Charles Dicknes a jeho diela

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: maturant
Typ práce: Referát
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 617 slov
Počet zobrazení: 2 528
Tlačení: 331
Uložení: 340
Kronika Klubu Pickwickovcov – autor zobrazil Anglicko v 19. storočí. Pán Pickwick s 3 priateľmi putuje po anglickom vidieku s cieľom lepšie ho spoznať. Pán P je typ dobráka, trochu čudáka, ktorý chce naprávať krivdy. Je to nepraktický rojko, ktorý sa často dostáva do komických situácii. Je zakladateľom vzdelávacieho spolku. Mení sa pod vplyvom svojho sluhu Jana, ktorý sa riadi zdravým sedliackym rozumom. Repliky sluhu sú obžalobou spoločenského systému. Opisy dobrodružstiev pána P sa striedajú s kritikou anglického zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti.
Dielo písal na objednávku a uverejňoval ho po častiach.

Oliver Twist
– matka Olivera zomiera hneď po pôrode. Chlapec sa dostáva do chudobinca. Neskôr sa stane učňom v pohrebnom ústave, vyrastá v neprestajnom ponižovaní, v hlade a biede. Nevydrží neľudské podmienky a ujde do Londýna, kde sa dostane do Šaginovej zločineckej bandy. On a jeho spoločníci chcú z Olivera vychovať zlodeja. Dostane sa do domu dobrosrdečného pána Brownlova. Pri ďalšej akcii s aodstane do domu pani Maylierovej a jej spoločníčky Rose. Je postrelený. Vysvitne, že Rose je teta a Monks je nevlastný brat, ktorý sa mári Olivera zničiť a zmocniť sa celého dedičstva. Dedičstvo sa spravodlivo rozdelí medzi oboch bratov. Monks svoj podiel premrhá a zomrie vo väzení. Pán B, ktorý bol priateľom O otca si O adoptuje.

David Copperfield – autobiografické črty, opisuje osud dieťaťa v podnikateľskej rodine. David sa narodí po otcovej smrti, matka sa 2x vydala za Murdstona, ktorý pošle D do internátnej školy. Tu sa zoznamuje s novými spolužiakmi a zažíva nové dobrodružstvá. Po matkinej smrti sa ťažko prebíja životom. Ujme sa ho láskavá teta, poslala ho znovu do školy, tu spozná Agness. Medzi D a A vznikne veľké priateľstvo. Po ukončení štúdia odchádza D do Londýna, rozhodol sa študovať právo. Keď teta prišla o všetky peniaze, zdal sa plánov na právnickú kariéru. Stáva sa reportérom a oženil sa síce bez lásky, s peknou ale s rozmaznanou Dorou. Dora zomiera krátko po svadbe. On odchádza pracovať do zahraničia a rozhodol sa venovať literárnej tvorbe. Pri jednej reportáži náhodou stretáva Agness, city sa obnovia a zoberú sa.

Malá Doritka
– napísal po tom, čo jeho otca odsúdili za dlžníctvo. Autor zobrazil malú, skromnú a pracovitú D, ktorá je oporou rodiny, ktorej otec sa dostal do väzenia za dlhy. Ďalšie deti Fany, Tip sú sebecké ako otec.

Bernaly Rudge
– historický, príbeh Gordonovej zmluvy, sprevádzaný protipápežskými demonštráciami v Londýne v r. 1780. Fakty a postava Gordona sa zakladajú na historickej skutočnosti.

Dombey a syn
– namierený proti moci finančného kapitálu. Pán D všetko vidí len vo vzťahu k vlastnej firme. Manželku vidí iba ako bytosť, ktorou jedinou úlohou je priviezť na svet dediča podniku. Narodenie dcérky Florencie nezodpovedá jeho predstavám o názve firmy „Dombey a syn“. Vytúženého syna Pavla ľúbi iba ako následníka a budúceho nástupcu firmy. Poúča ho, že najväčšou hodnotou v živote sú peniaze. P odchádza do internátnej školy, kde zomiera. Po P smrti, stratou dediča sa mári odčiniť svadbou s vdovou Editou Grangerovou, ktorá mu mala dať dediča a on jej ako protihodnotu bohatstvo a spoločenské postavenie. E sa zblíži s F, od nej sa dozvedá o charaktere D. E sa mu chce pomstiť a utečie s jeho priateľom a správcom firmy. Ten však nešťastnou náhodou padne pod vlak a zomiera. D nachádza útechu v synovi F – Auvlovi.

Príbeh z dvoch miest
– z obdobia FR revolúcie, dej sa odohráva v Paríži a v Londýne

Starožitnícky sklep
– príbeh malej Nell, usiluje sa zachrániť svojho starého otca Tremfa pred úžerníkom

Vianočné knihy
– rozprávka, prednášali sa verejne, vyžarovali z nich láska k blížnemu, autor zdôrazňuje pocitové ľudské vlastnosti

Dickensove romány
sa vyznačujú bohatosťou scén, súcitom a utrpením bedárov, kritikou spoločenského nedostatku a nespravodlivosti. Autor využíva láskavosť, humor, ale aj iróniu a satiru.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018