Utorok, 28. februára 2017, meninyZlatica, zajtra Radomír
Dnes prezretých 10805 študentských prácOnline: 2537 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Antigona - Sofokles

Autor: Dievča anika (22)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 684 slov
Počet zobrazení: 103682
Tlačení: 2111
Uložení: 1510
Sofokles - Antigona
Literárny druh: dráma
Literárny žáner: tragédia
Idea: Idea: nezmyselný zákaz krutého panovníka a láska dvoch ľudí
Literárne obdobie: Klasické (Antické) obdobie - Grécka literatúra

Námet: Život v Tébach a dejiny mesta Téby

Téma: Príbeh Antigony a jej snaha uctiť si telo jej zosnulého brata-búri sa proti svetským zákonom
Kompozícia: 5 dejstiev + Prológ a Epilóg
Miesto deja: dej sa odohráva v mýtickej dobe v Tébach pred palácom
 
Autor: Sofokles ( 496 – 405 p. n. l. ), grécky dramatik, autor tragédií, ktoré mali vplyv na vývin európskej dramatickej tvorby, známe diela Antigona, Elektra, Kráľ Oidipus
 
Osoby: Antigona (dcéra zosnulého tébskeho kráľa Oidipa)
   Ismena (mladšia sestra Antigony)
   Kreon ( nový tébsky kráľ)
   Eurydika (kráľova žena)
   Haimon (ich syn)
   Teiresias (veštec)
   Náčelník zboru
   Zbor tébskych starcov
   Strážca 
   2 poslovia
 
Charakteristika hlavných postáv: 
Antigona je hrdinkou, lebo ako jediná sa odvážila vzoprieť Kreonovi, pretože považovala jeho rozhodnutie za porušenie ľudských zákonov; je morálnou víťazkou aj keď pri tom príde o život. 
Kreon je v duchu antickej filozofie potrestaný ( smrť manželky a syna ) lebo porušil božské a ľudské zákony ( zakázal pochovať Polyneika )
Ismena- mladšia sestra Antigony; opak Antigony: je váhavá a nesmelá; bola obetavá a chcela aby ju Kreón odsúdil so sestrou, ale oslobodil ju.
HAIMÓN- Kreontov syn, Antigonin ženích; nebojí sa povedať svoj názor; kôli láske k Antigone sa neváhal postaviť aj otcovi a nakoniec sa žiaľom pre smrť Antigony prebodol.

EURYDIKA- Kreontova manželka a Haimónova matka; milujúca matka; žiaľom kôli synovej smrti sa zavraždila.
 
- boj medzi kráľom a poddanými
- do deja nezasahujú bohovia
 
Dej:
Prológ: Antigona s Ismenou vychádzajú z paláca a nesú obetné kanvice. Ich dvaja bratia zomreli. Dozvedajú sa, že Kreon dal pochovať len Eteakla, ale Polyneika dal pohodiť za mesto, aby ho zožrala divá zver. A vydal príkaz, že kto ho pochová, bude popravený. Ismena je nesmelá, zľakla sa, ale Antigona neváha, nebojí sa, ide vytvoriť hrob pre brata, ktorý leží pohodený za mestom. Do deja prichádza zbor tébskych starcov, ktorý rozoberá tematiku a udalosti.
 
I. dejstvo
  Kreon verejne vyhlásil zákaz, a preto posiela stráže k mŕtvole. Strážca oznamuje kráľovi, že niekto ukradol mŕtvolu a ide ju pochovať. Kráľ nariadil, že sa telo musí nájsť, inak vinu ponesú strážcovia. Nasleduje 1. pieseň zboru
 
II. dejstvo
    Strážca privádza Antigonu pred kráľa a Náčelníka. Rozpráva o tom, ako ju pristihol pri pochovávaní jej brata. Telo znova vybrali z hrobu. Antigona sa priznáva a odôvodňuje svoje činy. Privádzajú aj Ismenu, ktorá sa priznáva s Antigonou, i napriek tomu, že je úplne nevinná. Kreon jej uverí  a dá ju zavrieť spolu so sestrou, ale Antigona namieta, tvrdí, že Ismena klame a je nevinná. Nasleduje 2. pieseň zboru
 
III. dejstvo
  Prichádza Haimon, presadzuje svoj názor a názor ľudu Téb, chce od kráľa, aby prepustil sestry. Kreon sa poháda zo synom. Haimon chce zomrieť spolu so sestrami. Kráľ necháva odviesť Antigonu do hrobky v pustatine a necháva ju tam bez jedla. Nasleduje 3. pieseň zboru. 

IV. dejstvo
  Strážcovia odvádzajú Antigonu. Náčelník sa jej vysmieva. Kreon popoháňa sprievod s Antigonou. Nasleduje 4. pieseň zboru.
 
V. dejstvo
  Prichádza veštec. Jeho veštba hovorí o tom, že Kreon ženie mesto do záhuby. Mal by prepustiť Antigonu, ak chce zabrániť skaze. Kreon ho nechce poslúchnuť. Po veštbe sa ide poradiť s Náčelníkom, ktorý mu taktiež radí poslúchnuť veštca Teiresiasa. Kreon teda berie mužov a ide k hrobke. Nasleduje 5. pieseň hrobu.
 
Epilóg
  Kreona na ceste zastavuje prvý posol, ktorý mu oznamuje, že Haimon si chce siahnuť na život.
Prichádza Eurydika, kráľovná Téb. Posol opisuje, ako pochovali a spopolnili Polyneika. Kráľ prichádza k hrobke. Našli tam obesenú Antigonu a pri nej Haimona, ktorý keď vidí otca vytiahne proti nemu meč. Otec utečie, Haimon si meč vrazí do pŕs. Eurydika utiekla do paláca, hneď za ňou ide aj Kreon s mŕtvolou. Kreon tam stretá druhého posla, ktorý mu oznamuje, že aj Eurydika si siahla na život. Kráľ prichádza k jej telu. Zo všetkých udalostí sa obviňuje. Vzápätí sa necháva odviesť a zatknúť. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.8)

O autorovi: Sofokles

Sofokles

Sofokles alebo Sofoklés bol najväčší grécky dramatik, autor tragédií, 18-násobný víťaz dionýzií, kňaz a politik v Aténach.

  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Antigona - Sofokles Referát 283 slov 3.9
Slovenčina Antigona obsah - Sofokles Referát 1885 slov 8.9
Slovenčina Antigona Referát 349 slov 5.3
Slovenčina Antigona - Sofokles Referát 227 slov 5.6
Slovenčina Antigona - Staré grécke báje a povesti Referát 511 slov 5.9
Slovenčina Antigona - Sofokles Referát 286 slov 4.7
Slovenčina Antigona - Sofokles Referát 185 slov 4.6
Slovenčina Antigona a starovekí Gréci Referát 539 slov 0
0.038