Marína obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 292 slov
Počet zobrazení: 100
Tlačení: 4
Uložení: 6

ANDREJ SLÁDKOVIČ

/1820 – 1872/

- predstaviteľ slovenskej romantickej literatúry

- vl. menom Andrej Braxatoris

- evanjelický farár

- nezapojil sa do revolúcie, aj tak ho väznili

- stal sa zakladajúcim členom Matice slovenskej /1863/

- ako jediný štúrovec sa venoval téme lásky k žene

- patril k najkultivovanejším básnikom

- prvý sa osmelil osláviť krásu, lásku a mladosť, čo Ľudovít Štúr prijal s nevôľou, lebo tému považoval za málo vlasteneckú a vraj bránila autorovi venovať sa naplno vlasti

Marína

žáner: básnická skladba 
veľké dielo ľúbostnej a reflexívnej lyriky v štúrovskej literatúre 
považuje sa za ústredné dielo slovenského romantizmu a podľa literárnej vedy je Marína „dcérou Kollárovej Slávy dcéry“ 

išpirácia: nešťastná láska k Márii Pišlovej z Banskej Štiavnice (rodičia ju vydali za medovnikára, pretože slovenský básnik bol chudobný)

kompozícia:

vonkajšia: 291 slôh po 10 veršov

vnútorná: 1. básnik si pripomína šťastné dni lásky. Vyslovuje svoj ideál krásy, kt. stelesnením je Marína. Jeho láska sa postupne prelína s láskou k vlasti.

  1. Marína sa mení na vílu Hrona, vábi ho doň, ale hrdina odoláva jej zvodom. Uvedomuje si, že jeho vlasť ho potrebuje. Víťazí v ňom láska k rodnému kraju a k pozemskému životu.

tematické okruhy:

  1. krása
    2. láska k Maríne
    3. láska k Slovensku 
    4. mladosť

forma: sylabický veršový systém (striedajú sa 10 a 8 slabičné verše)
1. téma: - vyjadruje túžbu po kráse, splynutie predstavy krásy a Maríny – autor je 
opojený krásou a stelesnenie nachádza v dievčine 
2. téma:
„Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine a obe v jednom objímať!“ 

Kollár rozdelil lásku na dve časti, oddeľuje lásku k vlasti a lásku k Míne – víťazí rozum a povinnosť (hlavný znak klasicizmu) 

3. téma: Sládkovič v závere vyvyšuje lásku k pozemskému životu a rodnému kraju nad nadpozemskú blaženosť po boku víly Maríny.

4. téma:

- mladosť nevníma ako fyzický vek, ale ako stav ducha, živú túžbu zmeniť skutočnos

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#marína #marína obsah andrej sládkovič


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016