Smrť Jánošíkova - Ján Botto

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 09.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 325 slov
Počet zobrazení: 12 093
Tlačení: 781
Uložení: 662
Lit. druh: lyrika
Žáner: balada
Téma: lapenie a poprava Jánošíka
Miesto a čas deja: Slovensko za čias Jánošíka (1688-1713)

Postavy
:
Juraj Jánošík – odvážny, smelý, nebojácny, junák slobody, predstavuje symbol túžob ľudu
Gajdošík – je priateľ Juraja, neskôr zradca

Dej: Skladba je rozdelená do deviatich spevov, ku ktorým je pripojený lyrický predspev. Posiela v ňom svoje verše po slovenskom kraji, ktoré sa stretnú s hôrnymi chlapcami. Oslavuje slobodný život, chráni hôrnych chlapcov, ktorí zhodili jarmo biedy a pretrhli okovy poddanstva.
I.  Oslava dvanástich hôrnych chlapcov i vodcu Jánošíka. Páni sa ich boja, ale ľud ich má rád. Spev končí trúchlivo, smútkom hôrnych chlapcov nad zlapaním Jánošíka. Družina si uvedomuje svoj koniec.
II.   Obraz zlapania Jánošíka, ktorého nepremôže presila, ale zrada Gajdošíka i baby. No zostáva nezlomený a odvráva premožiteľom.
III.  Jánošík je vo väzení. Prichádza k nemu deva – stelesnenie duše ľudu a lúči sa s ním v rozhovore ako milá s milým.
IV.  Je najpochmúrnejší. Jánošíkovi sa vo väzení sníva sen o voľnosti a slobode. Diabol mu pripomína blížiacu sa smrť.
V.   Prebudí sa do dňa, v ktorom ho čaká poprava. Sú tu najkrajšie básne o slobode v slovenskej poézii. V monológu sa pýta, kto viac zbíjal, či on, alebo jeho sudcovia. On zbíjal pre národ, bránil pravdu a trestal vrahov. Veril v spravodlivosť a odplatu. Je tu i vyvrcholenie kontrastu medzi tragickým osudom Jánošíka a vierou vo víťazstvo slobody.
VI.  Jánošík sa chystá na popravu. Kňaz mu káže modliť sa za seba, ale on sa modlí za poddaný ľud.
VII.  Deň popravy. Smúti všetok ľud. Kráľovná víl volá spevom Jánošíka, ktorý stojí pred šibenicou. Lúči sa s rodným krajom a spomína na boj proti tyranom. Milosť cisárova prišla neskoro. Je tu opis Jánošíkovej popravy, keď smúti nebo i zem.
VIII. Zobrazuje Slovensko ako zakliatu krajinu. Po smrti Jánošíka je všade smutno. No ľud verí, že Jánošík nezomrel. Stáva sa symbolom slobody a boja proti krivde.
IX.  Je alegorický. Jánošíkova svadba s kráľovnou víl nie je únikom do mytológie. Kráľovná víl predstavuje symbol slobody a spev družíc je spevom o víťazstvo.

Idea: boj Jánošíka za slobodu ľudu, túžba po slobode 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Botto

Ján Botto

Ján Botto, pseudonym Janko Maginhradský bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018