Prométheus - Aischylos

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 499 slov
Počet zobrazení: 3 612
Tlačení: 398
Uložení: 368
Aischylos: Prométheus
 
Prológ napísal Ferdinand Stiebitz.
 
Osoby:  človek – vodca
Muž
Žena
Diov hlas
Prométheus, Titán
 
Človek, muž a žena sedia v tme, majú strach, je im zima. Prosia o milosrdenstvo, o slnko. Dav vzdychá. Diov hlas hovorí, že sú biedni, mal ich už dávno zničiť, lebo sú neverní. Hrmì a blýska sa. Na skale sa objavuje Prométheus a nesie vetvu, v ktorej je ukrytý oheň. Človek prevezme pochodeň. Žena je pri mužovi, je horúci.

Prométheus hovorí človeku:
  Chci být s vámi, dokud nepoznáš
  užitek ohnĕ, zvířat, bylin, vod;
  a ty pak o všem poučíš svůj lid.
Človek zapaľuje hromadu, ktorú navŕšili ostatní. Tancujú okolo ohňa.
  Hlas Diův:  Prométhee, Prométhee!
  Prométheus:  do výše
znám Die, vůli tvou: jsem připraven!
 
Upútaný Prométheus
Osoby: Moc  - nižšie božstvo
Sila  - nižšie božstvo
Héfaistos – boh ohňa
Prométheus – Titán
Òkeanos – Titán
Íò – dcéra  Ínachova
Hermes – posol bohov
Náčelníčka zborov
Zbor Òkeanoviek
 
Moc a Sila vlečú Promèthea,  za nimi ide Hefaistos s kladivami. Moc hovorí, aby splnil rozkaz a prikul ho. Hefaistos váha, ale berie do rúk okovy. „Ach, proč jiný nedostal tu pr-ci!?” Prikuje mu obe ruky, kovový klin mu zarazí do hrude, obruč cez boky. Moc a Sila ho neustále povzbudzujú. I nohy mu pevne zomkne a všetky putá pribije klincami. Odchádzajú. Prilietavajú Ókeanovky, vedú rozhovor o Diovom rozsudku. Prichádza aj ich otec Ókeanos.  Rád by mu pomohol, ale Prométheus ho od toho odrádza. Zeus by mohol ublížiť aj jemu. Ókeanovky zostávajú hovorí im, že ľuďom nedal len oheň, naučil ich liečiť, veštiť, ukázal im kovy. Hovorí, že Osudu nemôže uniknúť nikto  ani Zeus. Rozpŕchnu sa. Objaví sa Íó – hovorí svoj príbeh, prečo sa podobá na kravu. Prométheus jej hovorí, kam má ísť. Má prejsť až na ázijskú pevninu.  Aj jej hovorí, že Zeus padne pre svoju ľahkovážnosť, ale viac nechce prezradiť. Tiež jej hovorí, že jeden z jej potomkov ho vyslobodí. Íó má prísť až k Nílu. Tam jej Zeus vráti rozum a splodí s ňou syna Epofa. Íó beží preč.

Hovorí náčelníčke, že Zeus padne. Prichádza Hermes, chce, aby jasne povedal o svadbe Dia a nejakej ženy. Prométheus nechce a nepovie.Za hromov a bleskov sa  Prométheus a Ókeanovky prepadnú s celou skalou do zeme.
 
Ferdinand Stiebitz: Epilóg
Osoby:  Prométheus – Titán
Hérakles
Hermes
Hlas Diov
Zbor Titánov
Miesto: vrchol Kaukazu
 
Trpia aj Titáni, sú zotročení. Orol je zasiahnutý šípom. Prichádza Hérakles, ktorý hľadá zlaté jablká Hesperidiek. Pretrháva kruhy, ktorými je prikovaný ku skale. Prichádza Hermes, chce, aby prezradil tajomstvo a bude slobodný, aj keď prepadne podsvetiu, ibaže by sa zaňho obetoval iný boh. Nechce. Presviedča ho i Hérakles. Hovorí mu svoj príbeh. Hovorí, že ľudia ohnom sposobujú skazu, kovom podplácajú, moc bylín sa stala nástrojom smrti.
  Prométheus: Je bolestné, co říkáš, přece však
nemohu odsuzovat lidský rod.
Hérakles hovorí, že navštívil kentaura Chirona, a ten sa poranil jeho Zeus prijme jeho ako náhradu  za Prométhea a jeho zošle do podsvetnej tmy. Nakoniec prehovorí a povie i Héraklovi ako sa dostane k záhrade – pomocou Atlasa.  Zeus daruje slobodu Prométheovi i ostatným Titanom. Uznávajú ho za vládcu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.7)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016