Makbet - Shakespeare

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 26.11.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 466 slov
Počet zobrazení: 3 082
Tlačení: 400
Uložení: 442
Praktické!
Tato tragédie spadá do druhého Shakespearova tvůrčího období.  Autor ji dokončil v roce 1605. V českých zemích byla přeložena jako  vůbec první Shakespearova hra K. H. Thámem v roce 1768.

V druhém tvůrčím období psal Shakespeare převážně tragédie,  v nichž se odrážely jeho kritické názory na poměry v tehdejší  společnosti. Poukazuje na špatné lidské vlastnosti jako jsou touha po  pomstě, po moci, po bohatství, závist, ale také na dobré vlastnosti  lidí - láska, poctivost nebo spravedlnost. Autor zdůrazňuje fakt, že na  lidské zločiny a prohřešky doplácejí nejen jejich původci, ale často  i nevinní lidé. Náměty čerpá Shakespeare většinou ze starých her,  lidových pověstí a z historie. Jeho díla převyprávělo mnoho autorů  různých národností a jeho hry se hrají po celém světě.

Shakespearova tragédie Makbet čerpá z anglické mytologie. Děj se  odehrává ve Skotsku. Hrabě Makbet je velmi statečný a spravedlivý muž.  Když se jednou s přítelem Bankem vrací z bojiště, potká tři  čarodějnice,které mu předpoví,že se stane nejprve ténem Kódorským, a po  té i králem. Když se první část věštby splní, začne Makbet čím dál tím  více toužit po trůnu.Tato touha po moci ho postupně ovládá a Makbet se  začne proměňovat v horšího člověka. Nakonec se rozhodne odstranit krále  a získat jeho titul. Když je skotský král Dunkan na návštěvě na  Makbetově hradě, hrabě Makbet ho zavraždí. V tom mu vydatně pomáhá jeho  žena, hraběnka Makbetová. Poté je Makbet zvolen králem. Začne vládnout  velmi krutě, a proto s ním jeho bývalý přítel Banko nesouhlasí. To se  Makbetovi nelíbí a chce se Banka a jeho syna Fliense zbavit. Banko je  najmutými vrahy zabit, ale jeho synovi se podaří uprchnout. Makbetova  krutovláda ještě zesílí, a proto jeden ze šlechticů jménem Makduf  uprchne do Londýna, kde mu anglický král pomůže sestavit vojsko proti  Makbetovi. Ten se o tom dozví a dá povraždit Makdufovu rodinu.

Tento  čin ještě více umocní šlechticovu nenávist ke krutému tyranovi. Mezitím  si Makbet nechává věštit svůj osud od čarodějnic. Dozvídá se, že  nebezpečí mu hrozí pouze od člověka, který nebyl zrozen z ženy. Poražen  bude teprve tehdy, až proti němu potáhne les na Birnamu. Makduf,  táhnoucí s vojskem na Dunsinan (sídlo Makbeta), poručí svým vojákům, aby se zamaskovali větvemi stromů z lesa na Birnamu. Tehdy Makbet pozná, že věštba má dvojí smysl: lže a zároveň mluví pravdu. Makbet se dobře opevní na svém hradě a očekává útok. Krátce před ním Makbetovu  ženu přepadnou výčitky svědomí a v šílenství umírá. Makduf se svoji  armádou vtrhne do hradu. Pln touhy po Makbetově smrti probodne  krutovládce mečem. Těsně před svou smrtí se Makbet dozví, že Makduf byl  z lůna matky vyříznut, což opět potvrdí dvojsmysl věštby. Po Makbetově  smrti na trůn po právu nastoupí Dunkanův syn Malkolm.

V této tragédii autor poukazuje, jak dokáže moc a sláva zásadně  změnit vlastnosti člověka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: William Shakespeare

William Shakespeare

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik a herec.

Literárne diela:
First Folio
Shakespeare's sonnets
Henry VIII (play)
The Klingon Hamlet


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019