Bol som dlho preč - Ken Kessey

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 887 slov
Počet zobrazení: 3 800
Tlačení: 511
Uložení: 476
Ken Kessey (* 1935 Colorado):
Študoval na univerzite v Oregone a v Stanforde. Okrem románu Bol som dlho preč napísal aj román Niekedy mám dobrý nápad, na ktorý sa názory rôznia: jedni v ňom vidia neúspech, druhí ho pokladajú za dielo umelecky zrelšie než predchádzajúci román. Po dvoch románoch sa Kessey akoby stiahol literárne do úzadia. Od r. 1964 sa venuje filmu, pôsobil vo vedúcej funkcii jednej z hollywoodských filmových spoločností. V r. 1971 však napísal ešte jeden román Kesseyho výpredaj v garáži.

Bol som dlho preč
 
Charakteristika diela:
Základnou tematickou líniou a z nej vyplývajúcim myšlienkovým konfliktom románu je analýza človeka a jeho úsilie o uplatnenie svojej individuality s momentom boja proti neľútostnej gigantickej mašinérii – spoločnosti, ktorá sa usiluje jednotlivca ovládnuť a potlačiť v ňom i najmenší pocit ľudskej dôstojnosti. Terčom kritiky sa tu stáva strata individualizmu, ento raz u pacientov v ústave pre duševne chorých. Hrdinovia románu – ľudia z rozličných príčin vyhostení spoločnosťou – reprezentujú pestrú galériu postáv rôznych vrstiev kapitalistickej spoločnosti. Úzko ich však spája údel podrobenosti, nad ktorým drží ruku Veľká Sestra. Kompozičnou črtou diela je výrazný symbolický podtext, personifikovaný hlavnými postavami.

Dominantný je spoločensko-kritický aspekt románu, zvýraznený i voľbou prostredia, v ktorom sa dej odohráva – psychiatrická liečebňa, ktorá má byť obrazom spoločnosti. Je miestom, kam unikajú alebo naopak sú deportovaní tí, ktorí sa nedokážu prispôsobiť spoločnosti. Liečebňa je prototypom spoločnosti, v ktorej vládne na jednej strane autorita, ale musí vládnuť aj disciplína, je miestom, kde sa s ľuďmi manipuluje, kde sú ľudia kontrolovaní, kde má vládnuť uniformita, v ktorej ľudia – jedinečné bytosti – musia byť zmenení na ľudí – stroje.

MM má rysy romantického hrdinu a zároveň rysy hrdinu osudovej tragédie, drámy. Veľká sestra je monštrum, ktoré symbolizuje spoločnosť, ktorá mení ľudí na stroje, dokáže to robiť s úsmevom, potichu a nenápadne.
Za najlepšie osobné vlastnnosti v zápase nikdy nekončiacom vyhlasuje Kessey humor a odvahu. Ani tieto vlastnnnosti však nezaručujú úspešné prežitie. Koniec románu totiž spodobuje vedľa seba víťazstvo i prehru ako rovnako pravdepodobné možnosti. Príbehom svojej prvotiny autor výrazne inovoval typickú modernú americkú prózu, v ktorej síce hrdina umiera, zostáva však neporazený. Kessey bezprostredne nadviazal na vzburu beat generation proti tradičnej kapitalistickej spoločnosti.
 
Hlavné postavy:
Veľká Sestra –nástroj násilia a zla
MM –boj za slobodu ľudského jedinca
Biblit –rezignácia
Bromdan –boj proti rasistickému útlaku
 
Dej:
Dej sa odohráva v ústave pre duševne chorých, kde sa lieči aj rozprávač príbehu Bromden. Všetci si myslia, že je hluchonemý, ale on môže pokojne pozorovať veci, ktoré sa okolo neho dejú. Pacienti sú rozdelení do dvoch skupín. O pacientov a chod oddelenia sa stará Veľká Sestra – slečna Ratchedová – má svojráznu techniku liečby. Je nepríjemná, panovačná, vyžaduje prísnu disciplínu. Má svojich pomocníkov – troch čiernych opatrovateľov. Oddelenie prerobila na škôlku, v ktorej vládne. Do ústavu príde nový pacient MM – je zvláštny, správa sa akoby prišiel do hotela, prišiel z nápravného strediska v Portlande – preložili ho z podozrenia neustáleho agresívneho dusenia. Chcel sa dostať na pokojnejšie miesto. Vyhlásil sa za najkapitálnejšieho cvoka, čím sa dostal do úlohy šéfa. Po istom čase MM zistil, že všetci majú z Veľkej Sestry strach. Vidí, ako nimi manipuluje a nedá im dýchať. Prehovára ich, aby neboli takí pasívni, ale oni majú strach. Rozhodne sa bojovať proti Veľkej Sestre sám, staví sa, že do týždňa ju porazí. Musí ísť na ňu opatrne, aby to nezistila a nemohla MM preložiť na oddelenie pomätených.

Na druhý deň pobehuje po oddelení nahý, zdôvodňuje to zmiznutím oblečenia. Veľká Sestra je zaskočená jeho správaním a nedokáže si zachovať svoj ľadový úsmev. Ďalším úspechom bolo, že pacienti mohli tráviť čas v kartárskej miestnosti. Sestra si všimla, že MM má neblahý vplyv na pacientov, že sa stávajú nedisciplinovanými, neboja sa povedať svoj názor. No nemohla nič robiť, lebo to bolo v súlade s predpismi. Raz MM požadoval zmenu časového harmonogramu kvôli celoštátnemu baseballovým majstrovstvám. Pre MM to dopadlo neúspešne, pretože viacerí sa báli zdvihnúť ruku. Raz im rozprával, ako zoberie stoličku a cez sklo a pletivo utečie. Všetci však vedeli, že stoličkou by pletivo neprerazil. Tak vymyslel niečo iné – veľký ovládací panel z vodoliečby. Stavil sa, že to dokáže. Nevyšlo mu to.

Pacienti si uvedomili, že MM sa tak ľahko nevzdá. Obdivujú ho a ich strach z Veľkej Sestry slabne. Opäť nastal deň baseballu, prebehlo hlasovanie. Pacientov je 40, Sestra robí problémy, no nakoniec MM víťazí. Sestra vyhlási hlasovanie za neplatné. MM si napriek tomu sadá pred obrazovku, prichádzajú aj ostatní pacienti. Sestra je nespokojná so správaním MM a zvoláva poradu. Niektorí ho chcú dať na oddelenie pomätených, ale Sestra ho chce mať pod svojím dozorom, aby ho zlomila ako aj mnoho iných. MM sa stiahol do úzadia, dozvedel sa, že Sestra ho môže držať v ústave, ako dlho chce.

Keďže MM sa správal slušne, Sestra si myslela, že ho zlomila, preto začala naprávať chyby, ktoré napáchal MM svojím správaním. Chcela potrestať aj mnohých pacientov, ktorí MM pomáhali. To už MM nevydržal a rozbil sklo na ošetrovni Sestry a vybral si cigarety. Neskôr zistí, že Bromdet nie je hluchonemý. Obidvaja sa dostávajú na elektrickú šokovú terapiu, ale na MM nezaberajú. Opäť sa vracia na oddelenie, kde majú v noci párty, na ktorej sa má Billy Bibbit stretnúť so svojím dievčaťom. Opijú sa a Billy strávi s partnerkou noc na samotke. Ráno má MM ujsť, aby tú spúšť hodili naňho. MM však zaspal a ráno ošetrovatelia a Sestra našli všetko v dezolátnom stave. Našli aj Billyho, ktorý pod psychickým nátlakom zvalí vinu na MM. MM sa zlostí, chce Sestru zaškrtiť. Nakoniec urobil to, čo by podľa neho urobil každý z nás. Vankúšom udusil Billyho, aby na to nikto neprišiel, zobral ovládací panel, rozbil okno a mreže a ušiel.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016