Sofokles – Antigona

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: celestina (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 28.11.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 689 slov
Počet zobrazení: 920
Tlačení: 67
Uložení: 62

Sofokles – Antigona

Literárny druh: dráma

Literárny žáner: tragédia – veršovaná

Kompozícia: prológ, 5 dejstiev, epilóg

Miesto a čas deja:grécke mesto Téby v mýtickej dobe

Idea: Trest stíha tých, ktorí nerešpektujú zákony vlasti, rodiny a bohov. Človek sa musí riadiť zákonmi, či už svetskými alebo božími, no v prvom rade by samal riadiť svojím srdcom.

Stručný dej:

Vládca Kreón vydal zákaz pochovať Antigoninho brata Polyneika, ktorý bol vlastizradcom. Antigona sa napriek príkazom rozhodne brata pochovať. O svojej pravde sa snaží presvedčiť aj svoju sestru Isménu a privolá si ju na pomoc. Isména odmietne zo strachu o svoj život, i keď vie, že Antigona má pravdu. Antigona sa v noci vykradne hľadať bratovu mŕtvolu, ale prichytia ju stráže. Kreón sa to dozvie a dá Antigonu pochovať zaživa v hrobke. Svoje rozhodnutie nezmení - ani keď ho o to poprosí vlastný syn Haimón, Antigonin snúbenec. Obmäkčí sa až keď ho príde varovať veštec Teiresias pred unáhleným rozhodnutím a pred porušením božských zákonov. Vyberie sa Antigonu vyslobodiť. Na ceste k hrobke sa dozvie, že Antigona sa obesila. V hrobke nájde pri jej tele plačúceho Haimóna, ktorý sa pred ním prebodne. Keď sa o tom dozvie Kreónova žena, spácha samovraždu. Posol to všetko povie Kreónovi a Kreón už nikdy viac nemôže nájsť zmierenie.

Postavy v tragédii:

kráľ Oidipus: otec Antigony, Ismény, Polyneika a Eteokla

Antigona: dievčina, ktorá dala prednosť povinnosti voči bohom, tradíciám a rodine pred vlastným šťastím, je odvážna, verí tomu, čo robí a nedá sa zastrašiť

„Smrť za čin, ktorý je milý bohom i ľuďom, je krásnasmrť.“

Isména: mladšia sestra Antigony, jej opak, je váhavá a nesmelá, ale i obetavá - chcela, aby ju Kreón uväznil s Antigonou

,,Musíme si uvedomiť, že sme iba ženy, ktorým neprislúcha biť sa s mužmi, navyše, ak máme dočinenia s vládou mocnejších, a treba poslúchať nie iba v tomto prípade – i v iných, hoci budú ešte bolestnejšie. Nech mi naši mŕtvi v ríši tieňov odpustia – no ja sa poddám presile a budem poslúchať tých, ktorí vedú mesto.“

kráľ Kreón: nový kráľ Théb, neľútostný, nehľadí na názory iných ľudí, namyslený, agresívny, impulzívny, tvrdohlavý a autoritatívny človek

,,Kreónov osud bol napríklad závideniahodný. Vyhnal z vlasti nepriateľov, získal zvrchovanú moc a vládol, obkvitaný ušľachtilým potomstvom. A teraz všetko stráca.Lebo ten, kto príde o radosť, už nežije a podľa môjho názoru je vlastne živou mŕtvolou.“

Haimón: syn Kreóna, Antigonin snúbenec, nebojí sa povedať svoj názor, kvôli láske k Antigone sa neváhal postaviť aj otcovi

,,A leží tam i teraz mŕtvy pri mŕtvej. Až v Háde dostal požehnanie, neborák, pre svoju lásku, zato ľuďompodal dôkaz, že za pochabosť sa platí najkrutejšiadaň.“

kráľovná Eurydika: manželka Kreóna, Haimónova matka, poslušná manželka a milujúca matka, nevie sa vyrovnať so smrťou syna

,,Veď je rozumná. Nič hádam nevykoná.“

,,Ach, len aby. Podľa mňa tak ako veľký nárek ani veľké mlčanie nič dobré neveští.“

Teiresias: Kreónov dlhoročný veštec a radca, vždy mu dobre poradil a aj preto sa stal Kréon kráľom

Kompozícia tragédie v skratke:

prológ: Antigona, Isména a Eteokles žijú v Tébach. Polyneikos tiahne proti Tébam. On i jeho brat Eteokles v boji padnú. Eteokla majú pochovať s poctami, Polyneika nie. Antigona sa napriek zákazu rozhodne Polyneika pochovať.

I.dejstvo: Polyneikos bol pochovaný, kráľov príkaz ktosi porušil.

II.dejstvo: Antigonu prichytia, ako prišla dokončiť pohreb svojho brata. Musí začať odznova, lebo vojaci mŕtvolu odkryli. Prichytí ju strážnik a predvedie pred Kreóna.Antigona je obvinená z porušenia kráľovho príkazu, čaká ju krutý trest - bude zaživa pochovaná v hrobke.

III.dejstvo: Haimón, Antigonin snúbenec, otcovi pripomína, že občania Téb nesúhlasia s jeho konaním. Haimón chce, aby neposielal Antigonu do hrobky, ale Kreón odmieta.

IV.dejstvo: Antigonu odvádzajú do hrobky.

V.dejstvo: Veštec Teiresias oznámi Kreónovi nevôľu bohov, kráľ sa preto rozhodne oslobodiť Antigonu. Veštec ho prosí, aby dôstojne pochoval Polyneika.

epilóg: Kreón prichádza vyslobodiť Antigonu, ale je neskoro. Obesila sa na vlastnom závoji. Kráľ našiel pri mŕtvom tele sedieť svojho syna Haimóna. Ten vytasí meč a Kreón uteká z hrobky. Myslí si, že ho chce syn zabiť, Haimón ale zabíja sám seba. Samovraždu spácha i Kreónova manželka. Kráľ zostáva sám a obviňuje sa zo všetkého, čo sa stalo.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.013 s.
Zavrieť reklamu