Demokrati - Janko Jesenský

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 15.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 14 514
Tlačení: 960
Uložení: 942
Janko Jesenský v ňom zachytáva spoločensko – politické pomery buržoáznej republiky v 1. polovici 30-tych rokov. Podrobil v ňom kritike buržoáznu demokraciu a životný štýl buržoázie, jej verejný i súkromný život.

Využíva v ňom humor, iróniu, satiru a už samotný názov románu je myslený ironicky: autor mieri na tých, ktorí demokraciu len hlásajú, ale ju neuskutočňujú. Dej románu tvorí ľúbostný vzťah a zmeny v tomto vzťahu – medzi dr. Landíkom a slúžkou Hanou.

Román má dve časti. Dej prvej časti sa odohráva v Starom meste (krycí názov pre hociktoré malomesto na Slovensku). Ide o malé okresné mesto, čo umožňuje autorovi zobraziť život a morálku malomestskej spoločnosti. Maloburžoáziu reprezentuje mäsiar Tolkoš, inteligenciu Rozvalid a úradníctvo Brigantík. Hlavnou postavou je tu ale dr. Landík. Hoci ide s buržoáziou, stavia sa voči nej kriticky. Landík je demokrat. Spolu s mäsiarom Tolkošom chce založiť v meste spolok Rovnosť, ktorý by propagoval demokratické idey. Svoje demokratické zmýšľanie chce Landík demonštrovať i skutkami: Začne chodiť so slúžkou Hanou, aby každý videl, že je za občiansku rovnosť. Aj Tolkošovi sa Hana páči, ale za to, že je len slúžka sa jej zrieka. Vzťah medzi Landíkom a Aničkou vzbudí všeobecné pohoršenie a Landíka preložia do Bratislavy.

Tu sa odohráva dej druhej časti románu. V popredí je rodina Petrovičovcov. Petrovičovci sú predstavitelia veľkoburžoázie. Na tejto rodine kritizuje mnohé negatívne javy života buržoázie, ako napr. egoizmus, hmotárstvo, karierizmus, korupciu. Autor podáva i výjavy z práce úradníkov a úradov, z činnosti politických strán a politikov, napr. politické schôdzky, rôzne machinácie pri voľbách, predvolebný boj a pod. Dej románu sa končí stretnutím sa Landíka a Hany a nakoniec ich sobášom. Vzťah Landíka a Aničky však autor odproblematizoval tým, že odhalil „panský“ pôvod Aničky (nemanželská dcéra statkára Dubca). Dr. Landík je sčasti autobiografická postava, na ňom autor ilustruje svoje predstavy o dobrom demokratovi.
Jazyk románu je bohatý. Prelína sa tu niekoľko jazykových vrstiev. Základom je jazyk intelektuálny oživenie dáva románu hovorová reč, a to ľudová i mestská a frazeológia úradníka i politická.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.040