Dva dni v Chujave - Jonáš Záborský

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Siu-liu
Typ práce: Referát
Dátum: 29.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 8 758
Tlačení: 687
Uložení: 673
Dva dni v Chujave je poviedka, ktorú autor nazýva „novovekou povesťou“. Skladá sa z dvoch častí z  dňa pekného a dňa škaredého. Poviedke, chýba kompaktnejšia t.j. zreteľnejšia, súvislejšia dejová línia, a pôsobí, že dej sa nehýbe.

Obsah + idea:
Deň škaredý: má 16 kapitol.

Zobrazuje zaostalú Chujavu do ktorej prichádzajú predstavitelia vládnej moci – pán s veľkým nosom a cestmajster, ktorý najskôr odoberajú malé kôpky štrku pri ceste a ich úlohou je posúdiť, či obyvatelia nanosili dostatok štrku na cestu. Najmenšie kôpky nanosil zemepán. Ktorí pokutu nedostane, ale vymerajú ju obci.

Autor opisuje prostredie dediny, krčmy a zemianskeho kaštieľa. Opisuje úpadok spoločnosti a sedliakov. Ich upadajúcu inteligenciu, morálku a spôsobilosť. Je tu poukázané na takzvanú pánsku spravodlivosť, svojvôľu mocenského aparátu, úžerníkov, ktorí nepriaznivo pôsobia na sociálny a duchovný život, ale i na mravný úpadok sedliakov, ako je pijanstvo, duševná zaostalosť a národná neuvedomelosť.
Deň pekný: má 17 kapitol odohráva sa na oslave u kňaza Rastica, ktorý žije v bývalom kaštieli Kobzayovcov a rozpráva proces obnovy Chujavy.

Autor prináša dokonalý obraz „novej“ Chujavy a predstavuje vymoženosti, ktoré zo zaostalej Chujavy urobili „osvietenú“ dedinu.. Opisuje postup a obetavosť učiteľa Semenáka, farára Rastica a úradníka Rozumovského pri vytváraní a udržiavaní novej Chujavy. Farár Rastica rozpráva ako sa mu podarilo spolu s úradníkom Rozumovským a učiteľom Semenákom, premeniť dedinu na modernú, kultúrnu obec. Zásluhou učiteľa prebieha v obci nový typ vyučovania. V obci je zriadená opatrovňa pre malé deti, spoločná sýpky a dedina spoločne pracuje. Ľud žije kultúrnejšie a spokojnejšie.

Kým autor v prvej časti položil dôraz na sociálnu kritiku, v druhej časti sa snažil nájsť aj isté východisko z nepriaznivého sociálneho a duchovného položenia slovenského ľudu. Autor tu ľud vykreslil s jeho hrubými mravmi a pijanstvom. Tento stav vidí ako dôsledok bezprávneho zaobchádzania s ľudom. Vykorisťovateľov predstavuje statkár Kobzay, ktorý sa k ľudu správa panovačné a urážlivo. Satira poviedky je založená na vyjadrovaní hlavných postáv a na situáciách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014