Dies Irae (Dni hnevu) - Martin Kukučín

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 335 slov
Počet zobrazení: 8 530
Tlačení: 769
Uložení: 688

Dies irae (dís íre - Dni hnevu) (1893)

Útvar: novela z dedinského prostredia.

Námet: autor čerpal námet z histórie, z cholerovej epidémie.

Téma: všíma si medziľudské vzťahy na dedine a odhaľuje dôsledky nastupujúceho kapitalizmu na morálku dedinského ľudu.

Preklad: dís íre - Dni hnevu

Kompozícia: sú tu zobrazené viaceré individuálne príbehy postáv, z ktorých dominantný je príbeh hlavnej postavy, starého Sýkoru. Je to typický dedinský boháč a úžerník. Je lakomý, túži len po bohatstve a peniazoch. Je bezcitný, napr.: keď dedinu postihne cholera, on sa postaví proti postaveniu nemocnice, len aby nemusel na ňu prispievať. Má pokrivené životné hodnoty a jeho vzťah k peniazom sa odráža aj k jeho vzťahu k ľudom, napr.: kvôli peniazom vyženie z domu aj svojich synov Jána a Juraja.

K prevratu dochádza, keď Sýkora prichádza o peniaze a po prví raz sa stretáva s chudobou. V záver poviedky dochádza k mravnej premene starého Sýkoru, kladie si stále otázku ako ďalej žiť bez peňazí, ale po stretnutí s chudobnou ženou, ktorá mu na otázku, v čom vidí zmysel života, odpovedá v deťoch. Sýkora sa začne zamýšľať nad sebou, spituje si svedomie, zmieruje sa zo synmi i s dedinčanmi a prichádza na to, že nie peniaze, ale rodina tvorí skutočný zmysel života. 

Þ harmonický záver, ktorý umožňuje autorovi uplatniť mravné hľadisko. Þ je tu uplatnený morálny konflikt.
 
Hlavná myšlienka: na Sýkorovi nám autor ukázal, že hromadenie majetku v rukách jednotlivcov prináša len mravné zlo a spoločenské rozpory.
 
Jazyk: využíva ľudový jazyk. Cez vnútorný monológ nám približuje psychológiu postavy, a ako nový prostriedok v novele sa nám objavuje úvaha.

Znaky poviedok Kukučína:

1.)  dedinské prostredie
2.)  dej: je oslabený, a skôr sa autor zaoberá charakterom postáv
3.)  postavy: autor zobrazuje postavy zo všetkých spoločenských vrstiev (aj z najbiednejších), vždy prechádzajú morálnym prerodom
4.)  témy: každodenný život dedinského života ľudí
5.)  konflikt: sociálny a morálny konflikt
6.)  záver: vždy je harmonický
7.)  jazyk: ľudový

Znaky románu:

Je rozsahovo veľká epická forma, pretože zobrazuje široký okruh života, v dlhšom časovom rozpätí. Využíva všetky zobrazovacie postupy, a to:
1.)  epický - má dej, ide o rozprávanie udalostí
2.)  lyrický - dej prerušuje autor opismi, charakteristikou, reflexiami
3.)  využíva dramatický postup - dialógy medzi postavami

 

Zdroj: momi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Martin Kukučín

Martin Kukučín

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr Kukučín.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012