Staré grécke báje a povesti

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.12.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 661 slov
Počet zobrazení: 66 232
Tlačení: 1 539
Uložení: 1 460

Staré grécke báje a povesti

PROMÉTEUS

(potomok božského rodu Titana) vytvoril z hliny a vody človeka. Pallas Aténa (bohyňa jasného rozumu a múdrosti) mu vdýchla život, ducha. Prométeus naučil používať ľudí tento dar. Zeus žiadal, aby obetovali bohom. Prométeus nachystal dve kopy – tuk a mäso. Vládca uhasil všetky ohništia, ale Prométeus im oheň vrátil. Hefaistos teda zhotovil sochu ženy, Zeus jej vdýchol život.

Nazval ju Pandorou (všetkým obdarenú), dal jej skrinku a poslal ju na Zem. Prométea dal Zeus prikovať v pohorí Kaukaz. Každý deň prilietal orol, aby sa nasýtil jeho pečeňou, ale on sa nepodrobil. Keď ho o stovky rokov neskôr uvidel Herakles (syn Dia), zabil dravca a daroval mu slobodu. Naveky však Prométeus musí nosiť železný prsteň s kúskom kameňa z kaukazskej skaly.

FAETHÓN

syn boha slnka Hélia. Chcel ukázať, že je jeho synom. Požičal si otcov voz: v Afrike sa priblížil k zemi – sčernela pleť celým národom a vznikli obrovské púšte. Zeus ho zrazil z voza. Jeho sestry sa zo žiaľu zmenili na jelše a Hélios každý večer plače (rosa).

ORFEUS

Žil v gréckej krajine Trácii. Príroda i bohovia ho počúvali. Oženil sa s najádou (vodnou vílou) Eurydykou. Šla na návštevu k priateľkám a cestou ju uštipol had. Zomrela. Orfeus šiel za ňou. Svojou hrou obmäkčil Háda a Persefonu. Eurydyka sa mohla vrátiť medzi živých, ale cestou sa za ňou nesmel obzrieť. On sa obzrel a ona sa rozplynula. Trúchlil za ňou. Jeho spev podráždil bakchantky, zabili ho. Jeho telo pochovali Múzy, bohyne umenia a múdrosti. Hlava, ktorú mu odtrhli bakchantky, plávala s lýrou na vlnách rieky a doplávala do mora až na ostrov Lesbos.
 
ZALOŽENIE TÉB – Kráľ Agenor mal dcéru Európu. Zaľúbil sa do nej Zeus, biely býk ju uniesol. Jej brat Kadmos ju šiel hľadať. Prišiel do Delf, kde mu poradili, aby založil mesto, nazvané bolo Téby.

PENTEUS

MIDAS – Pan boh pastvín a ochranca stád, hral na syrinx (rákosová píšťala)
TANTALOS – jedával s bohmi, zabil svojho syna a pripravil ho pre bohov. Potrestaný, stojí, nad ním hrozno, ale nedočiahne, večný hlad a smäd. Sú tu postavy: sudičky Klóthó (pradie niť života), Lachesis (rozvíja ju), Atropos (čaká, aby ju prestrihla, ukončila), Demeter – bohyňa roľníctva.
  NIOBA – mala 7 synov a 7 dcér. Chválila sa, že je to viac ako má bohyňa Létó (Apollón a Artemis). Apollón zabije synov a Artemis dcéry. Nioba plakala, až sa zmenila na skalu.
  PELOPS – podľa neho Peloponéz. Poseidon – boh mora ho potrestal.

HERAKLES

Apollón mu dal luk a šípy, Hefaistos tulec a Hermes meč. Vykonal 10 prác, ktoré mu určil kráľ Eurysteus – zabil nemejského leva, hydru (9-hlavý had), obrovského diviaka, vyčistil Augiášove chlievy za 1 deň, získal divokého býka, zúrivé kone kráľa Dioméda, pás kráľovnej Amazoniek a stáda obra Geryóna, priniesol zlaté jablká Hesperidiek a priviedol psa Kerbera (strážca podsvetia). Za ženu si vzal Deianeiru.
 
BELLEROFONTES – Sizyfov vnuk, usmrtil Chimairu – spredu vyzerala ako lev, vzadu ako drak a uprostred sa podobala divej koze. Aj hlavy mala tri – leviu, koziu a dračiu. Soptila oheň a dusivý dym.
 
TRÓJSKA VOJNA – Vystupujú tu rôzne postavy, do boja sa zapájajú i bohovia. Achilles – syn morskej víly Thetis.
Héra – manželka boha Dia, Athéna – bohyňa múdrosti a ochrankyňa statočných a múdrych mužov, Afrodita – bohyňa krásy a lásky. Všetko to vlastne začalo tým, že tieto bohyne chceli, aby pastier povedal, ktorá z nich je najkrajšia a sľúbili mu za to: Héra, že sa stane vládcom Ázie, Athéna vojvodcovstvo a Afrodita krásnu ženu. Zvolil si ženu.
 
ORESTES – Aigisthos zabil Agamemnóna. Orestes pomstí otca, zabije Aigistha a svoju matku Klytaimestru. Prenasledujú ho bohyne Erinye. Ide do Delf. Potom do Tauridy pod sochu Artemidy. Stretáva tu svoju stratenú sestru Ifigéniu.
 
DAIDALOS A IKAROS – Stavali bludisko pre Minotaura – hlava býka, telo obrovského človeka.
THÉSEUS - usmrtil Minotaura
POTOPA – Zachránili sa iba Deukalion (syn Prométea) a jeho manželka Pyrrha. Pristáli pri hore Parnas.
FILEMON A BAUCIS - starček a starenka chceli zomrieť spolu, zmenili sa na dub a lipu.
ODYSSEOVE CESTY – Stretol sa napríklad s Ailom, vládcom vetrov, alebo Héliom, bohom slnka.

Ďalšie príbehy:

O ZLATOM RÚNE
IÁSÓN A MÉDEA
PERSEUS
MELEAGROS
SIZYFOS
OIDIPUS A ANTIGONA
ERÓS A PSYCHÉ
GÝGES A PRSTEŇ – neviditeľnosť
Asópos – riečny boh
sfinx – tvor s dievčou hlavou a levím telom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041