Faustiáda - Jonáš Záborský

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 461 slov
Počet zobrazení: 5 682
Tlačení: 509
Uložení: 546
Jonáš ZÁBORSKÝ - Faustiáda
Kriticky najútočnejšie Záborského literárne dielo. Sústredil v ňom, ako sám uvádza, všetky surrovosti života v porevolučnom Uhorsku. Vyjadruje autorovu bezmocnosť pozmeniť beh vecí, situáciu, keď „z najprudšieho boja duchovného“ prešiel v zúfalstve až k bezuzdnému smiechu. Záborského cieľom bolo všetko smiešne obracať vo výsmech. Preto jeho panoramatický obraz verejného i súkromného života v čase Bachovej éry sprítomňuje dnešnému čitateľovi bezuzdnú frašku, mätež schválností a vír tragikomického boja všetkých proti všetkým.

Dielo tohto zamerania a tohto typu nemá v slovenskej literatúre obdobu a ojedinelé je aj v kontexte iných literatúr. Z kompozičného hľadiska ide o reťazec anekdotických príbehov, situácií a obrazov, voľne zviazaných postavou legendárneho dr. Fausta, ktorý navštívil zlovestnú metropolu „hnijúcich národov“. Formálne ide o karnevalovo-parodickú adaptáciu motívov a postupov z najznámejších eposov svetovej literatúry, počnúc Homérovou Iliadou a Odysseou, cez Vergíliovu Aeneidu, Danteho Božskú komédiu, Goetheho Fausta a Kollárovu Slávy dcéru.

Dielko ako celok je skutočne encyklopédia rôznych prejavov celkového úpadku spoločnosti, jej totálneho rozkladu, neprávostí feudálneho systému, sebectva, intrigánstva, závisti, špiny a chaosu. Prítomné je tu i množstvo historických, politických, spoločenských, filozofických, mytologických a literárnych faktov či narážok.
 
OBSAH
1 Obydlie a nečiny obra Puchora na Rváči. Černokňažník Faust doznáva o ňom a pojíma myšlienku o jeho záhube. Básnik vzýva Umku a vyslovuje radosť nad pokresťančením pohanských bohov.
2 Faust vyberá sa s Towiańským na šarkanovi do Kocúrkova; miesto toho však prichádza k bráne nebeskej, kde zazrie rôzne pamätné veci.
3 Opisujú sa blaženosti nebeské i daktoré výjavy zo života blahoslavených v nebi.
4 Opisujú sa pamätnosti hradu božieho v nebi a tam daždné porady.
5 Výjavy v očistci a pekle.
6 Koniec cesty Towiańskeho. Šťastie i nešťastie Faustovo v Carihrade a cesta do Kocúrkova.
7 Faust pri morovej stráži. Jeho skúsenosti a zamilované príbehy na kocúrkovskom predmestí.
8 Príchod Faustov do samého mesta Kocúrkova a do anglického parku mešťanostovho.
9 Uzavretie proti panslávom, uväznenie českého spisovateľa, objavenie predsavzatia Faustovho, občerstvenie.
10 Zbankrotovaný kníhkupec, patentálny farár, návšteva berničného, súdneho, slúžnovského úradu, dve paničky.
11 Zhromaždenie účastinárov novín v slovenskom kasíne a márne snahy národovcov slovenských pri nich.
12 Opísanie kocúrkovských panslávov.
13 Vyjednávanie s kalvínskym farárom, hádka o nájdenú klobásu, pamätnosti františkánskeho kláštora, návšteva panslávov.
14 Lotrovstvo na luteránskej fare. Spoločníci Faustovi. Pasovanie tohto na rytiera, nocľah a odchod na Rvačár.
15 Slávnostné modlitby na zdar pri Faustovom podniku. Scelistvované služby božie a rozličné udalosti pri tom.
16 Rozplaženie piadimužíkov, oslobodenie sa od psohlavcov, príchod do ohrád Puchorových na Rvačári, štúdie nad obrom a jeho premoženie.
17 Oslepenie a konečná skaza obra Puchora.
18 Zhony v Kocúrkove následkom zmenenej štátnej sústavy.
19 Veľká hostina, žarty, rozprávky, telegramy, prípitky pri nej.
20 Výjavy pri osvetlení mesta, divadlo, odchod cudzozemcov.
 
Dva dni v Chujave
Poviedka v dvoch kontrastujúcich častiach predstavuje bezútešnú prítomnosť a nádeje plnú budúcnosť spustnutej obce. V činnosti a osudoch „panslavistického farára“ a jeho priateľov, usilujúcich sa o preobrodenie zaostalej dediny, zobrazuje rub a líce obrodných snáh a ťažkostí reformátorov, ktorí sa podujali obrátiť stav vecí v ich pravý opak. Didakticky zameraná kompozícia chce v intenciách klasicistického racionalizmu ukázať strastiplnú cestu odhodlaných horlivcov, ktorí chcú pomôcť vymaniť ľud z dedičstva feudálnej poroby.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017