Nioba matka naša - Pavol Horov

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 16.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 271 slov
Počet zobrazení: 17 876
Tlačení: 1 242
Uložení: 1 224
Pavol Horov – vlastným menom Pavol Horovčák, patril k popredným predstaviteľom modernej slovenskej poézie 20. storočia.

Nioba matka naša
– zbierka básní, aj tu vyjadril svoje protivojnové stanovisko. Má netradičnú kompozíciu. Skladá sa z 3 častí – jej prvou časťou je dlhá cyklická báseň rovnakého názvu. Prevládajú v nej pocity hrôzy, zúfalstva, prázdnoty. Básnik vidí okolo seba strašné, apokalyptické obrazy – požiar, spálenisko, dym, noc a tmu, vtákov s rozstrieľanými krídlami.

Vidí aj zástupy mŕtvych obetí predchádzajúcich vojen, jedným z nich je i jeho otec, ktorý zomrel v 1. svetovej vojne Pre intelektuálnu, mysliteľskú poéziu Pavla Horova sú charakteristické symboly a obrazy z mytológie a z biblie – Nioba, postava z gréckej mytológie, stelesňuje a symbolizuje utrpenie a žiaľ všetkých žien a matiek v časoch vojny. (Niobé, manželka thébskeho kráľa Amfíona, sa posmievala bohyni Létó, že má len 2 deti, Apollóna a Artemidu. Stihol ju preto krutý trest – Apollón usmrtil šípmi jej 7 synov a 7dcér. Niobé od žiaľu zošalela a Zeus ju premenil na kameň, ktorý stále prelieva slzy).
Druhú časť knihy tvorí cyklus 17 sonetov s názvom Nápisy na hroby, tretia časť má názov Trhlinou krvi.

Nápisy na hroby sú obžalobou vojnovej kataklizmy a tých, čo ju spôsobili. Tento cyklus patrí k najsilnejším protivojnovým básňam v slovenskej poézii. V závere knihy vyjadruje básnik svoju vieru, že princíp lásky napokon zvíťazí a že pominie i tento strašný čas vojny. Horov využíva v zbierke Nioba matka naša obidve základné veršové formy – voľný verš (v 1. časti) i viazaný verš (sonety v 2. časti), originálnym spôsobom spája prvky surrealizmu a poetizmu, využíva množstvo zvláštnych, sugestívnych metafor, rôzne symboly a obrazy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014