Mor ho! (Samo Chalupka)

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: ImpossibleGirl
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.08.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 338 slov
Počet zobrazení: 14 924
Tlačení: 989
Uložení: 932
MOR HO! (Samo Chalupka)
- hrdinská epická skladba – ambícia vytvoriť epos
- námet : Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí (Šafárik), kde je uvedené, že v r. 358 sarmatský kmeň napadol s výkrikom MAR HA! (hovädo) rímskeho cisára Constantina; S.CH. považoval tento kmeň za Slovákov, v texte rozlišuje Sloven = Slovák a Slovan (→ utláčaní Slováci)

- Dej: 
v blízkosti hradu a Dunaja sa usadil rímsky cár so svojím vojskom → pohostinné privítanie (chlieb, soľ) od slovenských junákov, zistenie skutočného dôvodu príchodu rímskeho cára (rozsiahle opisy slovenských junákov, opisy krajiny, boja) → ZÁPLETKA: rímsky cár dáva najavo, že je pánom sveta, nielen Ríma a prichádza s úmyslom podrobiť si tento národ → slovenskí junáci sa postavili na odpor s výkrikom Mor ho! (v texte sa výkrik spomína viackrát, plní dramatizujúcu funkciu) → Slováci podľahli presile, ale z boja vyšli ako národní víťazi; rímsky cár stojí na bojisku s hanbou otrokára
- kolektívny hrdina → junáci = orli; mocní, boja schopní, nebojácni, majú zmysel pre rovnosť, pohostinní (synekdocha – ruka zaklope – zámena celku za časť), pracovitosť, chcú žiť v mieri (neagresívni); radšej by si zvolili smrť ako potupu/otroctvo; obetovali svoje životy za svoju vlasť – charakteristika slovenského národa » idealizácia Slovanov
- heslo: Sloboda a sláva
- kontrasty: veľa Rimanov / málo Slovanov; deň / noc
- počiatočné verše sa na konci vyplnia
- nezameraný na opis boja, ale na hrdosť a smelosť, odsudzuje násilie a zotročenie
- druhový synkretizmus – epika: prostredie, zápletka, dej
- koniec: odsúdenie vrahov a boj za slobodu
- zámer:  odsúdenie pokusov o podmanenie malých národov a viera v silu ľudu, kt. si vie ubrániť slobodu; zdôraznenie rovnosti človeka s človekom, národa s národom→ posilnenie nár. cítenia

- nový prozodický systém: SYLABICKÝ PROZODICKÝ (VERŠOVÝ) SYSTÉM (Chalupka vytvoril z ľudovej slovesnosti – spevavý, jednoduché ľudové piesne; najstarší, štúrovský – eufonický verš)
o  izosylabizmus – rovnaký počet slabík v každom verši (13)
o sylabický viazaný verš – združený rým/aabb/,
o spájanie veršov do dvojverší
o jeden verš  = jedna ucelená myšlienka (na konci verša interpunkčné znamienko)
o v rámci každého verša je v strede intonačná prestávka – dieréza (čiarka)
o rytmicko-syntaktický paralelizmus (zhoda veršového (významového) a rytmického členenia (nie sú tam veršové presahy)
- symboly, hyperboly, metafory, personifikácia, zvukomalebnosť

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Chalupka

Ján Chalupka

Ján Chalupka, pseudonymy Anonymus Belae Regis Notarius, Chlk, CLVI a i. bol slovenský dramatik, publicista, prozaik a evanjelický kňaz.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu