NORA (domov bábik) - Henrik Ibsen

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 043 slov
Počet zobrazení: 8 323
Tlačení: 611
Uložení: 600
Henrik Ibsen (17.5.1814 - 23.5.1906)
Pochádzal z meštianskej rodiny. Keď mal 8 rokov, jeho otec prišiel o celý majetok a okúsil finančný úpadok. Po ZŠ odchádza do Grimstadu za lekárnického učňa. To ho veľmi neuspokojuje. Píše posmešné pamflety a kreslí karikatúry o obmedzenosti ľudí. V Grimstade vzniká aj jeho 1. dráma- Catilina. Námet vzal z latinských spisov. 20 rokov. Hra nemala úspech. R. 1850 odchádza do Osla. Píše články, eseje a rediguje revue Andhrimmer. R. 1851 v Bergene vedie divadlo vznik prvých hier. Cestuje, študuje techniku drámy a európskeho divadla. Potom sa vracia do Osla do divadla, kde pôsobil aj Björnson. neskôr je riaditeľom nórskeho národného divadla. V r. 1864 opúšťa Nórsko. Väčšinu života trávi a tvorí v zahraničí no nezabúda na svoju vlasť. Je z neho svetoznámy nórsky realistický dramatik. Po 30 rokoch sa vracia. Cíti sa zbytočný. Postihla ho mŕtvica a po 6 rokoch umiera.

Tvorba: vychádzal z romantizmu. Vplýval naňho realizmus a symbolizmus. Kritizoval vlastnosti meštianskej spoločnosti = kritický realizmus. Stal sa zakladateľom modernej občianskej psychologickej drámy. Bojoval za ľudskú dôstojnosť proti pretvárke a falošnej morálke za pravdu spravodlivosť a humanizmus. Spočiatku písal rozprávkovú tvorbu.

Diela
: Peer Gynt – veršovaná dráma, napísaná v Taliansku, má motívy nórskej rozprávky. Národné dielo. Prelína sa sen so skutočnosťou. Romanticko-rozprávkové prvky. Hlavný hrdina je fantasta. Má ušľachtilé ciele, ale nerealizuje ich. Alegoricko-symbolické podobenstvo o zmysle života, aký by ľudia nemali byť. Odcudzuje meštiacku prízemnosť. Definitívna rozlúčka s romantizmom. Opory, piliere spoločnosti- pokrytecká morálka spoločnosti
Bojovníci na Helgolande, Nápadníci trónu – hry z národnej histórie, ľudová povesť

Cisár a Galilejský - titanická drámy
Keď sa my mŕtvi preberieme, Staviteľ Sollness – drámy s prvkami symbolizmu zobrazuje disharmonický vzťah dvoch generácií, smútok zo staroby a zbytočnosti
Nora -spoločensko-analytické dráma boj za emancipáciu žien. Právo ženy rozhodovať o sebe
-básnická tvorba: Prebuďte sa a Škandinávci - komentuje udalosti európskeho severu
Strašidlá- rozklad spoločnosti,
Pani z pomoria, Divoké kačky, Rosmersholm – odklon od realizmu k symbolizmu

NORA (domov bábik)
postavenie ženy v meštiackej spoločnosti. Vychádza z názoru: Moderná spoločnosť nie je spoločnosťou ľudí, ale mužov. Celý dej sa odohráva v byte Hemlerovcov, prevažne v jednej izbe, na Vianoce.
 
Torvald Hemler - advokát manžel Nory. Miluje ju. Práve ho povýšili na riaditeľa Akciovej banky.
Doktor Rank- rodinný priateľ, na záver umiera
Pani Kristína Lindová- Norina priateľka zo školy po 9 rokoch sa znova stretávajú.
Advokát Krogstad- vydierač v minulosti sa prehrešil, ale spoločnosť sa nepýta, čo ho k tomu viedlo. Chce sa pozbierať, no každý už má o ňom svoju mienku
Anna- Mária- pestúnka Nory. Aj jej detí: Ivan, Bob, Ema
 
OBSAH:
Na návštevu prichádza pani Lindová. Spolu s Norou sa rozprávajú. V tomto rozhovore sa dozvedáme zápletku. Nora si po svadbe požičala peniaze na liečenie Hemlera. Bol chorý a potreboval liečenie pobytom pri mori. Na falošnú zmenku si Nora požičala peniaze. Neskôr sa dozvedáme že ju podpísala ju na meno svojho mŕtveho otca, čo je zločin. Vedel o tom len Krogstad, od ktorého si peniaze požičala. Je deň pred Štedrým večerom a Nora dlhuje už len jednu splátku. Pani Lindová sa dopočula o povýšení jej manžela, a tak prosí Noru, či by sa u neho za ňu neprihovorila. Hemler chce prijať pani Lindovú tak, že prepustí Krogstadta. Keď sa o tom Krogstad dozvie, pohrozí Nore, že ak sa za neho neprihovorí, tak celý jej podvod prezradí Hemlerovi. To sa však nesmie stať, lebo Hemler je zásadne proti akémukoľvek vypožičaniu si peňazí. Nora sa bojí, že to Krogstad prezradí a bojí sa následkov. Snaží sa využiť svoj vplyv na manžela, ale nedarí sa jej. Je prvý sviatok vianočný a Krogstad sa teda rozhodne napísať list Hemlerovi, v ktorom sa má všetko dozvedieť. Nora a Trotvald sa chystajú na maškarný ples.

Prichádza dr. Rank. Zhovára sa s Norou. Naznačuje jej, že umiera a že už dlho medzi nimi nezostane. Taktiež sa jej vyzná, že ju vždy mal minimálne tak rád ako Torvald. To ju trochu pobúri. Doktor odíde a nepozorovane prichádza Krogstad. List je už v schránke. Nora sa snaží zabrániť manželovi vybrať schránku. Darí sa jej to 42 hodín. Presvedčila Torvalda, že tanec čo mala tancovať na plese zabudla, a tak ju učí. Krogstad odchádza za pani Lindovou. Kedysi v minulosti boli milenci, lenže pani Lindová sa musela vydať za bohatšieho muža. Teraz prosí Krogstada, aby sa dali dokopy. Že je sama a život ju nudí. On je tiež sám, a tak sa dávajú dokopy. Pani Lindová mu pomáha dostať sa znova hore. Krogstad svoj názor na list zmení, ale p. Lindová ho odrádza. Musia sa to medzi sebou vybaviť. Nora a Torvald sa vracajú z plesu. Nora sa do poslednej chvíle snaží mu snaž zabrániť. Torvald otvára schránku. Okrem iného sa lúči dr. Rank. Zomiera. List si prečítal. Jeho reakcia bola veľmi poburujúca.

Hovorí, že tú hlúposť zdedila po otcovi, zakazuje jej ďalej vychovávať deti, že rozbila celé jeho šťastie. Torvald sa veľmi bojí sám o seba Čo o ňom ľudia povedia a tak. Zrazu prichádza list od Krogstada, v ktorom ľutuje a vracia dlžobný úpis. Zrazu Nore odpúšťa. Nora sa s ním vážne rozpráva. Nikdy jej nerozumel. Jej otec, aj on sa proti nej prehrešili. Nikdy sa nemali radi. Nora si uvedomuje, že vždy musela mať rovnaké názory a vkus ako on alebo jej otec, bola iba bábkou v otcových rukách, a potom aj u Tordvalda. Hemler si myslí, že preháňa, ale Nora odchádza. Nemá význam, aby jej niečo zakazoval. Keby ostala, stala by sa druhýkrát takou bábkou. Najprv musí v sebe nájsť človeka, a potom všetko ostatné. Hemler hovorí, že nerozumie spoločnosti. N priznáva. Musí prísť na to, kto má pravdu. Či ona alebo spoločnosť. Hemlera už nemiluje. Sklamal ju. Sám Torvald pripúšťa, že nikto a ani on neobetuje svoju česť pre ženu. O deti sa nebojí, lebo vie, že sú v lepších rukách. Nora chce prerušiť všetky kontakty s ním. V Torvaldovi vzniká nádej na nový začiatok.
 
Rozbor: -stredná vrstva jazyka, hovorový štýl, dialogická reč. Dialógy sú dynamické, ojedinele postava rozpráva dlhšie. - rozprávač nieje, lebo je to dráma. Autor uvádza iba stručné poznámky do zátvoriek. Sú to pokyny pre scénu a hercov.
3 dejstvá. Ide o kritický realizmus, kritizuje postoj spoločnosti k ženskej bytosti. Psychologická analýza postáv. Nájdeme tu i prvky realizmu: autor reálne vykresľuje vzťahy medzi ľuďmi, rôzne problémy, náhľad spoločnosti na ženu. Útlak morálka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026