Adam a Eva

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2011
Jazyk: Čeština
Rozsah: 397 slov
Počet zobrazení: 4 576
Tlačení: 447
Uložení: 465
Praktické!

OBSAH:  Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl mu život. Dal mu jméno Adam. Stvořil pro něj ráj Eden, ve kterém bylo plno živočišstva a rostlinstva. Adam dal jména všem zvířatům, která byla v Edenu. Uprostřed ráje stály dva stromy - strom života a strom vědění všeho dobrého i zlého. Bůh Adamovi zakázal, aby jedl z těchto stromů.

Citace: „Z každého rajského stromu jísti smíš, ale ze stromu vědění dobrého a zlého nejez, neboť v kterýkoli den bys z něho jedl, umřeš.“

Jednou ve spánku Hospodin vyňal Adamovi žebro a stvořil z něj ženu Evu. Oba byli nazí, ale nestyděli se. Jednou Eva šla okolo dvou zakázaných stromů. Na nich se zatím usadil lstivý had, který se ihned ženy zeptal, jestli má opravdu tyto stromy zakázané. Eva odpověděla, že je to pravda a že kdyby ochutnala ovoce těchto stromů, zemřela by. Ale had jí odpověděl, že by nezemřela, ale že by věděla to, co vědí jenom bohové. Eva dala jablko ochutnat Adamovi. Po snězení jablka zjistili, že jsou nazí. Zakryli se tedy fíkovými listy. Když se bůh dověděl o porušení jeho rozkazu, velmi se rozhněval.

Citace: Tehdy řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to učinil, budeš zlořečený mezi všemi zvířaty a všemi polními živočichy.Po všechny dny svého života po břichu se budeš plaziti a žráti prach.Nadto položím nepřátelství mezi tebou a ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono zašlápne ti hlavu a ty do paty ho uštkneš.“

Ženě pak pravil: „Velice rozmnožím bolesti tvé a práci tvou, s bolestí budeš  roditi děti , tvá žádost bude pod mocí mužovou a on nad tebou bude panovati.“

Adamovi řekl: „Že jsi uposlechl hlasu své ženy a jedl jsi ze zapovězeného stromu, bude pro tebe země zlořečená.Trní a bodláčí bude ti ploditi.V potu tváře své budeš jísti chléb po všechny dny svého života, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat.Neboť prach jsi a v prach se navrátíš.“   

Pak vyhnal Bůh Adama a Evu z Edenu, aby obdělávali zemi, ze které byli vzati.

CHARAKTERISTIKA(Adam): Adam je první muž na Zemi, kterého stvořil Bůh Hospodin, aby vzdělával ráj, ostříhal a vzdělával jej.Adam = „Muž ze země“
(Eva): Eva je první žena, která byla stvořena z Adamova žebra.Bůh ji stvořil, aby Adam nebyl sám.  
Citace: „Není dobré člověku, aby byl samoten.Stvořím mu pomocnici, která by byla při něm.“
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#muz s protezou #referaty-čitatelasky denik zš #Eva


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015