Múr - Jean Paul Sartre

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 15.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 492 slov
Počet zobrazení: 44 495
Tlačení: 1 691
Uložení: 1 609
Literárny druh, žáner : epika, existecialistická poviedka
Téma : pohľad do vnútorného sveta odsúdencov pár hodín pre ich smrťou
Miesto a čas deja : obdobie občianskej vojny v Španielsku, väzenská cela
Postavy : Pablo Ibbieta – hlavná postava, rozprávač, prostredníctvom neho autor vyjadruje svoje názory a postoje, so smrťou je zmierený, ostáva hrdý, nebojí sa jej, má svoje sny, plány do budúcnosti, ktoré v tej chvíli už nič neznamenali, anarchista

Juan Mirbal –   odsúdili ho len preto, že jeho brat bol anarchista, inak nič zlé nevykonal
 má veľký strach zo smrti, je to ešte dieťa
Tom Steinbock – veľa rozpráva, aby nemusel myslieť na smrť, snaží sa utešovať spoluväzňov, no nevhodne a nedarí sa mu v tom
belgický lekár –   bezcitný, chladný, robí si iba svoju prácu
„...nezaujímalo ho, čo si myslíme, prišiel pozorovať naše telá, telá za živa prekonávajúce agóniu uprostred života.“
 
Dej : Príbeh sa začína vo veľkej bielej miestosti, do ktorej si po jednom volajú obžalovaných, medzi nimi aj Toma, Pabla a Juana. Pýtajú sa ich stručne na mená...Juan sa obhajuje, že s politikou nemá nič spoločné, Pabla sa pýtajú, či ukrýval anarchistu Ramona Grisa, Pablo to poprie a stáva sa odsúdeným. V skutočnosti toto nebol len výsluch, ale už súd. Odviedli ich do studenej cely, kde čakali na svoje rozsudky. Večer prichádza veliteľ, ktorý im oznámil, že sú odsúdení na smrť zastelením. Nastáva noc. Všetci sú považovaní za Baskov, a preto im nepošlú kňaza, ale belgického lekára, ktorý im má uľahčiť posledné hodiny života. Lekár je však veľmi chladný, väzni sú pre neho objektom pozorovania a väzni ho vnímajú úplne inak, pre nich je „živý“, pričom oni už boli duševne mŕtvi. Uvažujú o tom, ako ich zastrelia, majú strach z bolesti i zo smrti. Pred popravou myslia na to, aká bude ich posledná chvíľa : „ Budem asi ustupovať k múru, budem sa chrbtom zapierať do múru zo všetkých síl, a múr nepopustím, ako v zlom sne.“

Pablo sa snaží spomínať na krásne chvíle svojho života, ale jeho myšlienky vždy prerastú v obavu o život. Lekár im navrhol, či nechcú niečo odkázať svojim blízkym, všetci to odmietli. Conche, Pablova priateľka, sa mu úlne hnusila a on sa hnusil sám sebe.

Zrazu, z ničoho nič im lekár oznámil presný čas a všetci traja znervózneli, ani nevedeli ako im ten čas rýchlo prešiel. Na svitaní počuli už prvé výstrely, onedlho odviedli Toma a Juana na popravu a Pabla na poschodie, kde ho posledýkrát vypočúvajú. Navrhli mu, nech vymení svoj život za život Ramona Grisa, nech ho prezradí, kde sa ukrýva. Dali mu ešte 15 minút na rozmyslenie. Pablo zvážil, že Ramonov život je oveľa užitočnejší pre Španielsko ako jeho. Rozhodol sa, že si z vojakov vystrelí. Hoci vedel, že sa Ramon skrýva u svojho bratranca, povedal, že je na cintoríne. Ihneď tam vyšlú vojakov. Po chvíli príde k nemu poručík a pošle ho do jedálne a na otázku, prečo ho nepopravia, mykne iba plecami. Na druhý deň, keď priviezli ďalších väzňov, sa Pablo dozvedá, že Gris je mŕtvy a to jeho zásluhou. Vtedy si Pablo ľahol a začal sa veľmi smiať.
 
Idea : Život jedného človeka nemá vyššiu cenu ako život iného človeka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030