Antigona

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 344 slov
Počet zobrazení: 11 437
Tlačení: 740
Uložení: 745

SOFOKLES - Antigona

Kompozícia: prológ (úvod), 5. dejstiev, epilóg(záver)

Hlavné postavy:

  • Kráľ OIDIPUS
  • Antigona – dcéra tébskeho kráľa Oidipa, dáva prednosť tradíciám a rodine pred vlastným šťastím
  • Ismena – sestra Antigony, ústupčivá a nevýbojná
  • Kreon – tébsky kráľ, brat nebohej Antigoninej matky, neľútostný, nehľadiaci na názor iných ľudí
  • Eurydika – manželka Kreona, Haimonova mama
  • Haimon – syn Kreona, rozvážny, milujúci Antigonin snúbenec

DEJ: 

V boji sa navzájom zavraždia Antigonini bratia Eteoklos a Polyneikos. Tébsky kráľ dôstojne pochová Eteokla, no zároveň vydá rozkaz, že kto svojvoľne uctí alebo pochová telo mŕtveho Polyneika, bude popravený. Sám ho nechá napospas dravým vtákom a psom. Antigone to však nedá.

Nechápe, prečo by jeden z jej bratov mal byť uctený, a druhý nie. Preto svojvoľne odíde s obetnou kanvicou z paláca a trikrát poleje hrob Polyneika na znamenie obety. Keď strážcovia zistia, čo sa stalo, jeden z nich to hneď ide oznámiť tébskemu kráľovi Kreónovi. Ten im dá na výber: buď nájdu páchateľa tohto zločinu, alebo ich popraví.
 
Onedlho mu privedú do paláca Antigonu. Viacerí ju totiž videli, ako kope hrob jej bratovi. Kreón je veľmi nahnevaný a rozkáže, nech privedú i Antigoninu sestru Isménu, ktorú podozrieva zo spoluúčasti na tomto čine. Hlavná vina však napokon predsalen padne na Oidipovu staršiu dcéru. Čo je na tom, najhoršie, ona je snúbenicou Kreónovho syna Haimóna.

Ten svojho otca všemožne presviedča, aby ju nepopravil, no zbytočne. Kreón sa rozhodne, že Antigonu zaživa zatvoria do kamennej hrobky. Nato však príde k tébskemu kráľovi veštec. Ten mu predpovedá smrť, ak nezruší rozsudok nad Antigonou. Kreón sa zamyslí. Veštcove predpovede sa totiž doteraz vždy splnili. Voľky-nevoľky, rozhodne sa Antigonu vypustiť z hrobky. Príde však neskoro, nájde ju obesenú, uškrtenú jej vlastným závojom.

Pri nej kľačí Haimón. Pokúsi sa otca bodnúť mečom, no bezvýsledne, a tak zo zúfalstva bodne seba a zomiera. Keď sa o tom dozvie Kreónova manželka Eurydika, neznesie tú náhlu nešťastnú správu a radšej sa i ona sama popraví - aj ona sa prebodne mečom… Teiresiova predpoveď: Nuž dobre, teda vedz, že slnko neopíše na nebesiach mnoho kruhov, a už budeš musieť za tých mŕtvych platiť jedným mŕtvym.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015