Dies Irae – Martin Kukučín

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 09.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 765 slov
Počet zobrazení: 15 711
Tlačení: 1 087
Uložení: 1 044

Dies Irae – Martin Kukučín

Téma: dielo odráža večný boj dobra a zla, dobročinnosti a skupánstva a nechýba ani motív lásky medzi deťmi dvoch znepriatelených rodín. Záver je typický kukučínovský - harmonické vyriešenie konfliktov a náprava jedinca. Autor pracuje s iróniou. Ak ide o ľud je ľahká, ak o pánov je ostrejšia. Toto dielo nemá záporné postavy, ide len o charakterové protiklady, rozum a cit.

Miesto a čas deja: príbeh sa odohráva v obci Lomnica počas epidémie cholery

Postavy:

Sýkora st. - je bohatý, ale lakomý človek ochotný urobiť pre peniaze takmer všetko.
„Bez peňazí nič nemôžeš robiť... Za ne si ťa uctí každý. Dajú sa ti do známosti i takí, čo si ich nikdy nevidel." Keď však prišiel krádežou o všetky svoje peniaze, tak sa v ňom pohlo svedomie a sám si začal klásť otázku o zmysle svojho života: „Sám nevie. Nemá smer, nemá cieľ. Čo bol jeho cieľ? Peniaze. Toho sa zrieka. Čo mu bude cieľom? Nevie, nevidí, čoho sa chytiť.
- Načo si tu, načo! - kričí v ňom čosi hromovým hlasom.
- Nemáš tu čo robiť. Z tvojej práce nezostalo nič - iba slzy a kliatby. Tá ťa už bude sprevádzať."
Uvedomil si, že jeho jediným cieľom nebola rodina, ale mamona. Keď prišiel o majetok, stratil zmysel života. Všetko oľutuje, prejaví dovtedy u neho nevídaný cit k synovi.

Richtár Zima - „Držia ho za prvého richtára v okrese. A čo vykonal? Zveľadil majetok obce? Ono je pravda, šanoval občanov. Len preto reparoval mlyny za svoje peniaze. Ale čo dosiahol? Práve opak toho. Seba zamočil do dlhov a teraz obec musí mu splatiť naraz, čo by bola po čiastkach. Nuž, to je tá chýrna dobrota?" Ako z ukážky vidno, richtár je človek, ktorý pomáha aj za cenu ochudobnenia vlastnej rodiny. Aj keď môže vyvolať dojem, že je bez chyby, predsa pred dcérou skrýva tajomstvo. V mladosti pre peniaze opúšťa svoju lásku - Masliačku a berie si za ženu staršiu, ale zato majetnú gazdinú.

Juraj Sýkora - je mladý a pracovitý. Nedokázal sa zhodnúť s otcom, a preto odišiel z domu. Pre neho neboli peniaze dôležité a nevedel pochopiť, čo je na nich dobré: "Keby sme boli v chudobe, neboli by sme žili tak... Veď viete, ako sme žili. Sťa cudzí! Vina boli peniaze. A  z domu som musel vystúpiť - tiež len pre peniaze. Čo je na nich dobrého, keď toľko, toľko sa trpí pre ne! Ja si myslím, že peniaze sú vec vonkoncom nanič. Pre ne sa porobí najviac zlého na svete."

Evka - dcéra richtára Zimu a jeho ženy. Je dobrá, ochotná pomôcť, pracovitá, úprimná, neskazená majetkom. Ľúbi Jurka a chce si ho vziať. Stará sa o neho počas jeho choroby.

Richtárka Masliačka (Katrena) - prvá láska richtára Zimu

Dej:

Dcéra richtára Zimu Evka sa má vydať za Jurka, syna vicerichtára Sýkoru. Jurko nemá s otcom veľmi dobré vzťahy. Starý Sýkora je bohatý, ale skúpy. Richtár Zima je chlap na mieste. Keď treba pomôcť obci, neváha a dá i zo svojho. Tým sa však zadlžuje a spôsobuje problémy celej rodine. Sýkora ho obviní, že spreneveril peniaze a zakáže Jurkovi stretávať sa s Evkou. Juro otca neposlúchne a odchádza bývať do richtárovho domu.

Epidémia cholery, ktorá dlho vyčíňa v okolí, napokon neobíde ani Lomnicu. Ochorie aj Jurko a vyzerá to s ním veľmi zle. Želá si len jedno - aby ho navštívil otec. Sýkora však miluje viac peniaze ako svojho syna. V minulosti pre ne vydedil i staršieho syna Jana a teraz i Jurka. Eva ide za Masliačkou, pretože si myslí, že by mohla Sýkoru prinútiť, aby šiel za synom.

V poslednom období si boli Masliačka a Sýkora veľmi blízki, chcú sa aj vziať. Masliačka bola najprv prekvapená jej návštevou, pretože Evkin otec ju v mladosti opustil, hoci čakala jeho dieťa. Evka ju presvedčila svojou nevinnosťou a úprimnosťou, takže jej sľúbila, že Sýkoru pošle. Sýkora síce príde do richtárovcov, no nie preto, že syn leží na smrteľnej posteli, ale kvôli krádeži jeho milovaných peňazí.

Upodozrieva richtára z krádeže, aj keď vie, že je nevinný. Keď však uvidí, v akom stave je Jurko, čosi sa v ňom zlomí. Všetko oľutuje, prejaví dovtedy u neho nevídaný cit k synovi a ospravedlní sa richtárovi a jeho rodine. Jurkovi je ihneď lepšie, obe rodiny sa zmierili a začali prípravy na svadbu.

Idea: Ideou tohto diela je snaha poukázať na skutočnosť, že nie majetky, ale láska je pravým bohatstvom človeka. Autor to opisuje slovami:
„Honba za majetkom pripravuje otcov o čas, ktorý by mali venovať deťom. To je úkaz veľmi smutný. Urobia synov dedičmi domov, panstiev, kapitálov, a zabudli ich spraviť dedičmi ideí, presvedčenia, ktoré prechovávali." 
Zároveň však dáva nádej, že nikdy nie je neskoro na nápravu narušených rodinných vzťahov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Martin Kukučín

Martin Kukučín

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr Kukučín.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu