Britannicus - Jean Racine

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 24.11.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 332 slov
Počet zobrazení: 3 352
Tlačení: 475
Uložení: 631
Praktické!
Jean Racine (1639 – 1699), slavný francouzský básník dramatický; pravdivě líčí vášně a lidské slabosti; látku ke svým pracím bral hojně z antiky; zvláště se mu dařili ústřední ženské postavy.

Obsah:
Ctižádostivá Agrippina, matka Neronova, si uvědomuje, že její syn, kterého svými zločiny dostala na trůn proto aby vlastně sama vládla, se hodlá zbavit jejího vlivu a vládnout sám, neboť poslouchá rad filosofa Seneka a generála Burrha. V předsíni Nerona setká se náhodou s Britannikem, synem císaře Klaudia, prvního manžela Agrippinina, a dovídá se od něho, že mu Nero dal unést jeho nevěstu Junii, a aby si ho získala, slíbí mu svou pomoc. Britannikus je pod vlivem Narcisse a neví, že Narcisse je současně důvěrníkem Neronovým a že hraje dvojí úlohu: zatím co na jedné straně radí Britannikovi, aby se spojil s Agrippinou, na druhé prozrazuje Neronovi ctižádostivé plány jeho matky Agrippiny. Aby je zmařil, dá Nero unést Junii. Ale když ji uviděl, vzplanul k ní velikou láskou, takže pomýšlí – jak se přiznává Narcissovi – na to, aby zapudil svou manželku Oktavii.

A ovšem dá zavolat Britannika do svého paláce a nařizuje mu, aby se zřekl Junie. Ale Britannicdus rozhodně odmítne a Nero ho dá uvěznit a současně také Agrippinu. Zdá se, že je všechno ztraceno, ale Agrippina dosáhne u Nerona slyšení. Připomíná mu dobrodiní, které mu prokázala, a vyčítá mu jeho nevděk. Nero se brání, poukazuje na pikle, které proti němu matka kuje s Britannikem. Nicméně Agrippině se podaří aspoň poněkud utišit hněv Neronův a přemluvit Nerona, aby se smířil se svým nevlastním bratrem. Ale Nero to nemyslí vážně, jak se přiznává Burrhovi po odchodu Agrippiny, a je rozhodut zavraždit Britannika. Marně ho Burrhus přemlouvá, aby neposkvrňoval takovým zločinem svou vládu; Nero spíš poslechne potměšilého Narcisse, který ho přemlouvá ke zločinu a přináší jed pro Brittannika. Na hostině, při níž má být zpečen smír mezi Neronem a Britannikem, Britanikus je otráven. Junia však uteče před Neronem do chrámu bohyně Vesty a stane se Vestálkuo a Narcisse, který ji chce odtrhnout od oltáře, je rozzuřeným davem ubit.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Jean Racine

Jean Racine

Jean Racine bol francúzsky dramtatik a básnik.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018