Svetozár Hurban Vajanský - prehľad tvorby

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 18.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 422 slov
Počet zobrazení: 10 427
Tlačení: 753
Uložení: 778
SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ
(1847 Hlboké – 1916 Martin)
-  najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana a Anny Jurkovičovej (1. slovenská ochotnícka herečka)
-  študoval právo, krátko pôsobil ako advokát;
-  neskôr sa usadil v Martine, kde sa naplno venoval novinárskej činnosti, bol redaktorom Slovenských pohľadov a Národných novín;
-  bol aj politikom, vedúcou osobnosťou SNS
 
Ako spisovateľ si získal všeobecné uznanie už svojou prvou básnickou zbierkou Tatry a more (1879). Táto zbierka sa dnes považuje za prvý nástup realizmu v slovenskej literatúre. Zvlášť veľký význam malo použitie sylabotonického (prízvučného) veršového systému namiesto štúrovskej slabičnej poézie.
 
  Na jeho prozaickú tvorbu mali najväčší vplyv ruskí realisti, najmä Ivan Sergejevič Turgenev a Lev Nikolajevič Tolstoj.
  Vo svojich novelách a románoch sa zamýšľal najmä nad postavením slovenského zemianstva. Zobrazoval život „vyšších“ spoločenských vrstiev, svet zemianskych kaštieľov a salónov. Zaujímala ho predovšetkým otázka možného návratu zemianstva do národného tábora. Nazdával sa, že zemianstvo by sa ešte mohlo stať vedúcou silou spoločnosti, keby sa spojilo s uvedomelou slovenskou inteligenciou.
 
Letiace tiene
novela
Na osudoch zemianskej rodiny Imricha Jablonského z Jabloňového zachytil proces úpadku zemianstva zavinený prenikaním kapitalizmu do spoločenského i hospodárskeho života.
Spisovateľ zachytil spoločenskú situáciu neľahkej doby a poukázal i na východisko z nej. Sám ju pokladá za prechodné obdobie – letiace tiene. Vyjadril však obavy o osud zemianstva a zároveň sa ho snaží varovať.
Imrich Jablonský je zeman, ktorému všetko spadlo do lona. Majetok získal sobášom s dcérou zemana, Máriou. Stal sa riaditeľom poisťovne. Chrániť jej majetok mu má pomôcť Herman, ktorý už dlhšie dvorí jeho dcére Adele. Dôverčivosť Jablonského zašla až tak ďaleko, že Herman mohol voľne rozhodovať o jeho majetku. Neuvážene investuje do stavby píly. O Adelu sa vážne zaujíma aj chudobný učiteľ Eugen Dušan, ktorému nie sú ľahostajné národnostné problémy. Nie je však schopný ráznejšieho činu. Jeho protikladom je Milko Holan, syn starého učiteľa. Nemá rád prázdne reči, nič si nenahovára, myslí reálne. Jeho sobáš s Elou, mladšou dcérou Jablonského, symbolizuje záchranu zemianstva v spojení s inteligenciou, ktorá je vzdelaná a schopná viesť národ. (Ela – zemanka, Milko – predstaviteľ inteligencie, lekár).

Suchá ratolesť
román
Stanislav Rudopoľský je mladý zeman, ktorý študoval vo Viedni a veľa cestoval. Teraz sa vracia do rodného Rudopolia, v ktorom sa schyľuje k voľbám. Nastáva boj maďarskej a slovenskej strany. Rudopoľský, ktorému bola národnostná otázka spočiatku ľahostajná, sa postupne pod vplyvom predstaviteľov inteligencie, Karola Vanovského a učiteľa Alberta Tichého, mení. Do jeho života zasiahne aj mladá, národne uvedomelá vdova, Adela Rybárička. Pozýva Rudopoľského na piknik. Tu sa stretáva so Svatnayom, bohatým statkárom. Spor medzi nimi sa vyostruje a vrcholí tým, že Rudopoľský ho vyzve na súboj. Rudopoľský je vážne zranený. Adela sa o neho stará a Rudopoľský sa rozhodne, že si ju vezme za ženu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Milo Urban

Milo Urban

Milo Urban bol slovenský prozaik, prekladateľ a novinár, jeden z najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012