Statky zmätky - Jozef Gregor Tajovský

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Siu-liu
Typ práce: Referát
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 656 slov
Počet zobrazení: 93 819
Tlačení: 2 401
Uložení: 1 957

Statky zmätky - Jozef Gregor Tajovský 

• literárny druh: dráma

• literárny žáner: hra

• literárne obdobie: druhá vlna slovenského literárneho realizmu

IDEA:

• dramatický príbeh dvoch ľudí, ktorí súhlasili s uzavretím manželstva bez lásky

• dej sa odohráva na dedinskom prostredí

• názov hry Statky – Zmätky je výborne volený, jasne naznačuje zmysel hry, že súkromné vlastníctvo(statky) spôsobuje spoločenský a mravný rozvrat(zmätky)

• autor poukazuje na mravný a spoločenský úpadok ľudí, na ich chamtivosť a odhodlanosť urobiť čokoľvek, ak za to dostanú majetok a peniaze a na rozdiely na dedine, poukazuje na honbu za majetkom, ktoré spôsobujú rozpory v rodinách rozbíjanie manželstiev, porušovanie vzťahov medzi ľuďmi.

• hlavnou myšlienkou je, že šťastie sa neskrýva v peniazoch, ale v láske. Peniaze (statky) dokážu narobiť plno zmätkov a nepríjemností, dokážu rozvrátiť rodiny a priateľstvá

OBSAH

- zmätky pramenia z úsilia Palčíkovcou, ktorý sa snažia nájsť si lacných pracovníkom, ktorí by ich na starobu doopatrovali a za to by dostali po smrti Palčíkovcou celý majetok

- Palčíkovci vymysleli plán, a spojili do manželstva Zuzku a Ďura, ktorí sú si neskôr odporný a Ďuro vyženie Zuzku. A do Palčíkovského domu si dovedie novú ženu, Betu. Tá ho tlačí aby žiadal majetky od Plačíkov, ale keď starý Palčík odmieta nastáva medzi Betou a Ďurom konflikt a Beta odchádza preč

- potom ako sa Zuzke a Ďurkovi narodil syn, si Ďurko uvedomuje, že Zuzka je dobrá a že urobil chybu a preto, keď si uvedomuje akú ženu mal sám prichádza za Zuzkou a prosí ju aby sa aj so synom k nemu vrátila

- Zuzka ho hrdo odmieta aj ako muža aj ako otca svojho dieťaťa a teda Zuzka urobí rozhodný čin, ktorým dáva spravodlivosti i vlastnej cti zadosťučinenie

VYPLÝVA z hry

• z konca vyplýva, že ľudia v tejto hre sú ľudskí a nakoniec pochopili a uvedomili si, že urobili chybu a vedia, že ju musia napraviť

• pochopili svoje previnenie aj jeho príčinu a preto je práve záverečné dejstvo pokusom čestného vyrovnanie sa so svojimi chybami aj chybami okolia

• postavy vstupujú do svojho svedomia a zamýšľajú sa nad svojím konaním

• rodičia oboch mladých sa stali svedkami nešťastia vlastných detí

• Ďurkova matka vidí ako hlavného vinníka Palčíkovcou , ktorí si mysleli, že Zuzka im nebude ani jedávať, len vždy robiť, aby im toho majetku pribúdalo.

• všetko zlo pochádza z chamtivosti po majetku, z podriadenia života lakomstvu, že medzi statkami a zmätkami možno dať znamienko rovnosti

KOMPOZÍCIA:

- 4 dejstvá – delia sa na výstupy
- 1.dejstvo – 19 výstupov, odohráva sa v izbe u Ľavkov, na Vianoce
- 2.dejstvo – 20 výstupov, u Palčikov, v júli
- 3.dejstvo – 8 výstupov, u Palčikov, na Ondreja (30.11.)
- 4.dejstvo – 7 výstupov, u Kamenských, na Vianoce
Tajovský dodržiava stavebný princíp klasickej drámy:
- Expozícia – oboznámenie sa zo situáciou
- Kolízia – zápletka
- Kríza – množstvo konfliktov
- Peripetia – hľadanie spôsobu riešenia konfliktov
- Rozuzlenie – vyriešenie situácie

Dal si záležať najmä na vypracovaní expozície, pretože v nej nejde natoľko o dej, ako o vytvorenie nástupu pre konflikty. Už tu, v prvom dejstve, sa rodí kríza, už pri vstupe vchádzajú na scénu zámery, vyvolávajúce neskoršie zmätky, zrážku vinných i nevinných, konflikt obetovaných s manipulovateľmi.

Kolízia, znamenajúca súčastne mravný konflikt (Ďuro - Zuza) a konflikt o majetok (Ďuro – Palčík) prechádza do niekoľkostupňovej krízy (Zuzin odchod, príchod Bety) a rozpor medzi Ďurom a Betou, proste zmätky v kruhu zainteresovaných rodín. Zlomom, obratom je Palčíkov útok na utekajúceho Ďura, vyhnanie jeho i Bety z domu. Touto peripetiou sa skončí navrstvené zlo a v nasledujúcom rozuzlení sa rieši dosah i rozsah napáchaného zla. Zdalo by sa, že autor sa v zmysle tradície prikloní k zmiereniu Zuzy s Ďurom, k odpusteniu, aby dobro zvíťazilo.

UMELECKÝ ROZBOR

• umelecký jazykový štýl

• hovorové slová - načim /odteraz/, obnôška /osud/

• porekadlá - v cudzej kapuste chytia ťa

• metafora - doniesť na žobrotu

• tradičné členenie drámy

• dráma v štyroch dejstvách

• kríza nie je stupňovaný

• dej je zaramovaný Vianocami (I.dejstvo- Vianoce u Ľavkovcou, IV. po rokuVianoce u Kamenských

• čím je vypätejšia situácia, tým je viacej nedopovedaného

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský (vlastným menom Jozef Alojz Gregor; pseudonymy: Greško, Grigorievič, Izäslav, Jano z Dohnian, Jozef Slovák, Kaprál, M.

Video: Statky zmätky - Jozef Gregor TajovskýOdporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041