Svätopluk - Ján Hollý

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 349 slov
Počet zobrazení: 64 272
Tlačení: 2 075
Uložení: 1 879

Svätopluk - Ján Hollý 

- 1. slovenský národný bohatiersky epos, skladá sa z 12 spevov
- myšlienky – boj za slovodu Slovákov; autor vyzdvihuje cenu osobnej a národnej slobody, vlastenectvo, humanitu Slovákov, pracovitosť, mierumilovnosť, tvorivú prácu, stavia sa proti dobyvačnosti nepriateľov, osdsudzuje otroctvo

- postavy:
historické (Svätopluk, Sv. Cyril, Karolman, Slavomír – vodca Slovákov, slovnský národ), vymyslené (Britvald – nemecký rytier, Adelaida – dcéra Karolmana, kresťanský Boh a pohanský boh Černolog), ústrednými postavami sú Svätopluk a slovenský národ – kolektívny hrdina

- slovenský národ je pracovitý a mierumilovný, volí radšej hrdinskú smrť ako otroctvo

Svätopluk – Obsah diela

- dej: Vychádza z konkreétnych historických faktov 9. storočia. Východofranská ríša sa snažila podmaniť si slovanské kmene na území Veľkej Moravy. Svätopluk vydáva Rastislava Nemcom, kde ho uväznia a oslepia. Neskôr je zajatý aj Svätopluk. Karolmanovi sa vo sne zjaví Boh a prikáže mu oslobodiť Svätopluka. Karolman ho oslobodí, no musí sľúboť, že bude s Nemcami spolupracovať. Karolman spečatí dohodu tým, že mu sľúbi za ženu Adelaidu.

Karolman na počesť Svätopluka vystrojí veľkú hostinu a rytierske hry, na ktorej Svätopluk rozpráva o pôvode Slovanov a stretáva sa s rytierom Britvaldom. Svätopluk spolu s nemeckým vojskom odchádza za Dunaj bojovať proti Slovákom. S polovicou vojska útočí na Devín a prichádza za vodcom Slovákov Slavomírom s podmienkami Nemcov. Slavomír ponúkne Svätoplukovi kráľovskú korunu, ak sa pridá k Slovákom a pomôže im poraziť Nemcov. Svätopluk ponuku prijíma a ostáva pri svojich rodných. Vojská sa stretnú v rozhodujúcej bitke a v osobnom súboji. Svätopluk zvíťazí nad Britvaldom. Plní božiu vôľu a založí „Veľké kráľovstvo Slovákov.“

- epos má znaky antického eposu: začína prepozíciou (naznačením zámeru autora a témou) a invokáciou (vzývaním vyššej moci – múzy), invokácia sa opakuje pred kľúčovými miestami; dej pokračuje in medias res (ocitáme sa v strede udalostí), na začiatku každého spevu je jeho krátky obsah, epos sa vyznačuje epickou šírkou (mnoho epických pásiem, postáv), spád deja spomaľujú odbočenia, má veľa ustálených epitet a prirovnaní; do deja vstupujú aj bohovia, nie priamo, ale prostredníctvom snov oznamujú postavám svoju vôľu

- odlišnosti:
autor zobrazuje celý národ – kolektívny hrdina, postavy sa rozhodujú podľa potrieb národa, verš – hexameter (šesťstopový), jazyk - bernolákovčina

Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Hollý (spisovateľ)

Ján Hollý (spisovateľ)

Ján Hollý bol slovenský katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014