenie básnických prostriedkov v próze, zvieratá ako symbol dobra).
Básnické zbierky – Bez návratu, Mámenie, Pijanské piesne – všetky sú poznačené hlbokým smútkom, nostalgiou a pesimizmom. Majú mnoho príbuzných znakov so symbolizmom.

Vrcholné dielo román – Zbojnícka mladosť. Pokračovaním tohto diela je román Jerguš Lapin. Tretí diel trilógie, román Na zemi sú tvoje hviezdy – vznikol až po dlhšom časovom odstupe a s dejom prvých dvoch častí takmer vôbec nesúvisí. Tieto tri romány vyšli neskôr pod súborným názvom Slnko vystúpilo nad hory.

Román – Zbojnícka mladosť – autor sa pri jeho písaní inšpiroval spomienkami na vlastné detstvo i ovzduším ľudových povestí a balád. Podarilo sa mu presvedčivo zobraziť poéziu a čaro detstva. Hlavnou postavou románu je chudobný chlapec Jerguš Lapin. Žije so svojou matkou, s dvoma súrodencami a so psíkom Chvostíkom uprostred krásnej prírody na samote. Jergušov otec už nežije, pošepkáva sa o ňom, že bol zbojníkom. Jeho smrť je opradená tajomstvom. Jerguš má výnimočné vlastnosti – je šikovný, sebavedomý, veľmi silný, rozumie si so zvieratami. Román opisuje jeho zážitky, sny, priateľstvá, blízky vzťah k prírode a k zvieratám. Jeho bezstarostné detstvo sa skončí po trpkých skúsenostiach, ktoré zažije v meste, v továrni. Prijmú ho do práce, hrdý chlapec však nevie zniesť, že ho páni ponižujú, a keď ho majster ešte aj udrie, utečie späť do hôr. Stane sa z neho zbojník, o ktorom vzniká medzi ľudom povesť, že má čarovnú moc a žandári ho nikdy nedolapia. Dôležitým prvkom románu je lyrizácia, autor využíva najmä personifikácie, metafory, epitetá, prirovnania.

Jerguš Lapin- 2. časť, odohráva sa v rokoch 1. svetovej vojny a v prvých rokoch Československej republiky. Jerguš ako vojak rakúsko-uhorskej armády bojuje na fronte, prežije bitku pri Plave. Pochová svojho priateľa a zhrozený tisíckami mŕtvych dezertuje z armády. Vráti sa domov a ukrýva sa v horách. Dostáva sa do mnohých zložitých situácií a bojov. V závere románu sa vzdá zbojníckeho spôsobu života a vráti sa k pôde, na ktorej začne gazdovať. Román Jerguš Lapin vyniká rozprávačským umením a je i zaujímavým dokumentom o prvých povojnových rokoch.

Na zemi sú tvoje hviezdy- 3. časť trilógie – len voľne nadväzuje na predchádzajúce dve časti. Jej hlavnou postavou je Ondrej Šimčisko, ktorého osudy sleduje autor od detstva až po smrť. Dej románu sa začína v rokoch 1. svetovej vojny, opisuje roky hospodárskej krízy, vznik Slovenskej republiky, vypuknutie SNP. Autorovi sa však tieto udalosti nepodarilo presvedčivo stvárniť, román má málo zo spontánnosti a rozprávačského umenia prvých dvoch častí trilógie. V tejto časti už Jerguš vystupuje iba ako epizodická postava. Objavuje sa pod menom Tmavý Urda, počas SNP sa stáva vodcom partizánskej skupiny. Ťažko zranený Urda vyjde z posledných síl na horu, aby tam zomrel. Nájde a pochová ho jeho priateľ z detstva – iba on vie, že tajomný Urda bol Jerguš Lapin.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013