Král Lear - William Shakespeare

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 26.11.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 536 slov
Počet zobrazení: 9 017
Tlačení: 647
Uložení: 693
Praktické!
William Shakespeare (1564 – 1616), největší anglický dramatický spisovatel, složil na čtyřicet dramat, tragédií, veseloher i činoher s náměty historickými i ze života. Vytvořil v nich celou galerii postav; jeho dramata jsou psychologicky dokonale propracována, uchvacují reálností děje, životností postav, bohatstvím myšlenek a plynulostí verše.

Obsah:
Král Lear dosáhl již osmdesáti let a má už dost kralování. Rozhodl se, že se vzdá koruny a že říši rozdělí mezi své tři dcery Gonerilu, Reganua  Kordelii. Chce je podělit podle toho, jak jej má která z nich rána. Aby to poznal, podrobí je zkoušce. Která jenejvíce miluje ta má dostat nejkrásnější část říše. Goneril a Regan předstírají lásku k otci lichotnými slovy a tím si získají otcovu lásku. Kordelie však praví, že nemiluje slovi, svou lásku že má por otce zrovna tka jako pro svého příštího manžela. Otec v tom vidí nevděk a vydědí Kordelii. Gonerila Regan dostanou pak každá půl říše.

Kordelie odchází bez trpkosti a bez výčitek. Goneril se provdá za vévodu Conrwallského, Regan z avévodu Albanského. Otec si vymíní, že bude střídavě měsíc pobývat u jedné z dcer, měsíc, u druhé s družinou sto rytířů. Obě dcery podmínku přijmou, ale otec brzy pozná, co jsou sliby dcer. Gonerileje přítomnost sta rytířů velmi obtížná, i ohlašuje otci, že příště poskytne pobytu jen padesáti rytířům, a žádá aby polovic rytířů propustil. Král Lear odchází pln hněvu ke své druhé dceři. Posla, kterého Lear poslal napřed k své druhé dceři, dá Regan vsadit do klády a otci ohlašuje, že poskytne pobyt jen čtvrtině slíbeného pčtu rytířů. Král se obrací nyní k nejstarší dceři Gonerile, jež zatím přišla na zámek k Reganě a jež dříve slibovala pobyt pro padesát rytířů. Nyní však obě sestry souhlasně odbývají otce, že družiny vůbec nepotřebuje. To otce rozlítí, klne dcerám a v návalu šílenství, jež se o něj před tím pokoušelo, odchází do bouřlivé noci a najde útulek v pusté chatrči. S ním jde jeho věrný sluha, který býval dvorním šaškem, a mladý hrabě Edgard Gloster, jenž byl otcem zapuzen a musí dělat blázna, aby nebyl poznán a zahuben. Starého Glostera však stihl trest za to, že se dal štvát svým levobočkem Edmundem proti vlastnímu synovi. Edmund obviní starého Glostera ze zrady a vévody Cornwallský, jež se domnívá, že starý Gloster opravdu straní Learovi, Glostera oslepí a z jeho hradu vyžene. Edgar Gloster, jenž se dělá bláznem a jehož nikdo nemá za syna Glosterova, má svého otce dovést na skalní srát, aby spadl do moře a zahynul. Syn otce zachrání a starý Gloster umírá pohnutím, když zví, jak se vpravdě všechno má.

Kordelia, která odešla do Francie a provdala se za krále franouzského, dozvěděla se o osudu otcově. K anglickému břehu přirazí francouzské vojsko, aby pomstilo krutosti na Learovi páchané. Když přivedou otce do stanu Kordellii, ošetřuje ho pečlivě; otec se probere z mrákot šílenství a teprve poznává, která z dcer ho měla ráda nejvíce. Franouzské vojsko je však poraženo a Kordelie i Lear upadnou do zajetí. Vítězné vojsko vede Edmund, jejž miluje Goneril i Regan. Goneril sesru ze žárlivosti otraví, manžel se však dovídá o její nevěře a chce ji potrestat. Goneril se probodne dýkou, když pozná, žejí Edmund lásku jenom předstíral. Edmund dá v žaláři Kordelii uškrtit; Lear propadá znovu šílenství a brzy sám dokoná nad mrtvolou své dobré dcry. Edmunda stihne za jeho podlost také trest. Padne v souboji s Edgarem.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: William Shakespeare

William Shakespeare

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik a herec.

Literárne diela:
First Folio
Shakespeare's sonnets
Henry VIII (play)
The Klingon Hamlet


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022