Smrť Jánošíkova – Ján Botto

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 515 slov
Počet zobrazení: 92 316
Tlačení: 2 742
Uložení: 2 397

Smrť Jánošíkova – Ján Botto

Literárny druh: lyrika

Literárny žáner: balada 

Téma: obraz zlapania a popravy Juraja Jánošíka 

Idea: v tomto diele chce autor zobraziť Jánošíka ako junáka slobody. Nechce opísať jeho hrdinské skutky, ale chce vyjadriť svoje city, ťažký osud poddaných, bezradnosť a odvahu slovenského národa 

Kompozícia: lyrický predspev + 9 spevov 

Miesto a čas deja: Slovensko za čias Jánošíka

Literárne obdobie: Romantizmus

Hlavné postavy: 

Juro Jánošík - udatný, smelý slovenský junák, túži po slobode zotročeného národa 

Gajdošík – jeho priateľ, neskôr zradca 
 
- rozpor medzi skutočnosťou a snom
- kontrast slobody a bezprávia
- využíva rôzne figúry: hyperbola, deminutíva (perečko), rečnícke otázky, epizeuxy (sloboda, sloboda, slobodienka moja), symboliku (Tatry, vatra, Dunaj). 
 
Dej: Jánošík je v prvých 2 spevoch predstaviteľom protifeudálneho odboja a postavou z ľudovej slovesnosti. V 4. speve sa mení na romantického hrdinu a v 5. speve na bojovníka za práva slovenského národa. V 9. speve je alegorickou bytosťou, neuteká do mytológie, ale je to dôkaz jeho nesmrteľnosti. .

1. spev: J. výzorom, vlastnosťami zodpovedá ľudovej tradícii. Má nezvyklé oblečenie – červený dolomán, zelenú košieľku – a zbraň. Je prísny k bohatým a láskavý k poddaným, štedro rozdáva dukáty a vzácnu látku. Vzbudzuje rešpekt u pánov až v Budíne. Družina mu je oddaná, siroty sa za neho modlia.

2. spev: J. má nadprirodzené schopnosti presne tak, ako to podáva ľudová rozprávka. Je nezraniteľný, ani veľa drábov ho nezastraší, lebo má v opasku silu, ktorú možno zničiť len strelou spakruky. Protifeudálne zameranie postavy vrcholí. Po zlapaní sa J. väzniteľov pýta, koľko rokov oni zdierajú ľud, keď jeho idú súdiť za sedem rokov zboja. Hrdo odmieta vykúpiť si slobodu zlatom zo svojich bájnych pokladov. 

3. spev: Postava J. je pasívna, svoj žiaľ vypovie dievčina – duša ľudu.

4. spev: J. je romantickým hrdinom, trpiacim protikladom sna a skutočnosti. Vo sne je voľný – v skutočnosti je pripútaný o skalu. Nezlomený je i v tejto situácii. 

5. spev: Postava prechádza ďalšou transformáciou. Ústa väzňa hovoria slová štúrovcov, národných buditeľov. J. obžalúva ministra Bacha za príkaz spať večne, ktorý vydal národom po revolúcii. Zakázal akýkoľvek národný pohyb. Vyjadruje vieru tých, ktorí za práva svojho národa bojovali a prehrali. So silným emocionálnym nábojom vyjadril pocity romantikov, ktorí išli bojovať za národné práva a prví boli potrestaní šibenicou, väzením alebo policajným dozorom. J. presne formuluje, za čo ho (i iných) idú potrestať – za slobodu. To už nehovorí zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Preto je tu badateľný zemepisný posun – od Kráľovej hole k Tatrám – symbolu celého Slovenska. 

6. spev: J. vystupuje vo veľmi ušľachtilej podobe, nie je už jedným z ľudu, ale svojím nadhľadom, schopnosťou analyzovať situáciu ľudu, stojí ako jeho duchovný vodca – cíti sa zodpovedný za osud ľudu. Neprihovára sa len kňazovi, ktorý ho sprevádza na poslednej ceste, ale k celému ľudu. Presne vystihuje stav bezmocnosti a neuvedomenia slovenského ľudu. 

7. spev: Zaznamenávame návrat k „tradičnej“ romantickej podobe hrdinu. J. stojí neohrozený pred šibenicou, zrak upretý na svoj kraj a mysľou pri najbližších. Príroda sa spolupodieľa na atmosfére.

8. spev: J. ako postava tu nie je prítomný, ale je prítomný v rodiacich sa mýtoch o jeho osobe. Ľud si rozpráva o jeho pokladoch a jeho zmŕtvychvstaní.  

9. spev: J. je alegorickou bytosťou, presne takou ako napr. víla. Je ženíchom kráľovnej víl.  

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Botto

Ján Botto

Ján Botto, pseudonym Janko Maginhradský bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.018 s.
Zavrieť reklamu